Ajutor de deces în baza prevederilor acordurilor internaționale

Acordarea unui drept bănesc persoanei care a suportat cheltuielile în caz de deces a beneficiarului de pensie în baza acordurilor internaționale.

Persoanele îndreptățite care prezintă actul de înregistrare a decesului, eliberat de organul abilitat.

Lista Acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte, poate fi vizualizată la linkul: https://cnas.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=519&t=/Relatii-internationale/Acorduri-bilaterale

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pasul 1. Depunerea cererii și a documentelor necesare

  Cererea se depune: 1. Pe teritoriul Republicii Moldova: - la orice CTAS din raza de domiciliu a solicitantului; - la aparatul central al CNAS. 2. Peste hotarele Republicii Moldova - la Instituția competentă a statului contractant parte la Acord în domeniul securității sociale.

 • 2
  Pasul 2. Prelucrarea documentelor și emiterea deciziei de stabilire/refuz

 • 3
  Pasul 3. Lansarea procesului tehnologic privind plata și transferul surselor financiare în baza listelor emise din SI ”Protecția Socială” prestatorilor serviciilor de plată

 • 4
  Pasul 4. Distribuirea prestaţiei către beneficiar prin modalitatea de plată selectată

  Distribuirea prestației se realizează de către prestatorul de servicii de plată prin modalitatea de plată selectată de beneficiar.

  Livrează

Informația din această pagină este oferită de către Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova. În cazul în care considerați că informația este incompletă sau incorectă, vă rugăm să contactați reprezentanțiiCasa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
Mai multe
Categoriile serviciului
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.