Ministerul Apărării

Ministerul Apărării este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica statului în asigurarea apărării naţionale, conduce, coordonează şi organizează, potrivit legii, activităţile în domeniul apărării naţionale. Ministerul Apărării este organ de conducere politico-militară şi administrativă a sistemului naţional de apărare a statului.
Contacte detaliate