Catalogul Serviciilor Publice

Desfășurarea unei afaceri. Liber profesioniști

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de procedura de licențiere, oferirea suportul pentru entitățile de business, promovarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, consultații pentru entitățile de business

Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
 Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilita...
 Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea certificatului de urbanism ...
Acord de mediu (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului)
Act permisiv eliberat în rezultatul examinării Documentației privind evaluarea impactului asupra mediului al activităților planificate, care stabileșt...
Acord pentru exportul animalelor sălbatice
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului animal, părților și produselor acestora colectate din fauna sălbatică, î...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaționale, turistice, de...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaționale, turistice, de ameliorare a sănătății, recreative, estetice și s...
Acordarea Autorizației de Agent Economic Autorizat
Orice agent economic care este rezident în sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal şi întruneşte condiţiile prevăzute la art.1953 alin.(1) din Codul Vama...
Acordarea Autorizației pentru utilizarea procedurii simplificate
Autorizaţia pentru utilizarea procedurii simplificate se eliberează la solicitarea agentului economic , prin depunerea unei cereri la ghişeul unic. Ce...
Acordarea statutului de titular al procedurii simplificate de vămuire
Acordarea statutului de titular al procedurilor simplificate are ca scop facilitarea traficului internaţional de mărfuri conform principiului selectiv...
Acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asisten...
În cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală se definesc următoarele categorii de persoane asigurate:  a) persoană asigurată...
Acreditarea organismelor de evaluare a conformității
Acreditarea constituie un mijloc excelent de furnizare a încrederii, care permite autorităților, economiei țării și societății în gener...
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului vegetal, părților și p...
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului vegetal, părților și produselor acestora colectate din flora sălbatică, ...
Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice să colecteze obiecte ale regnul...
Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice să colecteze obiecte ale regnului vegetal (plantele spontane, inclusiv medicinale...
Agenția Servicii Publice, Licențiere, licențiere activitate, eliberarea/prelungirea/reperfectarea li...
Act permisiv emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, p...
Aprobarea proiectelor sistemelor de alarmare
Aprobarea proiectelor sistemelor de alarmare
Atestarea laboratoarelor de încercări
Atestarea este emiterea unei declaraţii, bazate pe o decizie luată în urma analizei rezultatelor evaluării Laboratorului de Încercări (LÎ), care stipu...
Autorizare sanitar-veterinară de funcţionare
Autorizația sanitar-veterinară de funcționare permite solicitantului să opereze exploataţiile de animale, fermele de carantină, cele cu animale de vîn...
Autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport
Document oficial, emis de autoritatea sanitar-veterinară competentă (ANSA), care atestă respectarea cerințelor sanitar-veterinare în mijloacele de tra...
Autorizarea amplasării obiectivelor în zonele drumului public și/sau în zonele de protecție ale aces...
Autorizarea amplasării obiectivelor în zonele drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia
Autorizarea biroului de recepționare a comenzilor privind confecționarea/distrugerea ștampilelor şi ...
Autorizarea biroului de recepționare a comenzilor privind confecționarea/distrugerea ștampilelor şi eliberare a articolelor confecționate
Autorizarea operatorilor aerieni
Autorizarea operatorilor aeriani este procedura care atestă autorizarea unui operator aerian de a efectua activităţi de operațiuni comerciale speciali...
Autorizarea radiologică
Actul permisiv prin care persoanele juridice și fizice sunt autorizate să desfășoare activități nucleare și radiologice cu surse de radiație ionizantă...
Autorizarea radiologică parțială
Document ce permite desfășurarea activităților nucleare și radiologice numai pentru fazele pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor și a...
Autorizarea, redactarea textelor, sloganurilor de publicitate exterioară
Serviciul este prestat persoanelor juridice – furnizori de publicitate pentru a asigura o corectitudine lingvistică maximă (ortografică, terminol...
Autorizația individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de a importa mărfuri strategice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) depune o cerer...
Autorizația individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice, provenite din alte ţări, de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau de export de pe terit...
Autorizaţia pentru prestarea serviciilor de difuzare a producţiei editoriale, a casetelor video şi a...
