Catalogul Serviciilor Publice

Naștere, deces, căsătorie și servicii de îngrijire

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de nașterea unui copil, parenting, parteneriatele civile, divorț și împuternicirea

Ajutor de deces beneficiarilor instituțiilor de forță
Obținerea ajutorului de deces beneficiarilor instituțiilor de forță
Ajutor de deces în baza prevederilor acordurilor internaționale
Ajutor de deces persoanelor asigurate
Obținerea ajutorului de deces persoanelor asigurate
Ajutor de deces persoanelor neasigurate
Obținerea ajutorului de deces persoanelor neasigurate
Ajutor material unic anual copiilor care au pierdut întreținătorul (de pe urma catastrofei de la C.A...
Obținerea ajutorului material unic anual de copii care au pierdut întreținătorul de pe urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl
Compensaţie unică familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E Cernobî...
Furnizarea compensaţiei unice familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl.
Indemnizaţia unică la naşterea copilului
Acordarea unui sprijin financiar unic mamei, iar în cazul decesului ei – reprezentantului legal al copilului, la nașterea copilului, pentru fiecare co...
Indemnizație de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
Obținerea indemnizației unice de deces în urma accidentului de muncă sau a unei boli profesionale
Indemnizație de maternitate femeilor asigurate și soțiilor aflate la întreținerea soților asigurați
Acordarea unei prestații sociale femeilor asigurate, şomerelor și soţiilor aflate la întreţinerea soţului asigurat, în cazul pierderii temporare a cap...
Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani (pentru persoanele asigurate...
Persoanele care au activat legal pe teritoriul unuia dintre statele contractante parte la acordul în domeniul securității sociale, la care Republica M...
Indemnizaţie paternală
Drept bănesc acordat pentru îngrijirea copilului nou-născut, tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale. Tatăl asigurat, angajat în baza...
Indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani
Obținerea indemnizației pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani
Indemnizație unică de deces beneficiarilor instituţiilor de forţă
Obținerea indemnizației unice de deces pentru beneficiari instituţiilor de forţă
Înregistrarea căsătoriei
Înregistrarea căsătoriei reprezintă un act personal, care nu poate fi realizat prin împuternicire de către o altă persoană. Numai căsătoria încheiată ...
Înregistrarea decesului
Înregistrarea decesului reprezintă procedura de înregistrare a actului de deces în baza declarației de deces, în termenul și condițiile stabilite de l...
Înregistrarea nașterii
Înregistrarea actului de naștere reprezintă procedura de înregistrare a nou-născutului în baza declarației de naștere a părinților, a unuia dintre ei ...
Pensie în cazul pierderii întreținătorului militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din tru...
Obținerea pensiei în cazul pierderii întreținătorului militarilor de către persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor intern...