Ajutor de deces persoanelor asigurate

Acordarea unui sprijin financiar unic în cazul decesului persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale.

Persoana care prezintă actul de înregistrare a decesului, eliberat de organul abilitat al Republicii Moldova, în caz de deces al persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova: asiguratului, pensionarului, şomerului cu drept la ajutor de şomaj sau persoanei care nu are statut de asigurat, dar a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani.

Pentru a solicita serviciul la CTAS din raza de domiciliu puteți face o programare prealabilă la linkul: https://servicii.gov.md/programare 

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pasul 1. Depunerea cererii și a documentelor necesare

  Cererea și documentele necesare se depun la CTAS din raza de domiciliu a solicitantului.

 • 2
  Pasul 2. Prelucrarea documentelor și emiterea deciziei

 • 3
  Pasul 3. Formarea plăţilor şi transmiterea informaţiilor către serviciul guvernamental de plăți electronice MPay pentru distribuirea sumei prestaţiei

 • 4
  Pasul 4. Distribuirea prestaţiei către beneficiar prin modalitatea de plată selectată

  Prestația este distribiită prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay

  Livrează

Informația din această pagină este oferită de către Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova. În cazul în care considerați că informația este incompletă sau incorectă, vă rugăm să contactați reprezentanțiiCasa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
Mai multe
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.