Obținerea autorizaţiei pentru prestarea serviciilor de difuzare a producţiei editoriale, a casetelor video şi audio cu caracter erotic, cât şi pentru ...
Autorizaţie a staţiilor de radiocomunicaţii ale navelor maritime şi fluviale
Serviciul respectiv include realizarea procedurilor tehnice, legate de managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilit...
Autorizație de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților lega...
Obținerea autorizației de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților legate de circulația substanțelor stupefian...
Autorizaţie de import în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr
Permisiunea de a desfăşura activităţi de import al zahărului şi produselor zaharoase originare din ţările care nu sunt membre ale Organizației Mondial...
Autorizaţie de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor
Obținerea autorizaţiei de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor
Autorizaţie de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio
Autorizaţia de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio este documentul ce confirmă dreptul de instalare şi exploatare a emiţătoarelor radio p...
Autorizație de transport rutier de mărfuri în trafic internațional
Obținerea autorizaţiei de transport rutier de mărfuri în trafic internațional
Autorizație individuală de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice supuse controlului, care se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, spre a fi amplasate ...
Autorizație individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transportare a mărfurilor strategice prin teritoriul Republicii Moldova Cerințe față de solicitantsă supravegheze ca mărfurile s...
Autorizație multilaterală CEMT cu carnet de drum (anuală sau pe termen scurt)
Obținerea autorizațiilor multilaterale CEMT cu carnet de drum (anuală sau pe termen scurt)
Autorizație pentru activitatea de cântărire a vehiculelor rutiere, în vederea eliberării certificatu...
Obținerea autorizației pentru activitatea de cântărire a vehiculelor rutiere, în vederea eliberării certificatului internațional de cântărire a vehicu...
Autorizaţie pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere
Obținerea autorizației pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere
Autorizație pentru activitatea particulară de pază
Obținerea autorizației pentru activitatea particulară de pază
Autorizație pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Obținerea autorizației pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Autorizaţie pentru exercitarea activității de interpret şi/sau traducător
Obținerea autorizației pentru exercitarea activității de interpret şi/sau traducător
Autorizaţie pentru fabricare a medicamentelor
Obținerea autorizaţiei de fabricare a medicamentelor
Autorizație pentru folosința specială a animalelor sau a plantelor incluse în Cartea Roșie a Republi...
Autorizație pentru folosința specială a animalelor sau a plantelor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova în scopuri științifice, de selecție, i...
Autorizație pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrăr...
Obținerea autorizaţiei pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrării
Autorizație pentru pescuitul în scopuri științifice
Autorizație pentru pescuitul în scopuri științifice 
Autorizație pentru pescuitul reproducătorilor
Autorizație pentru pescuitul reproducătorilor
Autorizație pentru servicii ocazionale neliberalizate de transport pasageri
Obținerea autorizației pentru servicii ocazionale neliberalizate de transport pasageri
Autorizaţie pentru zboruri neregulate
Autorizaţia zborurilor neregulate efectuate de către operatorii aeriene naţionali este documentul care atestă dreptul deţinătorului de a efectua un an...
Autorizaţie pentru zboruri regulate (pentru operatori aerieni naţionali şi din străinătate)
Autorizaţiei de exploatare a rutelor aeriene pentru operatorii aerieni naţionali este documentul care atestă dreptul deţinătorului de a efectua servic...
Autorizație sanitară de funcționare a obiectivelor
Autorizarea sanitară de funcționare a obiectivelor este procedura prin care ANSP confirmă prin act permisiv corespunderea uneia sau mai multor activit...
Autorizație specială de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau al...
Obținerea autorizaţiei speciale de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror dimensiuni depășesc limitele ad...
Autorizații de transport rutier de persoane prin servicii regulate
Obținerea autorizației de transport rutier de persoane prin servicii regulate
Aviz al expertizei ecologice de stat
Obținerea avizului expertizei ecologice de stat
Aviz de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației contractuale
Obținerea Avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației contractuale 
Aviz de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare...
Obținerea avizului de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare
Aviz de coordonare a Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului al activității ...
Aviz de coordonare a Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului al activității planificate...
