Catalogul Serviciilor Publice

Conducerea unui automobil și transport

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de obținerea permisului de conducere, înregistrarea unui automobil, vânzarea unui automobil

Act de coordonare a traseului de transportare a mărfurilor periculoase
Cererea de solicitare se face cu semnătura electronică în sistemul informaţional „e-Autorizație transport”...
Adeverința ce conține date din Registrul de stat al transporturilor
Obținerea unui document oficial (adeverinței) ce conține date din Registrul de stat al transporturilor (RST), privind:confirmarea înmatriculării trans...
Autorizarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului inte...
Se definește modul de autorizare pentru desfășurarea activității de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional...
Autorizație de transport rutier în trafic internațional
Autorizația reprezintă permisiunea operatorului de transport rutier să efectueze transporturi auto internaţionale de mărfuri....
Autorizație multilaterală CEMT cu carnet de drum (anuală sau pe termen scurt)
Obținerea autorizațiilor multilaterale CEMT cu carnet de drum (anuală sau pe termen scurt)
Autorizaţie pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere
Autorizație pentru servicii ocazionale neliberalizate de transport persoane
Autorizaţie care permite efectuarea transporturilor rutiere neliberalizate de persoane în trafic internațional în conformitate cu prevederile Acordulu...
Autorizație pentru transportatorii străini care efectuează rute regulate bilaterale sau tranzit pe t...
Autorizarea reprezintă permisiunea operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier, contra cost, de persoane, prin servicii regulate, p...
Autorizație specială de transport pentru drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea ma...
Autorizație specială de transport (AST) reprezintă actul care permite circulația pe drumurilor publice a autovehiculelor a căror masă totală, sarcina ...
Autorizații de transport rutier de persoane prin servicii regulate
Autorizarea reprezintă permisiunea operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier, contra cost, de persoane, prin servicii regulate, p...
Avizarea instalării mijloacelor de semnalizare rutieră și altor dispozitive (privind siguranța trafi...
Avizarea instalării mijloacelor de semnalizare rutieră și altor dispozitive (privind siguranța traficului rutier) și a măsurilor de restricție a circu...
Carnet de drum suplimentar care însoțește autorizația CEMT
Operatorul de transport rutier poate solicita un carnet de drum suplimentar numai în momentul în care există dovada completării a cel puțin 50 de pagi...
Carnetul foii de parcurs (CFP)
Document în care se înscriu numele persoanelor transportate şi care permite operatorilor de transport rutier să efectueze transporturi rutiere de per...
Carnetul INTERBUS
Document în care se înscriu numele persoanelor transportate şi care permite operatorilor de transport rutier să efectueze transporturi rutiere de pers...
Cartela tahografică
Eliberarea cartelei tahografice
Certificat CEMT de corespundere a remorcii/semiremorcii cu cerințele de siguranță
Document ce atestă corespunderea remorcii sau a semiremorcii cu cerințele de siguranță specificate în rezoluțiile CEMT...
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor. Certificatele CEMT pentru condițiile controlului ...
Certificat de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase (ADR)
Certificat care atestă că vehiculul îndeplinește condițiile cerute de Acordul european referitor la transportul rutier internațional de mărfuri pericu...
Certificat de competență profesională în domeniul transporturilor rutiere și cel conex transporturil...
Certificatul de competenţă profesională se eliberează de către Agenţie în urma frecventării unor cursuri de calificare iniţială, în cadrul centrelor d...
Coordonarea itinerarelor pentru instruirea șoferilor
Coordonarea itinerarelor pentru instruirea șoferilor
Coordonarea proiectelor şi inspecţia obiectelor de arhitectură mică şi a reclamei amplasate în zona ...
Coordonarea proiectelor şi inspecţia obiectelor de arhitectură mică şi a reclamei amplasate în zona de protecţie a drumurilor
Coordonarea schemelor de amplasare afişajului electoral pe mijloacele de transport
Serviciul dat presupune eliberarea avizului/coordonării de amplasare a afişajului electoral pe partea exterioară a unităţilor de transport...
Coordonarea schemelor de distribuire a inscripţiei şi reclamei pe mijloacele de transport
Serviciul prestat constă în coordonarea/avizarea imaginilor publicitare pe/în vehiculele aflate în trafic. Cererea privind prestarea serviciului se de...
Diapazonul numerelor unicate ale rapoartelor de inspecție tehnică periodică
Agenției Naționale Transport Auto i se atribuie funcţiile de autorizare, gestionare, monitorizare şi control a staţiilor de inspecție tehnică periodic...
Examinarea conducătorului de vehicule
Examinarea candidaţilor la proba teoretică pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule se desfăşoară conform prevederilor pct. 16 din Metodologia...
Extras din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule (adeverință)
Eliberarea extrasului din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule (adeverință) privind:confirmarea deținerii dreptului de a conduce, categorii...
Inspecția vehiculelor reutilate, reconstruite, supuse reparației capitale și construite în mod indiv...
Eliberarea avizului/coordonării privind permisiunea reutilării vehiculelor, reconstruite, supuse reparaţiei capitale şi construite în mod individual, ...
Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor
Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP, VPN), inclusiv a duplicatului acestuia. Eliberarea plăcilor de înmatriculare pentru veh...
Înregistrarea oficială a operatorilor de transport rutier
- Prestarea serviciilor de transport rutier contra cost este condiționată de notificare și de înregistrarea prealabilă- Înregistrarea oficială&nb...
Notificare simplificată pentru activitatea de transport rutier în cont propriu
- Sînt supuse regimului de notificare simplificată întreprinderile care desfășoară activitate de transport rutier în cont propriu cu ve...
Notificarea şi înregistrarea activităţii de autogară
Se definește modul de notificare şi înregistrare a activităţii de autogară, precum şi modul în care se va ține evidența notificărilor eliberate....
Notificarea şi înregistrarea activităţii de autoservice
Se definește modul de notificare şi înregistrare a activităţii de autoservice precum şi modul în care se va ține evidența notificărilor eliberate....
Notificarea şi înregistrarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limi...
Se definește modul de notificare şi înregistrare a activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum...
Permis de conducere
Documentarea primară cu permis de conducere al Republicii Moldova sau deschiderea unei noi categorii se efectuează în baza procesului verbal al comisi...
Permis de conducere internațional
Titularul permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, la solicitare poate fi documentat şi cu permis de conducere internaţional, de modelu...
Permis pentru conducătorii unor categorii speciale de automobile
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a conduce autovehicule speciale de încasare ș...
Radierea din evidenţă a vehiculelor
Radierea din Registrul de stat al transporturilor se efectuează la cererea proprietarului, în următoarele cazuri: a) proprietarul sau mandatarul face ...