Catalogul Serviciilor Publice

Beneficii

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de oferirea și/sau plata beneficiilor/alocațiilor/indemnizațiilor sociale. Plăți aferente sistemului de asigurări sociale de stat

Acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asisten...
În cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală se definesc următoarele categorii de persoane asigurate:  a) persoană asigurată...
Adeverință ce confirmă statutul persoanei în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă m...
Obținerea adeverinței ce confirmă statutul persoanei în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Ajutor de deces acordat beneficiarilor instituţiilor de forţă
Acordarea unui drept bănesc persoanei care a suportat cheltuielile în caz de deces a beneficiarului de pensie instituţiilor de forţă. Persoana ca...
Ajutor de deces în baza prevederilor acordurilor internaționale
Acordarea unui drept bănesc persoanei care a suportat cheltuielile în caz de deces a beneficiarului de pensie în baza acordurilor internaționale. Pers...
Ajutor de șomaj
Stabilirea dreptului la ajutor de șomaj
Alocație lunară de stat pentru protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Acordarea unui drept bănesc unor categorii de populaţie din rândul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat, şi familiilor lor. Perso...
Alocație lunară de stat privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabili...
Acordarea unui drept bănesc unor categorii de populaţie din rândul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat, și unor categorii de popu...
Alocaţie lunară nominală pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat
Acordarea unui drept bănesc beneficiarilor de pensii sau alocații sociale de stat decorați cu distincții de stat. Beneficiarii de pensii sau alocaţii...
Alocaţie lunară pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere persoanelor cu dizabilități severe imobil...
Acordarea unui drept bănesc persoanelor cu dizabilități severe imobilizate la pat, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobî...
Alocaţie lunară pentru merite deosebite faţă de stat
Acordarea unui drept bănesc soţiei/soţului, sau mamei/tatălui, a/al persoanei decorate post-mortem cu "Ordinul Republicii" sau ordinul "Ştefan cel Mar...
Alocaţie socială de stat pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului
Acordarea unui drept bănesc copiilor în cazul pierderii întreţinătorului dacă persoana decedată nu îndeplinea condiţiile pentru obţinerea dreptului la...
Alocaţie socială de stat pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani, p...
Alocaţie socială de stat pentru persoanele cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabilităţi din copilări...
Acordarea unui drept bănesc persoanelor încadrate într-un grad de dizabilitate severă, accentuată sau medie, persoanelor cu dizabilităţi din copilărie...
Alocaţie socială de stat pentru persoanele vârstnice
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care au atins vârsta de pensionare și nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vârs...
Bilet de tratament balneosanatorial pentru veterani
Eliberarea unui document bănesc care acordă veteranilor dreptul la tratament balneosanatorial. Persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, Vetera...
Bilet de tratament balneosanatorial persoanelor asigurate
Eliberarea, prin intermediul angajatorului, a unui document bănesc care acordă persoanelor asigurate dreptul la tratament balneosanatorial. Persoană f...
Bilet de tratament în instituţiile balneosanatoriale persoanelor care au avut de suferit de pe urma ...
Eliberarea unui document bănesc care acordă dreptul la tratament balneosanatorial persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A...
Certificat privind beneficierea/nebeneficierea de bilete de tratament balneosanatorial prin intermed...
Act oficial eliberat pentru confirmarea beneficierii/nebeneficierii de bilete de tratament balneosanatorial prin intermediul CTAS eliberate persoanelo...
Compensaţie anuală bănească în mărimea costului mediu al biletului
Acordarea unui drept bănesc în mărimea costului mediu al unui bilet beneficiarului în cazul în care nu este posibilă procurarea şi acordarea biletului...
Compensaţie bănească în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilități ...
Acordarea unui drept bănesc în locul biletelor de tratament gratuit invalizilor de război după expirarea a doi ani calendaristici (01 ianuarie - 31 de...
Compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare
Acordarea unui ajutor material lunar în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare persoanelor participante la lichidarea cons...
Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți
Acordarea unui drept bănesc soțului supraviețuitor al beneficiarului de pensie pentru limită de vîrstă decedat. Soțul supraviețuitor la întrunirea ur...
Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate și şomerilor care beneficiază de ajutor de şomaj, în cazul pierderii temporare a capacității de muncă ...
Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă și de maternitate acordată în baza prevederilor ...