Aviz de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Aviz de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Aviz pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Obținerea avizului pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Aviz sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, e...
Obținerea avizului sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, echipamente şi tehnologii cu impact a...
Avizarea asignării frecvenţei radio, servicii de selectare, de calcul al compatibilității electromag...
1. Recepționarea și procesarea cererii 2. Examinarea echipamentului și efectuarea expertizei 3. Acordarea avizului care include rezultatul selectări...
Avizarea pentru prestarea servciilor de proiectare, montare și deservire tehnică a sistmelor de alar...
Avizarea pentru prestarea servciilor de proiectare, montare și deservire tehnică a sistmelor de alarmare
Avizarea sanitară asupra menţiunilor de sănătate
Examinarea și avizarea sanitară asupra menţiunilor de sănătate înscrise pe produsele alimentare care identifică importanţa acestuia pentru un mod de v...
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Calificarea auditorilor energetici
Calificarea auditorilor energetici
Carnet ATA pentru admitere temporara a marfurilor
Obținerea carnetului ATA pentru admitere temporara a marfurilor
Certificare sanitar-veterinara
Obținerea certificatului sanitar-veterinara
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea fitosanitara pentru export sau reexport
Obținerea certificatului fitosanitar pentru export sau reexport
Certificarea inginerilor cadastrali
Certificarea inginerilor cadastrali
Certificarea inginerilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinfo...
Certificarea inginerilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii
Certificarea produselor de comunicații electronice
Stabilirea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale ale reglementărilor tehnice aplicabile şi/sau cu cerinţele standardelor naţionale; asigurar...
Certificat acustic (de zgomot)
Obținerea certificatului acustic (de zgomot)
Certificat al întreprinderii de deservire la sol
Certificatul întreprinderii de deservire la sol este documentul eliberat de către AAC, care confirmă corespunderea deţinătorului normelor stabilite pe...
Certificat al întreprinderii de întreţinere tehnică
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea întreprinderii de întreținere de a întreprinde un...
Certificat al personalului aeronautic
Certificat al personalului aeronautic, este documentul oficial individual cu termen de valabilitate, emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă prin...
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespu...
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespundere a remorcii/semiremorcii cu cer...
Certificat de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase
Obținerea certificatului de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase
Certificat de aprobare de model a mijloacelor de măsurare (inclusiv pentru loturi mici și exemplare ...
Document care certifică, că aprobarea de model a fost acordată.
Certificat de bună practică de fabricație (GMP) a medicamentelor de uz veterinar
Obținerea certificatului de bună practică de fabricaţie pentru fabricarea produselor farmaceutice de uz veterinar
Certificat de calificare a mijloacelor sintetice de antrenament
Certificat de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern
Obținerea certificatului de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern
Certificat de confirmare a statutului întreprinderilor mici și mijlocii
Certificat de confirmare a statutului întreprinderilor mici și mijlocii
Certificat de furnizor de servicii de navigaţie aeriană
Certificatul de furnizor de servicii de navigaţie aeriană constituie un instrument al controlului de stat în partea ce ţine de siguranţa zborurilor. Î...
Certificat de inofensivitate pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate
Obținerea certificatului de inofensivitate pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate
Certificat de inspecție a calității cerealelor
Obținerea certificatului de inspecție a calității cerealelor
Certificat de înmatriculare a aeronavei
Certificatul de înmatriculare este documentul care se emite pentru fiecare aeronavă civilă în parte, prin care se certifică înscrierea acesteia în Reg...
Certificat de înregistrare al produsului farmaceutic de uz veterinar
Obținerea certificatului de înregistrare al produsului farmaceutic de uz veterinar
Certificat de navigabilitate pentru aeronavă
Certificat de navigabilitate - document care confirmă că, în urma unei inspecţii, revizii, reparaţii, modificări sau instalări, aeronava sau părţile e...
Certificat de operator aerian
Certificatul de operator aerian este un document care atestă certificarea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian comercial....
Certificat de operator de aerodrom/heliport (eliberat conform Regulamentului privind procedurile adm...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea operatorului de aerodrom să desfășoare toate lucr...
