Catalogul Serviciilor Publice

Beneficii

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de oferirea și/sau plata beneficiilor/alocațiilor/indemnizațiilor sociale. Plăți aferente sistemului de asigurări sociale de stat

Acordarea indemnizației de șomaj
Stabilirea dreptului la indemnizația de șomaj
Ajutor de deces acordat beneficiarilor instituţiilor de forţă
Acordarea unui drept bănesc persoanei care a suportat cheltuielile în caz de deces a beneficiarului de pensie instituţiilor de forţă. Persoana care do...
Ajutor de deces în baza prevederilor acordurilor internaționale
Acordarea unui drept bănesc persoanei care a suportat cheltuielile în caz de deces a beneficiarului de pensie în baza acordurilor internaționale. Pers...
Ajutor material anual pentru participanţii la Cel de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilo...
De dreptul la ajutor material anual beneficiază: Participanţii la război: a) militarii care şi-au satisfăcut serviciul în subunităţile, unităţile mil...
Ajutor material anual pentru persoanele asimilate participanţilor la război din rândul categoriilor ...
De dreptul la ajutor material anual beneficiază: Persoanele asimilate participanţilor la război: a) militarii, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în ret...
Ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate este cauzată de partici...
De dreptul la ajutor material anual beneficiază persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecinţel...
Ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma acţiunilor de luptă pentru apărar...
De dreptul la ajutor material anual beneficiază persoanele cu dizabilităţi de pe urma acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi ...
Ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma participării la acţiunile de lupt...
De dreptul la ajutor material anual beneficiază persoanele cu dizabilităţi de pe urma participării la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru memb...
Ajutor material anual pentru soţii supravieţuitori ai participanţilor la Cel de-al Doilea Război Mon...
De dreptul la ajutor material anual beneficiază soţii supravieţuitori ai participanţilor la Cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai p...
Ajutor material anual pentru victimele represiunilor politice, care au fost reabilitate, din anii 19...
De dreptul la ajutor material anual beneficiază victimele represiunilor politice, care au fost reabilitate, din anii 1917–1990....
Alocație lunară de stat pentru protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii şi a unor...
Acordarea unui drept bănesc unor categorii de populaţie din rândul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat, și unor categorii de popu...
Alocație lunară de stat pentru protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Acordarea unui drept bănesc unor categorii de populaţie din rândul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat, şi familiilor lor. Persoa...
Alocaţie lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat
Acordarea unui drept bănesc beneficiarilor de pensii sau alocații sociale de stat decorați cu distincții de stat. Cetăţenii Republicii Moldova, care ...
Alocaţie lunară pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere persoanelor cu dizabilități severe imobil...
Acordarea unui drept bănesc persoanelor cu dizabilități severe imobilizate la pat, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobî...
Alocaţie lunară pentru merite deosebite faţă de stat
Acordarea unui drept bănesc soţiei/soţului, sau mamei/tatălui, a/al persoanei decorate post-mortem cu "Ordinul Republicii" sau ordinul "Ştefan cel Mar...
Alocaţie socială de stat pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului
Acordarea unui drept bănesc copiilor în cazul pierderii întreţinătorului dacă persoana decedată nu îndeplinea condiţiile pentru obţinerea dreptului la...
Alocaţie socială de stat pentru copii în vârstă de până la 18 ani cu dizabilitate severă, accentuată...
Acordarea unui drept bănesc copiilor în vârstă de până la 18 ani cu dizabilitate severă, accentuată şi medie. Începând cu 01.01.2024, în cazul copiilo...
Alocaţie socială de stat pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani, p...
Alocaţie socială de stat pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, persoanelor ...
Acordarea unui drept bănesc persoanelor încadrate într-un grad de dizabilitate severă, accentuată sau medie, şi persoanelor cu dizabilităţi din copilă...
Alocaţie socială de stat pentru persoanele vârstnice
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care au atins vârsta de pensionare și nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vârs...
