Pensie de urmaş în baza prevederilor acordurilor internaţionale

Acordarea unui drept bănensc urmaşilor ca urmare a decesului întreţinătorului, dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii de dizabilitate în baza prevederilor acordurilor internaţionale.

Persoanele care au activat legal pe teritoriul unuia dintre statele contractante parte la acordul în domeniul securității sociale, la care Republica Moldova este parte.

Conform prevederilor legale ale Republicii Moldova pensia de urmaş se stabileşte pe perioada îndeplinirii următoarelor condiţii: 

- copiilor, până la vârsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ de zi (secundar, mediu de specialitate şi superior), până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 23 de ani;

- soţului supravieţuitor dacă, la momentul decesului întreţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vârsta de pensionare sau a fost încadrat în grad de dizabilitate sever sau accentuat, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit;

- soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vârsta de 3 ani ai întreţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani.

Prestat în bază de procură eliberată.

Lista Acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte, poate fi vizualizată la linkul: https://cnas.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=519&t=/Relatii-internationale/Acorduri-bilaterale

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pasul 1. Depunerea cererii și documentelor necesare

  Cererea se depune: 1. Pe teritoriul Republicii Moldova: - la orice CTAS; - la aparatul central al CNAS. 2. Peste hotarele Republicii Moldova - la Instituția competentă a statului contractant parte la Acord în domeniul securității sociale.

 • 2
  Pasul 2. Prelucrarea documentelor și emiterea deciziei de stabilire/refuz

 • 3
  Pasul 3. Lansarea procesului tehnologic privind plata și transferul surselor financiare în baza listelor emise din SI ”Protecția Socială” prestatorilor serviciilor de plată

 • 4
  Pasul 4. Distribuirea prestaţiei către beneficiar prin modalitatea de plată selectată

  Distribuirea se realizează de către prestatorul de servicii de plată prin modalitatea de plată selectată de beneficiar.

  Livrează

Informația din această pagină este oferită de către Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova. În cazul în care considerați că informația este incompletă sau incorectă, vă rugăm să contactați reprezentanțiiCasa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
Mai multe
Categoriile serviciului
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.