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate și şomerilor iar în caz de indemnizatie de maternitate soţiilor aflate la întreţinerea soţului asigura...
Indemnizație unică de deces beneficiarilor instituţiilor de forţă
Acordarea unui drept bănesc familiilor beneficiarilor instituţiilor de forţă decedați. Soția indiferent de vîrstă și capacitatea de muncă. Copiii...
Indemnizație urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în...
Acordarea unui drept bănesc urmașilor personalului medical decedat, survenit ca urmare a infectării în cadrul desfășurării nemijlocite a activității m...
Pensie de dizabilitate
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate încadrată într-un grad de dizabilitate severă, accentuată sau medie, ca urmare a unei afecţiuni genera...
Pensie de dizabilitate acordată în baza prevederilor acordurilor internaționale
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate încadrată într-un grad de dizabilitate severă, accentuată sau medie, ca urmare a unei afecţiuni genera...
Pensie de dizabilitate cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E Ce...
Acordarea unui drept bănesc cetăţenilor încadraţi în grad de dizabilitate ca urmare a participării la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobâl,...
Pensie de dizabilitate militarilor în termen
Acordarea unui drept bănesc militarilor în termen, dacă dizabilitatea a survenit în timpul satisfacerii serviciului, dacă a fost cauzată de o rănire, ...
Pensie de dizabilitate militarilor şi persoanelor din corpul de comandă și trupele organelor afaceri...
Acordarea unui drept bănesc militarilor, care îndeplinesc serviciu prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afac...
Pensie de urmaș
Acordarea unui drept bănesc urmaşilor ca urmare a decesului întreţinătorului, dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vîrstă ...
Pensie de urmaş în baza prevederilor acordurilor internaţionale
Acordarea unui drept bănensc urmaşilor ca urmare a decesului întreţinătorului, dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vîrstă sau ...
Pensie în cazul pierderii întreţinătorului membrilor familiilor persoanelor care au decedat în urma ...
Acordarea unui drept bănesc membrilor familiilor persoanelor decedate în urma schilodirii sau îmbolnăvirii provocate de participarea la lichidare...
Pensie în cazul pierderii întreţinătorului militar în termen
Acordarea unui drept bănesc urmașilor ca urmare a decesului întreţinătorului militar în termen. Membru inapt al familiei militarului în termen decedat...
Pensie în cazul pierderii întreţinătorului militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din tru...
Acordarea unui drept bănesc familiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne în cazul pierderii î...
Pensie pentru funcţionari publici
Acordarea unui drept bănesc funcţionarilor publici, la atingerea vîrstei de pensionare și confirmarea stagiului de cotizare prezăzute de legislație. A...
Pensie pentru judecători
Acordarea unui drept bănesc judecătorului care a atins vârsta de pensionare și confirmă vechimea în muncă generală și vechimea în muncă în funcție de ...
Pensie pentru limita de vârstă cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la ...
Acordarea unui drept bănesc cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobîl, au atins vârsta de pensionare și au rea...
Pensie pentru limită de vârstă
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care au atins vârsta de pensionare și au realizat stagiul de cotizare prevăzute de legislație. Cerințe față de...
Pensie pentru limită de vârstă acordată în baza prevederilor acordurilor internaționale
Acordarea unui drept bănesc persoanelor care au atins vârsta de pensionare și au realizat stagiul de cotizare prevăzute de legislație și au activat le...
Pensie pentru limită de vârstă cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei la C.A...
Obținerea pensiei pentru limită de vârstă pentru cetățenii care au participat la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobâl
Pensie pentru unele categorii de angajaţi din aviaţia civilă
Acordarea unui drept bănesc unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă care au atins vîrsta de pensionare și au realizat stagiul de cotizare prevăz...
Pensie pentru unele categorii de angajaţi din domeniul culturii
Acordarea unui drept bănesc unor categorii de angajaţi din instituţiile de cultură şi artă naţionale de stat şi municipale, care au realizat stagiul d...
Pensie și indemnizație de dizabilitate în urma accidentului de muncă sau a unei boli profesionale ac...
Acordarea unui drept bănesc persoanei încadrată într-un grad de dizabilitate severă, accentuată sau medie, ca urmare a accidentului de muncă sau a une...
Pensie viageră pentru vechime în muncă militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele...
Acordarea unui drept bănesc militarilor, care îndeplinesc serviciu prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilo...
Plata pentru concediu suplimentar de 14 zile calendaristice cetățenilor care au suferit de pe urma c...
Acordarea unui ajutor material pentru concediul suplimentar de 14 zile calendaristice cetățenilor care au suferit de pe urma catastrofei de la C. A. C...