Viză electronică pentru Republica Moldova

Viza electronică este autorizația care permite deținătorului acesteia dreptul de a intra pe teritoriul Republicii Moldova, precum și dreptul de a se afla pe acest teritoriu o perioadă determinată, cu respectarea scopului pentru care a fost acordată. Potrivit prevederilor legale, deținerea unei vize nu conferă automat dreptul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Reprezentanții poliției de frontieră solicită, fiecărui străin, să dovedească îndeplinirea condițiilor de intrare și de ședere în Republica Moldova, în caz contrar, străinului i se poate refuza intrarea în Republica Moldova, chiar dacă el deține o viză valabilă. Solicitările de viză electronică, se depun prin intermediul portalului guvernamental www.evisa.gov.md, doar pentru viză de scurtă ședere – tip C. Acest portal facilitează procesul de obținere a vizelor de scurtă ședere, deoarece permite solicitantului să-și întocmească online dosarul de viză, într-un mod eficient, rapid și sigur. Celelalte tipuri de viză – tranzit aeroportuar (tip A), tranzit (tip B), lună ședere (tip D), se depun la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare.

publicService.steps.title

 • 1
  Completarea dosarului de viză pe portalul guvernamental https://evisa.gov.md/

  publicService.channels.2.title

  doc
  pdf

 • 2
  Achitarea tarifului pentru serviciul solicitat

 • 3
  Examinarea dosarului de către funcționarul consular, după caz funcționarul Biroului Migrație și Azil

 • 4
  Luarea deciziei și informarea solicitantului cu privire la emiterea/inadmisibilitatea/refuzul vizei

 • 5
  Expedierea vizei electronice la adresa de email a solicitantului

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
buttons.more
publicService.categories.title
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.