Certificat de origine nepreferențiala a marfurilor
Obținerea certificatului de origine nepreferențiala a marfurilor
Certificat de securitate în domeniul nuclear și radiologic
Permisiunea care atestă corespunderea instalației (utilajului) ce are surse de radiații ionizante, a mijlocului de transport al surselor radioactive, ...
Certificat de valoare biologica
Obținerea certificatului de valoare biologica
Certificat internațional de import
Document care certifică faptul că importatorul dispune de autorizație de import al mărfurilor strategice și care urmează a fi prezentat instituțiilor ...
Certificat pentru centrele de medicină aeronautică
Autorizaţia instituţiei medicale este documentul care oferă instituţia medicale dreptul la examinarea şi evaluarea medicală a personalului aeronautic ...
Certificat pentru centrele de pregătire a personalului aeronautic
Organizaţia de pregătire aprobată (Approved training organization) - organizaţia aprobată de către un stat contractant conform cerinţelor p. 1.2.8.2 ş...
Certificat privind înregistrarea în calitate de plătitor la bugetul asigurărilor sociale de stat pen...
Eliberarea certificatului privind înregistrarea în calitate de plătitor la bugetul asigurărilor sociale de stat unităţilor, care nu cad sub incidenţa ...
Certificat social-juridic tematic
Obținerea certificatului social-juridic tematic
Certificatul de acreditare al prestatorului de servicii sociale
Obținerea certificatului de acreditare al prestatorului de servicii sociale
Clasificarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei
Document emis în baza clasificării, care conține serie, număr, categorie de clasificare (pe stele), data eliberării, denumirea și adresa structurii cl...
Coordonarea schemelor de amplasare afişajului electoral pe mijloacele de transport
Inspectoratul Național de Securitate Publică în temeiul Legii nr.1227/1997, cu privire la publicitate, Hotărîrii Comisiei Electoral Centrale nr.3328 d...
Elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul r...
Elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul radiotehnic
Elaborarea, verificarea, redactarea și aprobarea denumirilor persoanelor juridice
Serviciul este prestat persoanelor juridice care intenționează să înregistreze oficial o întreprindere, instituție, organizație  pentru a as...
Eliberarea certificatelor de origine
Originea mărfurilor se confirmă prin dovada originii sub formă de: certificat de origine eliberat de autoritatea competentă a țării de export, sau dec...
Eliberarea certificatului privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat, compartimentul ...
Oferirea informţiilor privind lipsa sau existenţa datoriilor la bugetul de stat a plătitorilor vamali....
Emiterea deciziilor tarifare prealabile de clasificare a mărfurilor
Persoanele interesate au dreptul de a solicita Serviciului Vamal emiterea unor decizii tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor. Serviciul ...
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Furnizarea mijloacelor de identificare al animalelor domestice
Procurarea mijloacelor de identificare al animalelor domestice Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor reprezintă un sistem informațion...
Informație/certificat privind salariul mediu pe economie, nivelul inflației, minimul de existență et...
Înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a sucursalelor acestora
Decizia privind înregistrarea de stat a persoanei juridice, emisă în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se certifică faptul constit...
Înregistrarea agenților economici care produc, prelucrează, comercializează semințe
Înregistrarea agenților economici care produc, prelucrează, comercializează semințe
Înregistrarea agenţilor economici, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase,...
Înregistrarea agenţilor economici, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi a caselor de amanet
Înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali
Decizie a autorității competente prin care se certifică faptul constituirii, radierii, precum și modificării datelor înscrise în Registrul de stat al ...
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei
Înregistrarea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei
Înregistrarea produselor alimentare noi
Efectuarea expertizei de evaluare a corespunderii produsului alimentar nou prevederilor din Regulamentul sanitar privind produsele alimentare noi, apr...
Înregistrarea produselor biodistructive
Înregistrarea produselor biodistructive
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Înregistrarea și actualizarea datelor despre exploatații animaliere
Se identifică și înregistrează în SITA animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini și a descendenților obținuți prin încru...
Licența pentru activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase; funcționarea caselor de amanet
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități cu metale prețioase și pietre prețioase, care au ca obiect: prelucrarea indu...
