Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, conform opțiunilor (persoanelor asigurate)

Acordarea unei prestații sociale lunare persoanelor asigurate pentru creşterea copilului, conform opțiunilor stabilite de cadrul normativ.

Persoanele asigurate au dreptul la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului care confirmă stagiul necesar de cotizare total de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului, conform opțiunilor prevăzute de legislație, cu condiția că datele pentru stabilirea indemnizației sunt disponibile în resursele informaționale de stat și înregistrate în sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale, în termen de 12 luni de la data nașterii copilului.

În cazul în care datele au fost înregistrate mai târziu de termenul indicat, dar nu mai târziu de 3 ani de la data nașterii copilului, indemnizația se stabilește retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei înregistrării.

Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției au dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului, din ziua următoare datei expirării concediului de maternitate, conform opțiunilor, dacă confirmă stagiul de cotizare total de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni realizate în ultimele 24 luni anterioare datei naşterii copilului, fără condiția aflării în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani.

Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, conform opțiunilor (persoanelor asigurate) se stabilește din oficiu în baza datelor disponibile în Registrul de stat al populației, consumate prin intermediul platformei de interoperabilitate, fără a depune cererea la casa teritorială de asigurări sociale sau e-cerere.Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pasul 1. Recepționarea datelor privind nașterea copilului, disponibile în Registrul de Stat al Populației, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect)

  Cererea privind acordarea indemnizaţiei bunelului, bunicii, altei rude, părintelui adoptiv, tutorelui se depune la casa teritorială de asigurări sociale.

 • 2
  Pasul 2. Emiterea deciziei

 • 3
  Pasul 3. Formarea plăților și transmiterea informațiilor către serviciul guvernamental de plăți electronice MPay pentru distribuirea sumei prestației

 • 4
  Pasul 4. Distribuirea prestației către beneficiar prin modalitatea de plată selectată

  Livrează

Acest serviciu poate fi solicitat și prin intermediul CUPS
Vezi lista CUPS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.