Catalogul Serviciilor Publice

Beneficii

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de oferirea și/sau plata beneficiilor/alocațiilor/indemnizațiilor sociale. Plăți aferente sistemului de asigurări sociale de stat

Acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asisten...
În cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală se definesc următoarele categorii de persoane asigurate:  a) persoană asigurată...
Adeverință ce confirmă statutul persoanei în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă m...
Obținerea adeverinței ce confirmă statutul persoanei în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Ajutor de deces beneficiarilor instituțiilor de forță
Obținerea ajutorului de deces beneficiarilor instituțiilor de forță
Ajutor de deces în baza prevederilor acordurilor internaționale
Ajutor de deces persoanelor asigurate
Obținerea ajutorului de deces persoanelor asigurate
Ajutor de deces persoanelor neasigurate
Obținerea ajutorului de deces persoanelor neasigurate
Ajutor de șomaj
Stabilirea dreptului la ajutor de șomaj
Ajutor material unic anual copiilor care au pierdut întreținătorul (de pe urma catastrofei de la C.A...
Obținerea ajutorului material unic anual de copii care au pierdut întreținătorul de pe urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl
Ajutor material unic pentru însănătoșire cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei ...
Obținerea ajutorului material unic pentru însănătoșire cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl
Alocație de integrare sau reintegrare profesională
Acordarea alocației de integrare sau reintegrare profesională
Alocaţie lunară nominală pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat
Acordarea unui drept bănesc beneficiarilor de pensii sau alocații sociale de stat decorați cu distincții de stat. Beneficiarii de pensii sau alocaţii...
Alocaţie lunară pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere persoanelor cu dizabilităţi severe imobil...
Obținerea alocaţiei lunare pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere persoanelor cu dizabilităţi severe imobilizate la pat care au avut de suferit de...
Alocaţie lunară pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere persoanelor cu dizabilități severe imobil...
Acordarea unui drept bănesc persoanelor cu dizabilități severe imobilizate la pat, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobî...
Alocaţie lunară pentru merite deosebite faţă de stat
Acordarea unui drept bănesc soţiei/soţului, sau mamei/tatălui, a/al persoanei decorate post-mortem cu "Ordinul Republicii" sau ordinul "Ştefan cel Mar...
Alocaţie socială de stat pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului
Acordarea unui drept bănesc copiilor în cazul pierderii întreţinătorului dacă persoana decedată nu îndeplinea condiţiile pentru obţinerea dreptului la...
Alocaţie socială de stat pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani, p...
Alocaţie socială de stat pentru persoanele cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabilităţi din copilări...
Acordarea unui drept bănesc persoanelor încadrate într-un grad de dizabilitate severă, accentuată sau medie, persoanelor cu dizabilităţi din copilărie...
Alocaţie socială de stat pentru persoanele vârstnice
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care au atins vârsta de pensionare și nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vârs...
Certificat privind beneficierea/nebeneficierea de bilete de tratament balneosanatorial prin intermed...
Certificatul privind beneficierea/nebeneficierea de bilete de tratament balneosanatorial prin intermediul casei teritoriale de asigurări sociale este ...
Certificat privind beneficierea/nebeneficierea de pensii şi prestaţii sociale prin intermediul siste...
Eliberarea informației privind beneficierea/nebeneficierea de pensii și prestații sociale în baza solicitării în formă scrisă (pentru persoane juridic...
Compensaţie unică familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E Cernobî...
Furnizarea compensaţiei unice familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl.
Formularul privind stagiul de cotizare realizat pe teritoriul Republicii Moldova
Eliberarea formularului privind stagiul de cotizare realizat pe teritoriul Republicii Moldova
Indemnizație de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
Obținerea indemnizației unice de deces în urma accidentului de muncă sau a unei boli profesionale
Indemnizaţie de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
Obținerea indemnizației pentru dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani (pentru persoanele asigurate...
