Catalogul Serviciilor Publice

Desfășurarea unei afaceri. Liber profesioniști

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de procedura de licențiere, oferirea suportul pentru entitățile de business, promovarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, consultații pentru entitățile de business

Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
 Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilita...
 Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea certificatului de urbanism ...
Licenţă pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea; exportul resturilor şi deşeurilo...
Act permisiv emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, p...
Acord de mediu (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului)
Act permisiv eliberat în rezultatul examinării Documentației privind evaluarea impactului asupra mediului al activităților planificate, care stabileșt...
Acord pentru exportul animalelor sălbatice
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului animal, părților și produselor acestora colectate din fauna sălbatică, î...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaționale, turistice, de...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaționale, turistice, de ameliorare a sănătății, recreative, estetice și s...
Acordarea Autorizației pentru utilizarea procedurii simplificate
Autorizaţia pentru utilizarea procedurii simplificate se eliberează la solicitarea agentului economic , prin depunerea unei cereri la ghişeul unic. Ce...
Acordarea statutului de titular al procedurii simplificate de vămuire
Acordarea statutului de titular al procedurilor simplificate are ca scop facilitarea traficului internaţional de mărfuri conform principiului selectiv...
Acreditarea organismelor de evaluare a conformității
Acreditarea constituie un mijloc excelent de furnizare a încrederii, care permite autorităților, economiei țării și societății în gener...
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului vegetal, părților și p...
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului vegetal, părților și produselor acestora colectate din flora sălbatică, ...
Act de confirmare a perimetrului minier pentru extragerea substanțelor minerale utile, a apelor subt...
Obținerea actului de confirmare confirmare a perimetrului minier pentru extragerea substanțelor minerale utile, a apelor subterane sau pentru construc...
Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice să colecteze obiecte ale regnul...
Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice să colecteze obiecte ale regnului vegetal (plantele spontane, inclusiv medicinale...
Agrearea vehiculelor rutiere pentru transportarea mărfurilor sub sigiliul vamal
Orice agent economic care este rezident în sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal, practică activitatea de transport internațional de mărfuri, în confor...
Aprobarea programelor de instruire a personalului aeronautic
Aprobarea proiectelor sistemelor de alarmare
Aprobarea proiectelor sistemelor de alarmare
Atestarea laboratoarelor de încercări
Atestarea - confirmarea competenței Laboratorului de încercări de prima parte, la cerințele stabilite la nivel național, conform documentelor. Atest...
Atestat de colecționar
Obținerea atestatului de colecționar
Atribuirea statutului de instituție-gazdă a activității de voluntariat persoanelor juridice de drept...
Persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități de voluntariat și doresc să asigure voluntarilor beneficiile garantat...
Autentificarea datelor din situațiile financiare
Autentificarea datelor din situațiile financiare
Autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport
Document oficial, emis de autoritatea sanitar-veterinară competentă (ANSA), care atestă respectarea cerințelor sanitar-veterinare în mijloacele de tra...
Autorizarea accesului la sistemul TIR
Orice agent economic care este rezident în sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal, practică activitatea de transport internațional de mărfuri și întrune...
Autorizarea biroului de recepționare a comenzilor privind confecționarea/distrugerea ștampilelor şi ...
Autorizarea biroului de recepționare a comenzilor privind confecționarea/distrugerea ștampilelor şi eliberare a articolelor confecționate
Autorizarea evaluatorilor energetici
Autorizarea evaluatorilor energetici
Autorizarea operatorilor aerieni
Autorizarea operatorilor aeriani este procedura care atestă autorizarea unui operator aerian de a efectua activităţi de operațiuni comerciale speciali...
Autorizarea radiologică
Actul permisiv prin care persoanele juridice și fizice sunt autorizate să desfășoare activități nucleare și radiologice cu surse de radiație ionizantă...
Autorizarea radiologică parțială
Document ce permite desfășurarea activităților nucleare și radiologice numai pentru fazele pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor și a...
Autorizarea transportului bunurilor periculoase la bordul aeronavei
Autorizarea, redactarea textelor, sloganurilor de publicitate exterioară
Serviciul este prestat persoanelor juridice – furnizori de publicitate pentru a asigura o corectitudine lingvistică maximă (ortografică, terminol...
Autorizația individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de a importa mărfuri strategice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) depune o cerer...
Autorizația individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice, provenite din alte ţări, de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau de export de pe terit...
Autorizaţie a staţiilor de radiocomunicaţii ale navelor maritime şi fluviale
Serviciul respectiv include realizarea procedurilor tehnice, legate de managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilit...
Autorizație de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților lega...
Obținerea autorizației de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților legate de circulația substanțelor stupefian...
Autorizaţie de import în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr
Permisiunea de a desfăşura activităţi de import al zahărului şi produselor zaharoase originare din ţările care nu sunt membre ale Organizației Mondial...
