Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării (în continuare – Minister) este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în următoarele domenii: 1) educație; 2) cercetare şi inovare; 3) tineret; 4) cultură fizică și sport; 5) relații interetnice și funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
Contacte detaliate