Înregistrarea divorțului

Înregistrarea divorțului se realizează în temeiul:

a) declaraţiei comună a soţilor privind divorţul;   

b) declaraţiei unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârea (sentinţa) judecătorească - dacă celălalt soţ este:

   - supus unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

   - declarat dispărut;

   - condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani;

c) hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei.

d) încheierii notariale de desfacere a căsătoriei prin acordul soților.  

 

Înregistrarea divorţului pe baza declaraţiei comune a soţilor.

Înregistrarea divorțului în baza acordului comun al soţilor se realizează în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți

Înregistrarea divorțului reprezintă un act personal.

Prestarea serviciului presupune prezența fizică, cel puțin a unuia dintre soți, în două etape, în fața serviciului stare civilă, a persoanelor interesate: la depunerea declarației de divorț și înregistrarea actului de divorț. La înregistrarea divorțului se întocmește actul de divorț, care se semnează de către declaranți și se autentifică de către persoana responsabilă de înregistrarea divorțului, aplicându-se sigiliul. Pe baza actul de căsătorie se eliberează pentru fiecare dintre foștii soți certificatul de divorț.

Dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declarația va fi autentificată de notar.

Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei.

Absenţa nemotivată a unuia dintre soți la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.

 

Înregistrarea divorţului pe baza declaraţiei unuia dintre soţi.

Înregistrarea divorţului va avea loc în prezenţa solicitantului, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei de divorţ, în cazurile prevăzute legal.

 

Înregistrarea divorţului în temeiul unei hotărâri judecătorești

Înregistrarea divorțului se realizează, din oficiu, în temeiul termen de 3 zile de la data primirii copiei de pe hotărârea judecătorească privind desfacerea căsătoriei. Rubricile actului de divorţ se completează, în măsura posibilităţilor, conform hotărârii judecătoreşti şi certificatului de căsătorie remis de către instanţa judecătorească.

La adresarea foştilor soţi în vederea primirii certificatului de divorţ, organul de stare civilă va finaliza perfectarea actului respective (prin completarea actului de divorț) și va elibera certificatul de divorţ.


Înregistrarea divorțului se realizează de către următoarele autorități competente:

 • serviciile stare civilă ale Agenției Servicii Publice, în baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți;
 • instanța judecătorească, în cazul lipsei acordului soților pentru înregistrarea divorțului prin acord comun sau în cazul imposibilității unuia dintre soți de a se adresa la organul de stare civilă;
 • misiunile diplomatice și/sau oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în străinătate (MDOC), pentru cazurile divorțului prin acord comun și a domicilierii sau aflării temporare ale cetățenilor Republicii Moldova în străinătate (statul de reşedinţă al solicitantului în străinătate);
 • notar.

Competența teritorială la înregistrarea divorțului la serviciul stare civilă este determinate de raza teritorială unde îşi au domiciliul ambii sau unul dintre soţi ori de organul de stare civilă unde a fost înregistrată căsătoria.

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei are loc la organul de stare civilă din raza teritorială a instanţei judecătoreşti respective.


Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Depunerea cererii și a documentelor solicitate.

 • 2
  Stabilirea zilei pentru înregistrarea actului.

 • 3
  Achitarea taxei de stat.

 • 4
  Înregistrarea divorțului

Informația din această pagină este oferită de către Agenția Servicii Publice. În cazul în care considerați că informația este incompletă sau incorectă, vă rugăm să contactați reprezentanțiiAgenția Servicii Publice
Agenția Servicii Publice
Mai multe
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.