Catalogul Serviciilor Publice

Emigrare/imigrare

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de procesele de emigrare și/sau imigrare

Acordarea dreptului de aflare
Drept de aflare - drept conferit prin excepție străinului, în condițiile prezentei legi, prin care i se permite aflarea temporară pe teritoriul Republ...
Acordarea dreptului de repatriere
Repatriere – reîntoarcere benevolă în patrie a persoanelor care s-au născut în Republica Moldova şi a urmașilor acestora, în condiţiile legii; &n...
Acordarea dreptului de şedere provizorie/permanentă
Drept de şedere – drept de a-şi stabili reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, acordat străinului, în condiţiile prezentei le...
Acordarea protecției internaționale
Protecție internațională - statut de refugiat sau statut conferit prin protecție umanitară.   Statutul de refugiat se recunoaşte, la solicitare, ...
Adeverinţa privind confirmarea statutului străinului pe teritoriul Republicii Moldova
Adeverința se eliberează pentru necesitatea serviciilor publice: înscrierea copiilor la grădiniță sau la școală, la deschiderea unui cont bancar, la î...
Adeverinţă privind excluderea din evidenţa militară
Obținerea adeverinţei privind excluderea din evidenţa militară
Autorizarea emigrării cetățeanului Republicii Moldova
Autorizaţie de emigrare – menţiune aplicată în paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova de către autoritatea competentă ca urmare a autorizării emig...
Autorizarea emigrării străinilor cu domiciliul permanent în Republica Moldova
Autorizarea emigrării – permisiune oficială a autorităţilor Republicii Moldova privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliul în străinătate....
Aviz pentru reîntregirea familiei
Aviz pentru reîntregirea familiei – act eliberat de autoritatea competentă pentru străini la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova domicilia...
Certificat de confirmare a statutului de apatrid al solicitantului
Apatrid - persoană care nu este considerată cetăţean al nici unui stat, conform legislaţiei acestora. Statutul de apatrid se recunoaşte, persoanei car...
Invitație pentru cetățenii străini
Invitaţia este un document oficial eliberat la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova sau demersul persoane...
Înregistrarea / radierea din evidență la reședință sau domiciliu
Înregistrarea și/sau radierea din evidenţă la domiciliu sau la reşedinţa temporară   Evidenţa la domiciliu sau la reşedinţă este parte compo...
Înregistrarea contractelor individuale de muncă
Agenția Națională înregistrează contractele individuale de muncă, indiferent de modalitatea de angajare în străinătate, în conformitate cu prevederilo...
Prelungirea vizelor pentru străini
Prelungirea vizei poate avea loc doar în acelaşi scop pentru care a fost acordată. Prelungirea vizelor se face printr-un consemn aplicat în documentul...
Recunoașterea statutului de apatrid
Apatrid - persoană care nu este considerată cetăţean al nici unui stat, conform legislaţiei acestora. Statutul de apatrid se recunoaşte, persoanei car...