Bilet de tratament balneosanatorial pentru veterani
Eliberarea unui document bănesc care acordă veteranilor dreptul la tratament balneosanatorial. Persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului. Veteran...
Bilet de tratament balneosanatorial persoanelor asigurate
Eliberarea, prin intermediul angajatorului, a unui document bănesc care acordă persoanelor asigurate dreptul la tratament balneosanatorial. Persoană f...
Bilet de tratament în instituţiile balneosanatoriale persoanelor care au avut de suferit de pe urma ...
Eliberarea unui document bănesc care acordă dreptul la tratament balneosanatorial persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A...
Certificat privind beneficierea/nebeneficierea de bilete de tratament balneosanatorial prin intermed...
Act oficial eliberat pentru confirmarea beneficierii/nebeneficierii de bilete de tratament balneosanatorial prin intermediul CTAS eliberate persoanelo...
Compensaţie anuală bănească în mărimea costului mediu al biletului
Acordarea unui drept bănesc în mărimea costului mediu al unui bilet beneficiarului în cazul în care nu este posibilă procurarea şi acordarea biletului...
Compensaţie bănească în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilități ...
Acordarea unui drept bănesc în locul biletelor de tratament gratuit invalizilor de război după expirarea a doi ani calendaristici (01 ianuarie - 31 de...
Compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare
Acordarea unui ajutor material lunar în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare persoanelor participante la lichidarea cons...
Corectarea plăților administrate de CNAS achitate incorect sau în plus la bugetul asigurărilor socia...
Corectarea în baza cererii depuse de către plătitorul de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumelor plătite în plus sau incorect. P...
Eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurăril...
Eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităților) faţă de bugetului asigurărilor sociale de stat conform Graficului achitării ...
Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți
Acordarea unui drept bănesc soțului supraviețuitor al beneficiarului de pensie pentru limită de vârstă decedat. Soțul supraviețuitor la întrunirea ur...
Indemnizația viageră antrenorilor sportivilor de performanță.
Antrenorii cetățeni și rezidenți ai Republicii Moldova care au pregătit sportivi medaliați la probele individuale sau pe echipe la Jocurile Olimpice s...
Indemnizația viageră sportivilor de performanță.
Sportivii cetățeni și rezidenți ai Republicii Moldova care au obținut pentru Republica Moldova una sau mai multe medalii de aur, de argint sau de bron...
Indemnizație pentru creșterea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în...
Acordarea unui sprijin bănesc ce se stabilește și se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanei asigurate pentru creșterea copilului a...
Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate și şomerilor care beneficiază de ajutor de şomaj, în cazul pierderii temporare a capacității de muncă ...
Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă și de maternitate acordată în baza prevederilor ...
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate și şomerilor iar în caz de indemnizatie de maternitate soţiilor aflate la întreţinerea soţului asigura...
Indemnizație unică de deces beneficiarilor instituţiilor de forţă
Acordarea unui drept bănesc familiilor beneficiarilor instituţiilor de forţă decedați. Soția indiferent de vârstă și capacitatea de muncă. Copiii ca...
Indemnizație urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în...
Acordarea unui drept bănesc urmașilor personalului medical decedat, survenit ca urmare a infectării în cadrul desfășurării nemijlocite a activității m...
Pensie anticipată pentru carieră lungă
Acordarea unui drept bănesc, proporţional contribuţiilor de asigurări sociale, până la împlinirea vârstei de pensionare, cu condiţia realizării unui s...
Pensie de dizabilitate
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate încadrată într-un grad de dizabilitate severă, accentuată sau medie, ca urmare a unei afecţiuni genera...
Pensie de dizabilitate acordată în baza prevederilor acordurilor internaționale
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate încadrată într-un grad de dizabilitate severă, accentuată sau medie, ca urmare a unei afecţiuni genera...
Pensie de dizabilitate cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E Ce...
Acordarea unui drept bănesc cetăţenilor încadraţi în grad de dizabilitate ca urmare a participării la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobîl,...
