Catalogul Serviciilor Publice

Bani, taxe/impozite

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de declararea taxelor/impozitelor, datoriile și autoevaluarea

Autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscal...
Obținerea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale....
Autorizație de utilizator final
Beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obținute pe bază de vin
Certificat de atestare în calitate de plătitor de TVA în conformitate cu standardele UE
Conformare la legislația Uniunii Europene
Certificat de atribuire a codului fiscal
Permite contribuabilului depunerea cererii de atribuire a codului fiscal privind înregistrarea companiei/ activității desfășurate, eliberarea Certific...
Certificat privind impozitul pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova
Obținerea certificatului privind impozitul pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget
Constatarea situației relațiilor contribuabilului cu bugetul public național privind lipsa sau existența restanțelor.
Certificat privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
Confirmarea ca deținătorul certificatului nu a beneficiat de restituirea TVA aferentă exportului de mărfuri efectuat în baza declarației vamale...
Comanda seriei și diapazonului de numere pentru documentele primare
Asigurarea contribuabililor cu serie și diapazon de numere pentru imprimarea de sine stătător a documentelor primare cu regim special, cu semnele de p...
Confirmarea privind reluarea prezentării dărilor de seamă fiscale
Confirmarea eliberată privind reluarea prezentării dărilor de seamă
Confirmarea privind veniturile obținute în Republica Moldova de persoanele fizice cetățeni ai Republ...
Confirmarea privind veniturile obținute se eliberează persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova care solicită pentru a fi prezentate organelor...
Eliberarea certificatului de rezidență
Atestarea rezidenței în Republica Moldova
Eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica ...
Atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova...
Eliberarea/prelungirea patentei de întreprinzător
Eliberarea/prelungirea patentelor pentru desfășurarea în cadrul legii a activității de întreprinzător; asigurarea achitării taxei pentru patenta de în...
Formulare tipizate de documente primare cu regim special
Asigurarea contribuabililor de către Serviciul Fiscal de Stat cu formulare tipizate de documente primare cu regim special....
Înregistrarea activității de prelucrare și/sau fabricare a mărfurilor supuse accizelor
Înregistrarea/anularea statutului de plătitor de acciză;
Înregistrarea on-line a contribuabililor
Luarea la evidență fiscală a contribuabililor
Înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile
Înregistrarea subdiviziunii și/sau a obiectului impozabil
Înregistrarea și sigilarea echipamentelor de casă și de control
• Înregistrarea echipamentelor de casă și de control (ECC) (mașinilor de casă și de control (MCC)/imprimantelor fiscale (IF)/sistemelor informatice/ d...
Legitimație de participant la lichidarea consecințelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl
Obținerea legitimației de participant la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl
Oferirea accesului la serviciile fiscale electronice și interacțiunea cu contribuabilii în mediul on...