Catalogul Serviciilor Publice

Conducerea unui automobil și transport

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de obținerea permisului de conducere, înregistrarea unui automobil, vânzarea unui automobil

Act de coordonare a traseului de transportare a mărfurilor periculoase
Actul de coordonare a traseelor permite circulația autovehiculelor ce transportă mărfuri periculoase pe drumurile publice din Republicii Moldova.&nbsp...
Adeverinţa ce conţine date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule
Adeverinţa privind:confirmarea deținerii dreptului de a conduce, categoriile permiselor de conducere, precum şi permisele de conducere eliberate;confi...
Adeverința ce conține date din Registrul de stat al transporturilor
Obținerea unui document oficial (adeverinței) ce conține date din Registrul de stat al transporturilor (RST), privind:confirmarea înmatriculării trans...
Autorizarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului inte...
Se definește modul de autorizare pentru desfășurarea activității de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional...
Autorizație de transport rutier în trafic internațional
Document care atestă dreptul unui operator de transport rutier de a efectua în anumite condiţii una sau mai multe operaţiuni de transport de tranzit s...
Autorizație multilaterală CEMT cu carnet de drum (anuală sau pe termen scurt)
Obținerea autorizațiilor multilaterale CEMT cu carnet de drum (anuală sau pe termen scurt)
Autorizaţie pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere
Autorizație pentru servicii ocazionale neliberalizate de transport persoane
Autorizaţie care permite efectuarea transporturilor rutiere neliberalizate de persoane în trafic internațional în conformitate cu prevederile Acordulu...
Autorizație pentru transportatorii străini care efectuează rute regulate bilaterale sau tranzit pe t...
Autorizarea reprezintă permisiunea operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier, contra cost, de persoane, prin servicii regulate, p...
Autorizație specială de transport pentru drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea ma...
Autorizație specială de transport (AST) reprezintă actul care permite circulația pe drumurilor publice a autovehiculelor a căror masă totală, sarcina ...
Autorizații de transport rutier de persoane prin servicii regulate
Autorizarea reprezintă permisiunea operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier, contra cost, de persoane, prin servicii regulate, p...
Avizarea instalării mijloacelor de semnalizare rutieră și altor dispozitive (privind siguranța trafi...
Avizarea instalării mijloacelor de semnalizare rutieră și altor dispozitive (privind siguranța traficului rutier) și a măsurilor de restricție a circu...
Carnet de drum suplimentar care însoțește autorizația CEMT
Operatorul de transport rutier poate solicita un carnet de drum suplimentar numai în momentul în care există dovada completării a cel puțin 50 de pagi...
Carnete INTERBUS
Obținerea carnetelor INTERBUS
Carnetul foii de parcurs (CFP)
Document în care se înscriu numele persoanelor transportate şi care permite operatorilor de transport rutier să efectueze transporturi rutiere de per...
Cartela tahografică
Eliberarea cartelei tahografice
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespu...
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespundere a remorcii/semiremorcii cu cer...
Certificat de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase
Obținerea certificatului de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase
Certificat de competență profesională în domeniul transporturilor rutiere și cel conex transporturil...
Obținerea certificatului de competenţă profesională în domeniul transporturilor rutiere și cel conex transporturilor rutiere...
Coordonarea itinerarelor pentru instruirea șoferilor
Coordonarea itinerarelor pentru instruirea șoferilor
Coordonarea proiectelor şi inspecţia obiectelor de arhitectură mică şi a reclamei amplasate în zona ...
Coordonarea proiectelor şi inspecţia obiectelor de arhitectură mică şi a reclamei amplasate în zona de protecţie a drumurilor
Coordonarea schemelor de amplasare afişajului electoral pe mijloacele de transport
Eliberarea actului permisiv privind coordonarea plasării afişajului electoral pe partea exterioară a unităţilor de transport...
Coordonarea schemelor de distribuire a inscripţiei şi reclamei pe mijloacele de transport
Coordonarea schemelor de distribuire a inscripţiei şi reclamei pe mijloacele de transport
Ecuson de inspecție tehnică periodică
Eliberarea ecusonului de inspecție tehnică periodică
Inspecția vehiculelor reutilate, reconstruite, supuse reparației capitale și construite în mod indiv...
Eliberarea actului permisiv privind permisiunea reutilării vehiculelor, reconstruite, supuse reparaţiei capitale şi construite în mod individual, cu f...
Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor
Înregistrarea operatorilor de transport rutier
Înregistrarea operatorilor de transport rutier
Notificarea privind activitatea de autogară
Notificarea privind activitatea de autogară
Notificarea privind activitatea de autoservice
Notificarea privind activitatea de autoservice
Notificarea privind activitatea de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelo...
Notificarea privind activitatea de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză
Notificarea simplificată pentru activitatea de transport rutier în cont propriu
Notificarea simplificată pentru activitatea de transport rutier în cont propriu
Permis de conducere
Serviciul PErmis de conducere presupune următoarele activități (sub-servicii): 1. Examinarea conducătorului de vehicule; 2. Eliberarea/preschimbarea/r...
Permis pentru conducătorii unor categorii speciale de automobile
Eliberarea permiselor speciale pentru conducătorii vehiculelor speciale de încasare și comunicație specială
Radierea din evidenţă a vehiculelor
Radierea din Registrul de stat al transporturilor se efectuează la cererea proprietarului, în următoarele cazuri: a) proprietarul sau mandatarul face ...