Catalogul Serviciilor Publice

Emigrare/imigrare

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de procesele de emigrare și/sau imigrare

Acordarea dreptului de aflare
Drept de aflare - drept conferit prin excepție străinului, în condițiile prezentei legi, prin care i se permite aflarea temporară pe teritoriul Republ...
Acordarea dreptului de repatriere
Confirmare de repatriere – act oficial eliberat de Inspectoratul General pentru Migrație, care confirmă dreptul la repatriere și servește drept ...
Acordarea dreptului de ședere provizorie/permanentă
Drept de şedere – drept de a-şi stabili reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, acordat străinului, în condiţiile prezentei le...
Acordarea protecției internaționale
Protecție internațională - statut de refugiat sau statut conferit prin protecție umanitară. Statutul de refugiat se recunoaşte, la solicitare, străinu...
Acordarea tolerării rămânerii pe teritoriul Republicii Moldova
Tolerarea rămânerii pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă permisiunea acordată de autoritatea competentă pentru străini de a rămâne pe teritoriu...
Adeverinţa privind confirmarea statutului străinului pe teritoriul Republicii Moldova
Adeverința se eliberează pentru necesitatea serviciilor publice: înscrierea copiilor la grădiniță sau la școală, la deschiderea unui cont bancar, la î...
Autorizarea emigrării cetățeanului Republicii Moldova
Autorizaţie de emigrare – menţiune aplicată în paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova de către autoritatea competentă ca urmare a autorizării emig...
Autorizarea emigrării străinilor cu domiciliul permanent în Republica Moldova
Autorizarea emigrării – permisiune oficială a autorităţilor Republicii Moldova privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliul în străinătate....
Aviz pentru reîntregirea familiei
Aviz pentru reîntregirea familiei – act eliberat de autoritatea competentă pentru străini la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova domicilia...
Buletin de identitate pentru beneficiarii de protecție internațională și apatrizi.
Obținerea buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecție internațională și apatrizi. Beneficiarilor de protecţie internaţională se elibere...
Certificat de confirmare a statutului de apatrid al solicitantului
Apatrid - persoană care nu este considerată cetăţean al nici unui stat, conform legislaţiei acestora. Statutul de apatrid se recunoaşte, persoanei car...
Document de identitate temporar de solicitant de azil
Document de identitate temporar de solicitant de azil
Documentarea cu acte de identitate pentru străini
Act de identitate - atestă identitatea si statutul juridic al străinului, dreptul de ședere al titularului în Republica Moldova, precum si durata si s...
Documente de călătorie pentru beneficiarii de protecție internațională și apatrizilor
Obținerea documentelor de călătorie pentru beneficiarii de protecție internațională și apatrizilor
Invitație pentru cetățenii străini
Invitația este un document oficial eliberat la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova sau demersul persoane...
Înregistrarea și\sau radierea din evidență la domiciliu sau la reședința temporară
Înregistrarea și/sau radierea din evidenţă la domiciliu sau la reşedinţa temporară Evidenţa la domiciliu sau la reşedinţă este parte componentă a...
Luarea si scoaterea din evidenta a străinilor care intră în Republica Moldova prin Transnistria
Luarea si scoaterea din evidenta a străinilor care intră în RM prin Transnistria. Evidenţa străinilor– luarea la evidenţă şi scoaterea de la eviden...
Permise de ședere
Obținerea permisului de ședere
Prelungirea vizelor pentru străini
Prelungirea vizei poate avea loc doar în acelaşi scop pentru care a fost acordată. Prelungirea vizelor se face printr-un consemn aplicat în documentul...
Recunoașterea statutului de apatrid
Apatrid - persoană care nu este considerată cetăţean al nici unui stat, conform legislaţiei acestora. Statutul de apatrid se recunoaşte, persoanei car...