Pensie în cazul pierderii întreţinătorului membrilor familiilor persoanelor care au decedat în urma schilodirii sau îmbolnăvirii provocate de avaria de la C.A.E. Cernobîl

Acordarea unui drept bănesc membrilor familiilor persoanelor decedate în urma schilodirii sau îmbolnăvirii provocate de participarea la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobîl.

Copii, până la vârsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ de zi (secundar, mediu de specialitate şi superior), până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 23 de ani.

Soţul supravieţuitor dacă, la momentul decesului întreţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vârsta de pensionare sau a fost încadrat în grad de dizabilitate sever sau accentuat, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit.

Soţul supravieţuitor sau tutorele (curatorul) care are în îngrijire copii sub vârsta de 3 ani ai întreţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani.

Pentru a solicita serviciul la CTAS din raza de domiciliu puteți face o programare prealabilă la linkul: https://servicii.gov.md/programare


Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pasul 1. Depunerea cererii și a documentelor necesare

  Cererea și documentele necesare se depun la CTAS din raza de domiciliu a solicitantului.

 • 2
  Pasul 2. Prelucrarea documentelor și emiterea deciziei

 • 3
  Pasul 3. Formarea plăţilor şi transmiterea informaţiilor către serviciul guvernamental de plăți electronice MPay pentru distribuirea prestaţiei

 • 4
  Pasul 4. Distribuirea prestaţiei către beneficiar prin modalitatea de plată selectată

  Livrează

Informația din această pagină este oferită de către Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova. În cazul în care considerați că informația este incompletă sau incorectă, vă rugăm să contactați reprezentanțiiCasa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
Mai multe
Categoriile serviciului
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.