Licenţă pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea; exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii; acumulatori uzaţi

Act permisiv emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată.

Cerințe față de solicitant:

 • Gestionarea deșeurilor de metale feroase şi neferoase în condiții de siguranță pentru mediu şi sănătatea populației;
 • Colectarea deșeurilor de metale feroase şi neferoase separat, prin intermediul unui sistem individual şi colectiv de colectare a acestora;
 • Supunerea valorificării deșeurilor de metale feroase şi neferoase, conform prevederilor art.13, precum şi reutilizării şi reciclării conform art.14 al Legii nr. 209/2016;
 • Deținerea în proprietate şi/sau locațiune a imobilului (suprafețe utilate, încăperi închise pentru păstrarea resturilor şi deșeurilor de metale neferoase);
 • Deţinerea în proprietate şi/sau locațiune a tehnicii, utilajului şi mecanismelor specializate;
 • Corespunderea condiţiilor de activitate a solicitantului cu cerinţele de protecţie a mediului;
 • Neadmiterea importului în Republica Moldova a deșeurilor și reziduurilor de orice natură, în stare brută şi prelucrată în scopul acumulării temporare, valorificări sau eliminări prin orice metodă, cu excepția categoriilor de deșeuri prezentate în anexa nr.7, destinate utilizării în calitate de materie primă secundară la întreprinderile autohtone existente;
 • Transferul şi exportul deșeurilor de metale feroase şi neferoase, în corespundere cu prevederile art.64 din Legea 209/29.07.2016.

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pas 1. Depune solicitarea

  Cererea se depune prin accesarea butonului Solicită (https://actpermisiv.gov.md/#/ep/permit/58). Solicitantul (sau reprezentantul său legal) îndeplinește cererea și încarcă documentele necesare, personal sau cu ajutorul recepționarului de la ghișeu.

  Solicită

 • 2
  Pas 2. Preluarea cererii spre executare

  În cazul când Solicitantul (sau reprezentantul său legal): a) depune cererea și documentele necesare cu ajutorul recepționarului de la ghișeu, recepționarul: - va primi și va înregistra corespunzător cererea (declaraţia) pentru obţinerea licenţei și va primi documentele prezentate de solicitant, și - va elibera imediat și necondiționat solicitantului certificatul constatator conform modelului indicat în anexa nr. 3 la Legea 160 din 22.07.2011, și - va expedia cazul (copiile electronice ale cererii și a documentelor însoțitoare) autorității emitente pentru revizuire. Cererea poate fi returnată solicitantului doar în cazul când cererea nu conține informația necesară pentru identificarea solicitantului. b) depune cererea și încarcă documentele personal direct în sistem, sistemul: - va genera automat documentul de confirmare în format electronic a primirii cererii și documentelor („certificatul constatator”) și - în mod automat va direcționa cererea și setul de documente autorității emitente (șefului direcției).

 • 3
  Pasul 3. Executarea cererii

  Autoritatea emitentă (șeful direcției) remite cererea și setul de documente specialistului din direcție pentru executare. Specialistul deschide cazul, examinează cererea și documentele însoțitoare, verifică respectarea condițiilor. În cazul constatării lipsei documentelor /informației necesare prevăzute expres de legislație, specialistul va sista termenul de examinare a cererii și va informa imediat despre acest fapt solicitantul cu specificarea și descrierea temeiului suspendării, termenului și acțiunilor de remediere pentru a iniția examinarea cererii. În baza setului complet de documente specialistul examinează cazul și organizează examinările suplimentare pe interior pentru luarea deciziei de eliberare a licenței și scrie proiectul deciziei de eliberare a Licenței, care este aprobată si semnată (sau respinsă) de șeful direcției.

 • 4
  Pasul 4. Notificarea și achitarea serviciului

  Dacă eliberarea actului permisiv este acceptată, solicitantul (sau reprezentantul său legal) primește o notificare electronică și achită taxa stabilită prin serviciul MPay sau la bancă. În cazul în care taxa se achită la bancă, solicitantul prezintă bonul de plată în original cu semnătură/ștampilă umedă.

  Achită

 • 5
  Pasul 5. Perfectarea refuzului

  În cazul refuzului cererii specialistul informează solicitantul despre refuz, cu o justificare corespunzătoare în temeiul prevederilor legii, și doar în cazul în care solicitantul nu întrunește condițiile expres specificate în lege sau, după caz, nu demonstrează întrunirea acestor condiții în decursul suspendării termenului de examinare a solicitării.

 • 6
  Pasul 6. Perfectarea actului permisiv

  După prezentarea documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea acestuia, specialistul perfectează actul permisiv care va fi semnat de conducătorul autorității de licențiere sau de adjunctul acestuia.

 • 7
  Pasul 7. Eliberarea actului permisiv

  Specialistul/ recepționarul livrează actul permisiv solicitantului (sau reprezentantului său legal), care confirmă recepționarea prin depunerea semnăturii în Registru.

Informația din această pagină este oferită de către Agenția Servicii Publice. În cazul în care considerați că informația este incompletă sau incorectă, vă rugăm să contactați reprezentanțiiAgenția Servicii Publice
Agenția Servicii Publice
Mai multe
Acest serviciu poate fi solicitat și prin intermediul CUPS
Vezi lista CUPS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.