Портал Государственных Услуг

17 жизненных ситуаций и 666 публичных услуг доступно, из которых 282 электронные
Construirea unei case
Cerințe specifice pentru construirea unei case Pentru construirea unei case trebuie să întreprindeț...
Inițierea unei afaceri
În calitate de fondator, puteți iniția o afacere proprie prin constituirea uneia din următoarele tip...
Declararea și plata impozitelor/taxelor de către c...
Persoanele fizice, rezidenții Republicii Moldova pot fi subiecți de plată a următoarelor tipuri de i...
Sarcina, nașterea unui copil, stabilirea filiaţiei...
Susținerea financiară a familiilor cu copii domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova în legătură...
Imigrare și obținerea cetățeniei Republicii Moldov...
Măsurile de ocupare a forței de muncă și asigurare...
Lista subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele și datele de contract al...
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridi...
Extras din Registrul de stat conține date privind denumirea  persoanei juridice, numele și...
Extras din Registrul bunurilor imobile
Extrasul din Registrul bunurilor imobile este informaţia oficială care confirmă înscrisurile referit...
Справка об отсутствии судимости/ детальная справка...
Asigurarea drepturilor constituţionale privind accesul la informaţie a persoanelor fizice şi juridic...
Eliberarea/prelungirea patentei de întreprinzător
Eliberarea/prelungirea patentelor pentru desfășurarea în cadrul legii a activității de întreprinzăto...
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Vizarea permisului de armă de deținere și, după ca...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică...
Construirea unei case
Cerințe specifice pentru construirea unei case Pentru construirea unei case trebuie să întreprindeț...
Declararea și plata impozitelor/taxelor de către c...
Persoanele fizice, rezidenții Republicii Moldova pot fi subiecți de plată a următoarelor tipuri de i...
Sarcina, nașterea unui copil, stabilirea filiaţiei...
Susținerea financiară a familiilor cu copii domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova în legătură...
Imigrare și obținerea cetățeniei Republicii Moldov...
Deces, pierderea întreținătorului, moștenire
Decesul unei persoane reprezintă un fapt juridic în urma căruia apar o serie de drepturi și obligați...
Măsurile de ocupare a forței de muncă și asigurare...
Lista subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele și datele de contract al...
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridi...
Extras din Registrul de stat conține date privind denumirea  persoanei juridice, numele și...
Extras din Registrul bunurilor imobile
Extrasul din Registrul bunurilor imobile este informaţia oficială care confirmă înscrisurile referit...
Справка об отсутствии судимости/ детальная справка...
Asigurarea drepturilor constituţionale privind accesul la informaţie a persoanelor fizice şi juridic...
Eliberarea/prelungirea patentei de întreprinzător
Eliberarea/prelungirea patentelor pentru desfășurarea în cadrul legii a activității de întreprinzăto...
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Vizarea permisului de armă de deținere și, după ca...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică...
Inițierea unei afaceri
În calitate de fondator, puteți iniția o afacere proprie prin constituirea uneia din următoarele tip...
Construirea unui imobil
Cerințe specifice pentru construirea unui imobil Pentru construirea unui imobil va fi nevoie să par...
Închiderea unei afaceri
Cerințe specifice închiderii unei afaceri În capacitatea de întreprinzător aveți dreptul să încetați...
Desfășurarea afacerii
Informarea plătitorilor de contribuții cu privire la înregistrarea în calitate de contribuabil, modu...
Proprietate intelectuală
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridi...
Extras din Registrul de stat conține date privind denumirea  persoanei juridice, numele și...
Extras din Registrul bunurilor imobile
Extrasul din Registrul bunurilor imobile este informaţia oficială care confirmă înscrisurile referit...
Справка об отсутствии судимости/ детальная справка...
Asigurarea drepturilor constituţionale privind accesul la informaţie a persoanelor fizice şi juridic...
Radierea din evidenţă a vehiculelor
Radierea din Registrul de stat al transporturilor se efectuează la cererea proprietarului, în următo...
Subvenții pentru dezvoltarea agriculturii și mediu...
Gestionarea resurselor financiare destinate pentru susținearea producătorilor agricoli (persoane fiz...
Certificat de clasă
Certificatul de clasă este un document prin care se confirmă, că elementele navei corespund cerințel...