Pensie de dizabilitate militarilor în termen
Acordarea unui drept bănesc militarilor în termen, dacă dizabilitatea a survenit în timpul satisfacerii serviciului, dacă a fost cauzată de o rănire, ...
Pensie de dizabilitate militarilor şi persoanelor din corpul de comandă și trupele organelor afaceri...
Acordarea unui drept bănesc militarilor, care îndeplinesc serviciu prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilo...
Pensie de urmaș
Acordarea unui drept bănesc urmaşilor ca urmare a decesului întreţinătorului, dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau d...
Pensie de urmaş în baza prevederilor acordurilor internaţionale
Acordarea unui drept bănensc urmaşilor ca urmare a decesului întreţinătorului, dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vîrstă sau ...
Pensie în cazul pierderii întreţinătorului membrilor familiilor persoanelor care au decedat în urma ...
Acordarea unui drept bănesc membrilor familiilor persoanelor decedate în urma schilodirii sau îmbolnăvirii provocate de participarea la lichidarea urm...
Pensie în cazul pierderii întreţinătorului militar în termen
Acordarea unui drept bănesc urmașilor ca urmare a decesului întreţinătorului militar în termen. Membru inapt al familiei militarului în termen deceda...
Pensie în cazul pierderii întreţinătorului militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din tru...
Acordarea unui drept bănesc familiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne în cazul pierderii î...
Pensie pentru funcţionarii publici
Acordarea dreptului bănesc asiguratului cu statut de funcţionar public, care la 01.01.2017, a realizat un stagiu de cotizare total, de 30 ani pentru f...
Pensie pentru judecători
Acordarea unui drept bănesc judecătorului care a atins vârsta de pensionare și confirmă vechimea în muncă generală și vechimea în muncă în funcție de ...
Pensie pentru limita de vârstă cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la ...
Acordarea unui drept bănesc cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobîl, au atins vârsta de pensionare și au rea...
Pensie pentru limită de vârstă
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care au atins vârsta de pensionare și au realizat stagiul de cotizare prevăzute de legislație. Vârsta de pensi...
Pensie pentru limită de vârstă acordată în baza prevederilor acordurilor internaționale
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care au atins vârsta de pensionare și au realizat stagiul de cotizare prevăzut de legislație și au activat leg...
Pensie pentru unele categorii de angajaţi din aviaţia civilă
Acordarea unui drept bănesc unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă care au atins vârsta de pensionare și au realizat stagiul de cotizare prevăz...
Pensie pentru unele categorii de angajaţi din domeniul culturii
Acordarea unui drept bănesc unor categorii de angajaţi din instituţiile de cultură şi artă naţionale de stat şi municipale, care au realizat stagiul d...
Pensie și indemnizație de dizabilitate în urma accidentului de muncă sau a unei boli profesionale ac...
Acordarea unui drept bănesc persoanei încadrată într-un grad de dizabilitate severă, accentuată sau medie, ca urmare a accidentului de muncă sau a une...
Pensie viageră pentru vechime în muncă militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele...
Acordarea unui drept bănesc militarilor, care îndeplinesc serviciu prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilo...
Plata pentru concediu suplimentar de 14 zile calendaristice cetățenilor care au suferit de pe urma c...
Acordarea unui ajutor material pentru concediul suplimentar de 14 zile calendaristice cetățenilor care au suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. ...
Reexaminarea pensiilor de dizabilitate
Reexaminarea pensiei de dizabilitate. Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în cazul: a) apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la s...
Reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă
Reexaminarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă. Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în cazul: a) apariţiei unor circumstanţe n...
Restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii
Restituirea la contul bancar al plătitorului de contribuţii la BASS a sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătite în plus şi/sau achitate...
Suport financiar de stat
Suportul financiar de stat se acordă concomitent cu pensia sau alocația socială de stat beneficiarilor de pensii, stabilite în temeiul Legii 156/1998 ...