Catalogul Serviciilor Publice

Bani, taxe/impozite

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de declararea taxelor/impozitelor, datoriile și autoevaluarea

Autorizarea centrelor de asistența tehnică pentru echipamentele de casă și control
Obținerea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale....
Certificat de atestare în calitate de plătitor de TVA în conformitate cu standardele UE
Obținerea certificatului de atestare în calitate de plătitor de TVA în conformitate cu standardele UE
Certificat de atribuire a codului fiscal
Permite contribuabilului depunerea cererii de atribuire a codului fiscal privind înregistrarea companiei/ activității desfășurate, eliberarea Certific...
Certificat de rezidență
Atestarea rezidenței în Republica Moldova
Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat de către persoanele fizice cetățeni străin...
Atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statut de reziden...
Certificat privind impozitul pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova
Obținerea certificatului privind impozitul pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget
Obținerea certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de buget
Certificat privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
Obținerea certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
Comanda seriei și diapazonului de numere pentru documentele primare
Asigurarea contribuabililor cu serie și diapazon de numere pentru imprimarea de sine stătător a documentelor primare cu regim special, cu semnele de p...
Conectarea la serviciile fiscale electronice pentru persoane fizice
Simplificarea procesului de raportare fiscală și asigurarea accesului direct la servicii de informare din domeniul fiscal. Centralizarea sistemelor, o...
Confirmare privind veniturile obținute și obligațiile fiscale reținute/achitate din venitul obținut ...
Dispunerea de informație privind veniturile obținute de cetățenii RM
Confirmarea privind reluarea prezentării dărilor de seamă fiscale
Confirmarea eliberată privind reluarea prezentării dărilor de seamă
Formulare tipizate de documente primare cu regim special
Asigurarea contribuabililor de către Serviciul Fiscal de Stat cu formulare tipizate de documente primare cu regim special....
Informație/certificat privind salariul mediu pe economie, nivelul inflației, minimul de existență et...
Înregistrarea activității de prelucrare și-sau fabricare a mărfurilor supuse accizelor
Înregistrarea/anularea statutului de plătitor de acciză
Înregistrarea on-line a contribuabililor
Luarea la evidență fiscală a contribuabililor
Înregistrarea subdiviziunilor / obiectelor impozabile
Înregistrarea subdiviziunii și/sau a obiectului impozabil
Înregistrarea și sigilarea echipamentelor de casă și de control
Înregistrarea echipamentelor de casă și de control (ECC) (mașinilor de casă și de control (MCC)/imprimantelor fiscale (IF)/sistemelor informatice/disp...
Patenta de întreprinzător
Obținerea patentei de întreprinzător
Prezentarea informațiilor individuale și generalizate din situațiile financiare
Prezentarea informațiilor individuale și generalizate din situațiile financiare
Soluția fiscală individuală anticipată
Emiterea soluției fiscale individuale
Subvenții pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural
Gestionarea resurselor financiare destinate pentru susținearea producătorilor agricoli (persoane fizice, persoane juridice) care desfășoară activitate...