Sarcina, nașterea unui copil, stabilirea filiaţiei (paternităţii, adopţiei)

Susținerea financiară a familiilor cu copii domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova în legătură cu sarcina, nașterea, creșterea și îngrijirea copilului.

      

1.

Indemnizație de maternitate femeilor asigurate și soțiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi (Cod 002000099)

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000099

2.

Indemnizaţia unică la naşterea copilului (Cod 002000057)

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000057

3.

Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, conform opțiunilor (persoanelor asigurate) (Cod 002000073);

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000073

4.

Indemnizaţie paternală (Cod 002000086);

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000086

5.

Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (Cod 002000251)

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000251

6.

Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani (pentru persoanele asigurate acordată în baza prevederilor acordurilor internaţionale) (Cod 002000109);

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000109

7.

Indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină (Cod 002000112).

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000112