Catalogul Serviciilor Publice

Infracțiuni, justiție și aplicarea legii

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de procesele juridice, instanțele de judecată și beneficierea de servicii publice

Asigurarea probelor
Asigurarea probelor are scopul prevenirii dispariției ori imposibilității administrării în viitor a unei probe utile  pentru dovedirea pretenţiilor şi...
Cazier judiciar privind verificarea persoanelor fizice sau juridice peste hotare (CSI)
Obținerea cazierului judiciar privind verificarea persoanelor fizice sau juridice peste hotare (CSI)
Cazier judiciar/ detaliat/ contravenţional pentru persoanele fizice și juridice (de pe teritoriul RM...
Acum puteţi depune cererea pentru obţinerea cazierului judiciar, detaliat sau contravenţional şi online, acestea fiind disponibile atât în format digi...
Certificat de deținător de armă care face obiectul declarării pentru persoana fizică
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se dovedește faptul că titularul a îndeplinit procedura legală de înregistrare...
Certificat despre unitatea de transport în căutare locală
Obținerea certificatului despre unitatea de transport în căutare
Certificat despre unitatea de transport în căutare peste hotare (CSI)
Obținerea certificatului privind verificarea persoanelor juridice peste hotare
Duplicat al certificatului de armă pentru deținere și/sau, după caz, port și folosire a armei neleta...
Obținerea duplicatului certificatului de armă pentru deținere și/sau, după caz, port și folosire a armei neletale, care face obiectul declarării...
Duplicat al certificatului de deținere a armei pentru persoana fizică
Obținerea duplicatului certificatului de deținere a armei pentru persoana fizică
Duplicat al permisului de armă declarat pierdut, sustras, deteriorat
Obținerea duplicatului permisului de armă declarat pierdut, sustras, deteriorat
Duplicat al permisului de armă, în cazul schimbării locului de domiciliu, a posesorului, pentru pers...
Obținerea duplicatului permisului de armă, în cazul schimbării locului de domiciliu, a posesorului, pentru persoana fizică...
Duplicat de permis de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu declarat pierdut, s...
Obținerea duplicatului de permis de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu declarat pierdut, sustras, deteriorat
Efectuarea examinării balistice a armelor dezactivate
Efectuarea examinării balistice a armelor dezactivate 
Efectuarea expertizelor extra-judiciare balistice a armelor și munițiilor
Efectuarea expertizelor extra-judiciare balistice a armelor și munițiilor
Efectuarea tragerii experimentale din armele de foc și marcarea armelor
Efectuarea tragerii experimentale
Eliberarea informațiilor din arhiva Ministerului Afacerilor Interne
Eliberarea informațiilor din arhiva Ministerului Afacerilor Interne
Înregistrarea dactiloscopică benevolă
 Dactiloscopierea persoanelor - activitate, desfăşurată de organele abilitate, privind colectarea, evidenţa, păstrarea, clasificarea, sistematiza...
Înregistrarea dactiloscopică obligatorie
Înregistrare dactiloscopică de stat  – activitate, desfăşurată de organele abilitate, privind colectarea, evidenţa, păstrarea, clasificarea, sist...
Permis de armă provizoriu
Obținerea permisului de armă provizoriu
Permis de înstrăinare a armei
Obținerea permisului de înstrăinare a armei
Permis de procurare a armei de către persoane fizice
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a cumpăra și deține armă....
Permis de transport al armelor și munițiilor pentru persoană juridică
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a transporta arme și muniții dintr-un loc de ...
Permis de transport al armelor/munițiilor pentru scoaterea temporară din țară pentru persoana fizică...
Obținerea permisului de transport al armelor/munițiilor pentru scoaterea temporară din țară pentru persoana fizică Document, emis în condițiile legii...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică