Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării

I.P. „CSSM” are misiunea de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență stabilite de Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Domeniile de competență ale I.P. „CSSM” sînt următoarele: 1) supravegherea marcării de stat; 2) supravegherea entităților raportoare în scopul executării prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Contacte detaliate