Catalogul Serviciilor Publice

Naștere, deces, căsătorie și servicii de îngrijire

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de nașterea unui copil, parenting, parteneriatele civile, divorț și împuternicirea

Ajutor de deces persoanelor asigurate
Acordarea unui sprijin financiar unic în cazul decesului persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale. Persoana care prezintă actul d...
Ajutor de deces persoanelor neasigurate
Acordarea unui sprijin financiar unic în cazul decesului persoanelor neasigurate în sistemul public de asigurări sociale. Persoana care poate fi, după...
Ajutor material unic anual copiilor care au pierdut întreținătorul (de pe urma catastrofei de la C.A...
Acordarea ajutorului material unic anual copiilor care au pierdut întreținătorul (de pe urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl). Copiilor cetăţenilor R...
Compensaţia unică familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E Cernobî...
Acordarea unui ajutor material familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl. Soţiile (soţii) întreţinătorului d...
Indemnizaţia unică la naşterea copilului
Acordarea unui sprijin financiar unic mamei, iar în cazul decesului ei – reprezentantului legal al copilului, la nașterea copilului, pentru fiecare co...
Indemnizație de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
Acordarea unui drept bănesc unic în sumă fixă, persoanelor aflate la întreţinerea asiguratului corespunzător numărului şi categoriei acestora. Copiilo...
Indemnizație de maternitate femeilor asigurate și soțiilor aflate la întreținerea soților asigurați
Acordarea unei prestații sociale femeilor asigurate, şomerelor și soţiilor aflate la întreţinerea soţului asigurat, în cazul pierderii temporare a cap...
Indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai m...
Acordarea unui suport financiar familiilor cu copii domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor g...
Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului
Acordarea unei prestații lunare persoanelor asigurate pentru creşterea copilului, conform opțiunilor stabilite de cadrul normativ. Persoană asigurată ...
Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani (pentru persoanele asigurate...
Acordarea unei prestații lunare persoanelor asigurate pentru creşterea copilului, conform opțiunilor stabilite de cadrul normativ. Persoanele care au ...
Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, persoanelor nea...
Acordarea unui sprijin financiar lunar persoanelor neasigurate pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani. Persoană neasigurată (...
Indemnizaţie paternală
Drept bănesc acordat pentru îngrijirea copilului nou-născut, tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale. Tatăl asigurat, angajat în baza...
Înregistrare căsătorie
Înregistrarea căsătoriei reprezintă un act personal, care nu poate fi realizat prin împuternicire de către o altă persoană. Numai căsătoria încheiată ...
Înregistrare deces
Înregistrarea decesului reprezintă procedura de înregistrare a actului de deces în baza declarației de deces. Aceasta se face verbal în termen de 3 zi...
Înregistrare naștere
Înregistrarea actului de naștere reprezintă procedura de înregistrare a nou-născutului în baza declarației de naștere a părinților, a unuia dintre ei ...
Înregistrarea căsătoriei
Înregistrarea căsătoriei reprezintă un act personal, care nu poate fi realizat prin împuternicire de către o altă persoană. Numai căsătoria încheiată ...
Înregistrarea decesului
Înregistrarea decesului reprezintă procedura de înregistrare a actului de deces în baza declarației de deces, în termenul și condițiile stabilite de l...
Înregistrarea divorțului
Înregistrarea divorțului se realizează în temeiul: a) declaraţiei comună a soţilor privind divorţul;    b) declaraţiei unuia dintre soţ...
Înregistrarea nașterii
Înregistrarea actului de naștere reprezintă procedura de înregistrare a nou-născutului în baza declarației de naștere a părinților, a unuia dintre ei ...