Catalogul Serviciilor Publice

Naștere, deces, căsătorie și servicii de îngrijire

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de nașterea unui copil, parenting, parteneriatele civile, paternitate, divorț și împuternicirea

Ajutor de deces persoanelor asigurate
Acordarea unui sprijin financiar unic în cazul decesului persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale. Persoana care prezintă actul d...
Ajutor de deces persoanelor neasigurate
Acordarea unui sprijin financiar unic în cazul decesului persoanelor neasigurate în sistemul public de asigurări sociale. Persoana care poate fi, după...
Ajutor material unic anual copiilor care au pierdut întreținătorul (de pe urma catastrofei de la C.A...
Acordarea ajutorului material unic anual copiilor care au pierdut întreținătorul (de pe urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl). Copiilor cetăţenilor R...
Certificat ce confirmă decesul militarilor în acţiuni de luptă şi la datorie pe timp de pace
Obținerea certificatului ce confirmă decesul militarilor în acţiuni de luptă şi la datorie pe timp de pace
Certificat/duplicat al certificatului de adopție
Duplicatul certificatul de adopţie reprezintă documentul eliberat persoanei fizice în urma confirmării înregistrării actului de adopţie. Duplicatul ce...
Certificat/duplicat al certificatului de căsătorie
Certificatul de căsătorie Prin certificat de căsătorie se înțelege documentul eliberat persoanei fizice (cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean stră...
Certificat/duplicat al certificatului de deces
Certificatul de deces Prin certificat de deces se înțelege documentul eliberat persoanei fizice (cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apat...
Certificat/duplicat al certificatului de stabilire a paternității
Duplicatul certificatului de stabilire a paternității reprezintă documentul eliberat persoanei fizice în urma confirmării înregistrării actului de sta...
Certificate de naștere, căsătorie și deces din fondurile Agenției Naționale a Arhivelor, întocmite î...
Certificatul de arhivă constituie un document cu putere juridică, ce conţine informaţii despre existența în documentele de arhivă, a unor date re...
Compensaţia unică familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E Cernobî...
Acordarea unui ajutor material familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl. Soţiile (soţii) întreţinătorului d...
Extras de pe actul de căsătorie
Prin extrasul de pe actul de căsătorie se înțelege documentul eliberat în temeiul actului de căsătorie, care conţine informaţii din conţinutul acestui...
Extras de pe actul de deces
Prin extrasul de pe actul de deces se înțelege documentul eliberat în temeiul actului de deces, care conţine informaţii din conţinutul acestuia, elibe...
Extras multilingv de pe actul de deces
Extrasul multilingv de pe actul de deces (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de deces, destinat utilizării...
Indemnizaţia unică la naşterea copilului
Acordarea unui sprijin financiar unic mamei la nașterea copilului, iar în cazul decesului ei – reprezentantului legal al copilului, cu condiția că cop...
Indemnizaţia unică pentru perioada de încredinţare a copilului adoptabil
Acordarea unui sprijin bănesc ce se stabilește și se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanei asigurate în cazul încredințării unui ...
Indemnizație de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
Acordarea unui drept bănesc unic în sumă fixă, persoanelor aflate la întreţinerea asiguratului corespunzător numărului şi categoriei acestora. Copiilo...
Indemnizație de maternitate femeilor asigurate și soțiilor aflate la întreținerea soților asigurați
Acordarea unei prestaţii sociale femeilor asigurate, şomerelor şi soţiilor aflate la întreţinerea soţului asigurat, care se află în concediu de matern...
Indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai m...
Acordarea unui sprijin financiar mamei, iar în cazul decesului ei – altui reprezentant legal al copiilor, cu condiția că datele pentru stabilirea inde...
Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, conform opțiunilor (persoanelor asigurate)
Acordarea unei prestații sociale lunare persoanelor asigurate pentru creşterea copilului, conform opțiunilor stabilite de cadrul normativ. Persoanele ...
Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani
Acordarea unui sprijin financiar mamei, iar în cazul decesului ei sau în cazul în care mama nu întrunește condițiile de stabilire a indemnizației – re...
Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani (pentru persoanele asigurate...
Acordarea unei prestații lunare persoanelor asigurate pentru creşterea copilului, conform opțiunilor stabilite de cadrul normativ. Persoanele care au ...
Indemnizaţie paternală
Acordarea unui sprijin bănesc acordat pentru îngrijirea copilului nou-născut (adoptat), tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale. Inde...
Indemnizație pentru creșterea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în...
Acordarea unui sprijin bănesc ce se stabilește și se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanei asigurate pentru creșterea copilului a...
Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă și de maternitate acordată în baza prevederilor ...
Acordarea unui drept bănesc persoanei asigurate și şomerilor iar în caz de indemnizatie de maternitate soţiilor aflate la întreţinerea soţului asigura...
Indemnizație unică pentru copilul adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă
Acordarea unui sprijin bănesc ce se stabilește și se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanei asigurate în cazul adopției unui copil...
Înregistrarea căsătoriei
Înregistrarea căsătoriei reprezintă un act personal, care nu poate fi realizat prin împuternicire de către o altă persoană. Numai căsătoria încheiată ...
Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova
Înregistrarea căsătoriei reprezintă un act personal, care nu poate fi realizat prin împuternicire de către o altă persoană. Numai căsătoria încheiată ...
Înregistrarea decesului
Înregistrarea decesului reprezintă procedura de înregistrare a actului de deces în baza declarației de deces, în termenul și condițiile stabilite de l...
Înregistrarea decesului la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova
Înregistrarea decesului reprezintă procedura de înregistrare a actului de deces în baza declarației de deces. Aceasta se face verbal în termen de 3 zi...
Înregistrarea divorțului
Înregistrarea divorțului se realizează în temeiul: a) declaraţiei comune a soţilor privind divorţul;    b) declaraţiei unuia dintre soţ...
Înregistrarea nașterii
Înregistrarea actului de naștere reprezintă procedura de înregistrare a nou-născutului în baza declarației de naștere a părinților, a unuia dintre ei ...
Înregistrarea nașterii la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova
Înregistrarea actului de naștere reprezintă procedura de înregistrare a nou-născutului în baza declarației de naștere a părinților, a unuia dintre ei ...