Persoanele care au activat legal pe teritoriul unuia dintre statele contractante parte la acordul în domeniul securității sociale, la care Republica M...
Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate și şomerilor care beneficiază de ajutor de şomaj, în cazul pierderii temporare a capacității de muncă ...
Indemnizație unică de deces beneficiarilor instituţiilor de forţă
Obținerea indemnizației unice de deces pentru beneficiari instituţiilor de forţă
Informaţia privind achitarea/neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
Informatia privind achitarea/neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat pentru a fi prezentat peste hotare
Informaţie privind beneficierea de alocaţie de stat pentru copii în sistemul public de asigurări soc...
Obținerea informației privind beneficierea de alocaţie de stat pentru copii în sistemul public de asigurări sociale de stat al Republicii Moldova pent...
Informaţie privind beneficierea/nebeneficierea de prestaţii sociale în sistemul public de asigurări ...
Eliberarea informaţiei privind beneficierea/nebeneficierea de prestaţii sociale în sistemul public de asigurări sociale de stat al Republicii Moldova ...
Pensie de dizabilitate acordată în baza prevederilor acordurilor internaţionale
Pensie de dizabilitate acordată în baza prevederilor acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Are dreptul la pensie de dezabil...
Pensie de dizabilitate cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cern...
Obținerea pensiei de dizabilitate pentru cetăţenii care au participat la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobâl
Pensie de dizabilitate militarilor în termen
Obținerea pensiei de dizabilitate pentru militarii în termen
Pensie de dizabilitate militarilor și persoanelor din corpul de comandă și trupele organelor afaceri...
Obținerea pensiei de dizabilitate de către militari și persoane din corpul de comandă și trupele organelor afacerilor interne
Pensie de urmaș
Obținerea pensiei de urmaș
Pensie de urmaş în baza prevederilor acordurilor internaţionale
1) Pensia de urmaș se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condițiil...
Pensie în cazul pierderii întreţinătorului membrilor familiilor persoanelor care au decedat în urma ...
Obținerea pensiei în cazul pierderii întreţinătorului membrilor familiilor persoanelor care au decedat în urma schilodirii sau îmbolnăvirii provocate ...
Pensie în cazul pierderii întreținătorului militar în termen
Obținerea pensiei în cazul pierderii întreținătorului militar în termen
Pensie în cazul pierderii întreținătorului militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din tru...
Obținerea pensiei în cazul pierderii întreținătorului militarilor de către persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor intern...
Pensie pentru funcționari publici
Obținerea pensiei pentru funcționari publici
Pensie pentru judecători
Obținerea pensiei pentru judecători
Pensie pentru limită de vârstă acordată în baza prevederilor acordurilor internaţionale
Persoanele care au activat legal pe teritoriul unuia dintre statele contractante parte la acordul în domeniul securității sociale, la care Republica M...
Pensie pentru limită de vârstă cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei la C.A...
Obținerea pensiei pentru limită de vârstă pentru cetățenii care au participat la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobâl
Pensie pentru unele categorii de angajați din domeniul culturii
Obținerea pensiei pentru unele categorii de angajați din domeniul culturii
Pensie și indemnizație de dizabilitate în urma accidentului de muncă sau a unei boli profesionale ac...
Persoanele care au activat legal pe teritoriul unuia dintre statele contractante parte la acordul în domeniul securității sociale, la care Republica M...
Pensie unor categorii de angajați din aviația civilă
Obținerea pensiei pentru unele categorii de angajați din aviația civilă
Pensie viageră pentru vechime în muncă militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele...
Obținerea pensiei viageră pentru vechime în muncă militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne
Plata concediului suplimentar de 14 zile calendaristice cetățenilor care au suferit de pe urma catas...
Plata concediului suplimentar de 14 zile calendaristice cetățenilor care au suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii
Restituirea la contul bancar al plătitorului de contribuţii la BASS a sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătite în plus şi/sau achitate...
Suport finaciar de stat
Suportul financiar de stat se acordă concomitent cu pensia sau alocația socială de stat Beneficiarilor de pensii, stabilite în temeiul Legii 156/1998 ...