Catalogul Serviciilor Publice

Conducerea unui automobil și transport

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de obținerea permisului de conducere, înregistrarea unui automobil, vânzarea unui automobil

Adeverinţa ce conţine date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule
Adeverinţa privind:confirmarea deținerii dreptului de a conduce, categoriile permiselor de conducere, precum şi permisele de conducere eliberate;confi...
Adeverința ce conține date din Registrul de stat al transporturilor
Obținerea unui document oficial (adeverinței) ce conține date din Registrul de stat al transporturilor (RST), privind:confirmarea înmatriculării trans...
Autorizație de transport rutier de mărfuri în trafic internațional
Obținerea autorizaţiei de transport rutier de mărfuri în trafic internațional
Autorizație multilaterală CEMT cu carnet de drum (anuală sau pe termen scurt)
Obținerea autorizațiilor multilaterale CEMT cu carnet de drum (anuală sau pe termen scurt)
Autorizație pentru activitatea de cântărire a vehiculelor rutiere, în vederea eliberării certificatu...
Obținerea autorizației pentru activitatea de cântărire a vehiculelor rutiere, în vederea eliberării certificatului internațional de cântărire a vehicu...
Autorizaţie pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere
Obținerea autorizației pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere
Autorizație pentru servicii ocazionale neliberalizate de transport pasageri
Obținerea autorizației pentru servicii ocazionale neliberalizate de transport pasageri
Autorizație specială de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau al...
Obținerea autorizaţiei speciale de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror dimensiuni depășesc limitele ad...
Autorizații de transport rutier de persoane prin servicii regulate
Obținerea autorizației de transport rutier de persoane prin servicii regulate
Carnete de foi de parcurs
Eliberarea carnetelor de foi de parcurs
Carnete INTERBUS
Obținerea carnetelor INTERBUS
Cartela tahografică
Eliberarea cartelei tahografice
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespu...
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespundere a remorcii/semiremorcii cu cer...
Certificat de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase
Obținerea certificatului de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase
Certificat de competență profesională în domeniul transporturilor rutiere și cel conex transporturil...
Obținerea certificatului de competenţă profesională în domeniul transporturilor rutiere și cel conex transporturilor rutiere...
Coordonarea itinerarelor pentru instruirea șoferilor
Coordonarea itinerarelor pentru instruirea șoferilor
Coordonarea schemelor de distribuire a inscripţiei şi reclamei pe mijloacele de transport
Coordonarea schemelor de distribuire a inscripţiei şi reclamei pe mijloacele de transport
Ecuson de inspecție tehnică periodică
Eliberarea ecusonului de inspecție tehnică periodică
Inspecţia vehiculelor reutilate, reconstruite, supuse reparaţiei capitale şi construite în mod indiv...
În temeiul Legii nr. 131/2007, privind siguranța traficului rutier, Hotărârii Guvernului nr. 415/2003 cu privire la supravegherea tehnică exercitată d...
Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor
Înregistrarea operatorilor de transport rutier
Înregistrarea operatorilor de transport rutier
Modificarea Programului de transport rutier interraional și/sau internațional
Modificarea Programului de transport rutier interraional și/sau internațional
Notificarea privind activitatea de autogară
Notificarea privind activitatea de autogară
Notificarea privind activitatea de autoservice
Notificarea privind activitatea de autoservice
Notificarea privind activitatea de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelo...
Notificarea privind activitatea de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză
Notificarea simplificată pentru activitatea de transport rutier în cont propriu
Notificarea simplificată pentru activitatea de transport rutier în cont propriu
Permis de conducere
Serviciul PErmis de conducere presupune următoarele activități (sub-servicii): 1. Examinarea conducătorului de vehicule; 2. Eliberarea/preschimbarea/r...
Permis pentru conducătorii unor categorii speciale de automobile
În temeiul Legii nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier, Hotărîrea Guvernului nr. 896/2014 Anexa 1, pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarif...
Radierea din evidenţă a vehiculelor
Radierea din Registrul de stat al transporturilor se efectuează la cererea proprietarului, în următoarele cazuri: a) proprietarul sau mandatarul face ...