Catalogul Serviciilor Publice

Infracțiuni, justiție și aplicarea legii

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de procesele juridice, instanțele de judecată și beneficierea de servicii publice

Adeverință de absolvire a cursului de instruire pentru mânuirea armei
Obținerea adeverinței de absolvire a cursului de instruire pentru mânuirea armei
Autorizarea de funcționare a tirului de trageri
Autorizarea de funcționare a tirului de trageri
Avizarea instalării mijloacelor de semnalizare rutieră și altor dispozitive (privind siguranța trafi...
Avizarea instalării mijloacelor de semnalizare rutieră și altor dispozitive (privind siguranța traficului rutier) și a măsurilor de restricție a circu...
Cazier contravențional pentru persoanele fizice și juridice (de pe teritoriul RM): - cazier contrave...
Obținerea cazierului contravenţional
Cazier judiciar pentru persoanele fizice și juridice (de pe teritoriul RM)
Asigurarea drepturilor constituţionale privind accesul la informaţie a persoanelor fizice şi juridice, asigurarea executării actelor legislative şi no...
Cazier judiciar privind verificarea persoanelor fizice sau juridice peste hotare (CSI)
Obținerea cazierului judiciar privind verificarea persoanelor fizice sau juridice peste hotare (CSI)
Certificat ce confirmă decesul militarilor în acţiuni de luptă şi la datorie pe timp de pace
Obținerea certificatului ce confirmă decesul militarilor în acţiuni de luptă şi la datorie pe timp de pace
Certificat de cazier detaliat (de pe teritoriul RM)
Obținerea cazierului judiciar detaliat
Certificat de deținător de armă care face obiectul declarării pentru persoana fizică
Autorizarea deținerii armei care face obiectul declarării pt persoane fizice
Certificat de deținător de armă care face obiectul declarării pentru persoana juridică
Obținerea certificatului de deținător de armă care face obiectul declarării pentru persoana juridică
Certificat despre unitatea de transport în căutare locală
Obținerea certificatului despre unitatea de transport în căutare
Certificat despre unitatea de transport în căutare peste hotare (CSI)
Obținerea certificatului privind verificarea persoanelor juridice peste hotare
Coordonarea proiectelor şi inspecţia obiectelor de arhitectură mică şi a reclamei amplasate în zona ...
Coordonarea proiectelor şi inspecţia obiectelor de arhitectură mică şi a reclamei amplasate în zona de protecţie a drumurilor
Duplicat de Permis de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu declarat pierdut, s...
Obținerea duplicatului de permis de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu declarat pierdut, sustras, deteriorat
Efectuarea examinării balistice
Efectuarea examinării balistice
Efectuarea tragerii experimentale
Efectuarea tragerii experimentale
Imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din Registrul de stat al actelor juridice al Repub...
Imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova
Legitimație de participant la lichidarea consecințelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl
Obținerea legitimației de participant la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl
Notificare pentru activitatea de detectiv particular
Confirmarea faptului privind întrunirea condiţiilor legale pentru desfășuararea activității de detectiv particular...
Permis de armă provizoriu
Obținerea permisului de armă provizoriu
Permis de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu
Obținerea permisului de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu
Permis de dezactivare a armei
Obținerea permisului de dezactivare a armei
Permis de înstrăinare a armei
Obținerea permisului de înstrăinare a armei
Permis de procurare a armei de către persoane fizice
Autorizarea procurării armelor de către persoane fizice
Permis de procurare a armei de către persoane juridice
Autorizarea procurării armelor de către persoane juridice
Permis de reparare a armei
Obținerea permisului de reparare a armei
Permis de transfer pentru scoaterea definitivă de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor și muni...
Obținerea permisului de transfer pentru scoaterea definitivă de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor și munițiilor
Permis de transport al armelor și al munițiilor pentru scoatere temporară din țară pentru persoană j...
Obținerea permisului de transport al armelor și al munițiilor pentru scoatere temporară din țară pentru persoană juridică
Permis de transport al armelor și munițiilor pentru persoană juridică
Obținerea permisului de transport al armelor și munițiilor pentru persoană juridică
Permis de transport al armelor/munițiilor pentru scoaterea temporară din țară pentru persoana fizică...
Obținerea permisului de transport al armelor/munițiilor pentru scoaterea temporară din țară pentru persoana fizică...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică
Vizarea/prelungirea, o dată la 3 ani, a permisului de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor...
Vizarea/prelungirea, o dată la 3 ani, a permisului de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu...