Inspectoratul Social de Stat

Inspectoratul Social de Stat în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, autoritate administrativă care exercită controlul de stat și acreditarea prestatorilor de servicii sociale din domeniul asistenței sociale. Inspectoratul are misiunea de certificare a capacității prestatorilor de servicii sociale și de exercitare a controlului de stat în domeniul asistenței sociale.
Contacte detaliate