Licența pentru activitatea de broker vamal
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la activitatea de broker vamal. Cerințe față de solicitant:D...
Licență pentru activitate de întreținere a cazinoului
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de întreținere a cazinoului. Cerințe față de solicitant:Desfăşurarea activit...
Licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valo...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la activitatea de operare cu tichete de masă, inclusiv d...
Licență pentru activitatea de protecție a informației: importul, exportul, proiectarea, producerea s...
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de import, export, proiectare, producere și comercializarea mijloacelor tehn...
Licenţă pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străi...
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de plasare în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, act...
Licenţă pentru activitatea magazinelor duty-free în aeroport, la bordul aeronavelor
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la activitatea magazinelor duty-free în aeroport, la bordul ...
Licenţă pentru activitatea magazinelor duty-free în port
Obținerea licenței pentru activitatea magazinelor duty-free în port
Licenţă pentru activitatea magazinelor duty-free în port, la bordul navelor
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la activitatea magazinelor duty-free în port, la bordul nave...
Licenţă pentru desfășurarea activității de notar
Obținerea licenței pentru desfășurarea activității de notar
Licență pentru desfășurarea activității farmaceutice
Obținerea licenței pentru activitățile farmaceutice, inclusiv cu folosirea preparatelor stupefiante și/sau psihotrope, desfășurată de întreprinderile ...
Licenţă pentru exercitarea activității de avocat
Obținerea licenței pentru exercitarea activității de avocat
Licenţă pentru exercitarea activității de executor judecătoresc
Obținerea licenței pentru exercitarea activității de executor judecătoresc
Licenţă pentru fabricarea alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului,...
Obținerea licenței pentru fabricarea alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi...
Licenţă pentru importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; f...
Obținerea licenței pentru importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun şi/sau c...
Licenţă pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro...
Obținerea licenței pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii ...
Licenţă pentru producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor...
Obținerea licenței pentru producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi ...
Licență pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea ...
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, d...
Licenţă pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor...
Obținerea licenței pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor...
Notificare pentru activitatea de detectiv particular
Confirmarea faptului privind întrunirea condiţiilor legale pentru desfășuararea activității de detectiv particular...
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Notificare privind comercializarea alcoolului etilic
Notificare privind comercializarea alcoolului etilic
Notificare privind desfășurarea activităților de expertiză în domeniul securității industriale
Notificare privind desfășurarea activităților de întreprinzător în domeniul securității industriale ...
Notificarea este prevăzută de Legea nr.116 din 18.05.2012 ,,privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase*” (Legea nr.116/2012) ...
Notificare privind importul semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificarea importulului semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului s...
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, fitosanitar și de siguranță a al...
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificarea privind activitatea de autogară
Notificarea privind activitatea de autogară
Notificarea privind activitatea de autoservice
Notificarea privind activitatea de autoservice
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale
Pașaport fitosanitar
Obținerea pașaportului fitosanitar
Pașaportul stupinei (prisăcii)
Obținerea pașaportului stupinei (prisăcii)
Permis de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic
Obținerea permisului de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic
Permis de pescuit sportiv, amator și de agrement
Permis de pescuit sportiv, amator și de agrement
Permis de zbor
Permis de Zbor – document emis pentru o aeronavă care nu este eligibilă de a obţine un Certificat de Navigabilitate, dar capabilă să zboare în siguran...
Permisiune pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explosive
Obținerea permisiunei pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explosive
Prezentarea, la solicitare, a datelor generalizate
Prezentarea, la solicitare, a datelor generalizate
Raportarea financiară
Raportarea statistică
Restituirea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate în plus sau eronat la f...
Plăţile administrate de CNAM (cu excepţia codurilor ECO 122100, 143322 și 143325 care se administrează de către SFS), achitate incorect sau în plus se...
Subvenții pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural
Gestionarea resurselor financiare destinate pentru susținearea producătorilor agricoli (persoane fizice, persoane juridice) care desfășoară activitate...
Susținerea financiară a proiectelor cinematografice autohtone
Obținerea suportului financiar pentru proiectele cinematografice autohtone