Informația privind starea contului personal de asigurări sociale

Extrasul din contul personal de asigurări sociale reflectă datele angajatorului, perioada de activitate, fondul de retribuire a muncii şi alte recompense şi contribuţiile de asigurări sociale calculate şi transferate la bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu data de 1 ianuarie 1999. Adiţional, extrasul include raporturile de muncă după 01.01.2018 (angajarea/eliberarea de la serviciu, suspendarea contractului de muncă etc.), activitatea de muncă realizată în perioada de până la 01.01.1999, scanată din carnetul de muncă în baza Hotărârii Guvernului nr. 426/2018, precum şi suma prestaţiilor de asigurări sociale acordate de către CNAS (pensiilor, indemnizaţiilor de maternitate, indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, ajutorului de şomaj). 

Accesarea şi vizualizarea on-line a informaţiei se realizează prin intermediul SI ,,Acces CPAS” în baza login-ului şi parolei de acces la sistem, atribuite de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) în baza codului CPAS prin subdiviziunile sale teritoriale (CTAS) sau prin intermediul Serviciului Guvernamental MPass, la deținerea semnăturii electronice/mobile sau a unui buletin de identitate electronic. 

Informația poate fi generată și semnată de Portalul Guvernamental al Cetățeanului (https://mcabinet.gov.md), aceasta fiind semnată electronic în conformitate cu Legea nr.124/2022. 

Serviciul poate fi prestat în bază de împuternicire acordată, inclusiv prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower) (https://mpower.gov.md).

Pentru a solicita serviciul la CTAS puteți face o programare prealabilă la linkul: https://servicii.gov.md/programare

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pasul 1. Descărcarea certificatului de pe Portalul Guvernamental al Cetățeanului

  Certificatul poate fi descărcat de pe Portalul Guvernamental al Cetățeanului (https://mcabinet.gov.md) prin acesarea butonului ”Descarcă certificat” din compartimentul ” Asigurări sociale”. Certificatul este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie. Verificarea autenticităţii semnăturii electronice poate fi realizată la adresa: https://msign.gov.md

  Livrează

 • 2
  Pasul 2. Eliberarea extrasului din contul personal din SI ”Acces CPAS” a solicitantului

  Prin parolă de acces, eliberată de către CNAS sau cu semnătură electronică/mobilă, extrasul din contul personal se eliberează online, apasând butonul Livrează

  Livrează

 • 3
  Pasul 3. Solicitarea verbală a persoanei asigurate privind eliberarea extrasului din contul personal de asigurări sociale pe suport de hârtie sau a parolei de acces la SI ”ACCES CPAS”

  Persoana fizică se adresează cu o solicitare verbală, la ghișeul oricărei CTAS


 • 4
  Pasul 4. Prezentarea documentelor necesare pentru prestarea serviciului

  Documentele sunt necesare pentru a fi prezentate numai în cazul solicitării verbale a persoanei asigurate privind eliberarea extrasului din contul personal de asigurări sociale pe suport de hârtie sau a parolei de acces la SI ACCES CPAS

Informația din această pagină este oferită de către Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova. În cazul în care considerați că informația este incompletă sau incorectă, vă rugăm să contactați reprezentanțiiCasa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
Mai multe
Acest serviciu poate fi obținut prin Împuternicire de reprezentare
Crează o împuternicire
Acest serviciu poate fi solicitat și prin intermediul CUPS
Vezi lista CUPS
Categoriile serviciului
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.