Autorizaţie de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor
Obținerea autorizaţiei de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor
Autorizaţie de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio
Autorizaţia de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio este documentul ce confirmă dreptul de instalare şi exploatare a emiţătoarelor radio p...
Autorizație individuală de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice supuse controlului, care se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, spre a fi amplasate ...
Autorizație individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transportare a mărfurilor strategice prin teritoriul Republicii Moldova Cerințe față de solicitantsă supravegheze ca mărfurile s...
Autorizație pentru activitatea particulară de pază.
Obținerea autorizației pentru activitatea particulară de pază, pote fi solicitată atât la ghișeul instituției cât și online....
Autorizație pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Obținerea autorizației pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Autorizaţie pentru exercitarea activității de interpret şi/sau traducător
Obținerea autorizației pentru exercitarea activității de interpret şi/sau traducător
Autorizaţie pentru fabricare a medicamentelor
Obținerea autorizaţiei de fabricare a medicamentelor
Autorizație pentru folosința specială a animalelor sau a plantelor incluse în Cartea Roșie a Republi...
Autorizație pentru folosința specială a animalelor sau a plantelor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova în scopuri științifice, de selecție, i...
Autorizație pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrăr...
Obținerea autorizaţiei pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrării
Autorizație pentru pescuitul în scopuri științifice
Autorizație pentru pescuitul în scopuri științifice 
Autorizație pentru pescuitul reproducătorilor
Autorizație pentru pescuitul reproducătorilor
Autorizaţie pentru zboruri neregulate
Autorizaţia zborurilor neregulate efectuate de către operatorii aeriene naţionali este documentul care atestă dreptul deţinătorului de a efectua un an...
Autorizaţie pentru zboruri regulate (pentru operatori aerieni naţionali şi din străinătate)
Autorizaţiei de exploatare a rutelor aeriene pentru operatorii aerieni naţionali este documentul care atestă dreptul deţinătorului de a efectua servic...
Autorizație sanitară de funcționare a obiectivelor
Autorizarea sanitară de funcționare a obiectivelor este procedura prin care ANSP confirmă prin act permisiv corespunderea uneia sau mai multor activit...
Aviz de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației contractuale
Obținerea Avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației contractuale 
Aviz de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare...
Obținerea avizului de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare
Aviz de coordonare a Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului al activității ...
Aviz de coordonare a Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului al activității planificate...
Aviz de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Aviz de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Aviz pentru crearea și exploatarea dispeceratului de pază centralizat
Aviz pentru crearea și exploatarea dispeceratului de pază centralizat.
Aviz pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Obținerea avizului pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Aviz sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, e...
Obținerea avizului sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, echipamente şi tehnologii cu impact a...
Avizarea asignării frecvenţei radio, servicii de selectare, de calcul al compatibilității electromag...
1. Recepționarea și procesarea cererii 2. Examinarea echipamentului și efectuarea expertizei 3. Acordarea avizului care include rezultatul selectări...
Avizarea construcţiilor şi reconstrucţiilor aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor civile şi a...
Avizarea pentru prestarea servciilor de proiectare, montare și deservire tehnică a sistmelor de alar...
Avizarea pentru prestarea servciilor de proiectare, montare și deservire tehnică a sistmelor de alarmare
Avizarea sanitară asupra menţiunilor de sănătate
Examinarea și avizarea sanitară asupra menţiunilor de sănătate înscrise pe produsele alimentare care identifică importanţa acestuia pentru un mod de v...
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Calificarea auditorilor energetici
Calificarea și înregistrarea în Registrul electronic al auditorilor energetici. Persoanele fizice pot obține autorizația de auditor energetic pentru c...
Calificarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice ș...
Calificarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică ad...
Carnet ATA pentru admitere temporara a marfurilor
Obținerea carnetului ATA pentru admitere temporara a marfurilor
Certificare sanitar-veterinara
Obținerea certificatului sanitar-veterinar
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea fitosanitara pentru export sau reexport
Obținerea certificatului fitosanitar pentru export sau reexport
Certificarea inginerilor cadastrali
Confirmă că deținătorul certificatului posedă cunoștințele și abilitățile necesare pentru desfășurarea activității în domeniul lucrărilor cadastrale d...
Certificarea produselor de comunicații electronice
Stabilirea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale ale reglementărilor tehnice aplicabile şi/sau cu cerinţele standardelor naţionale; asigurar...
Certificarea specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoi...
Certificat eliberat de către Comisia de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformatic...
Certificat acustic (de zgomot)
Obținerea certificatului acustic (de zgomot)
Certificat al întreprinderii de deservire la sol
Certificatul întreprinderii de deservire la sol este documentul eliberat de către AAC, care confirmă corespunderea deţinătorului normelor stabilite pe...
Certificat al întreprinderii de întreţinere tehnică
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea întreprinderii de întreținere de a întreprinde un...
Certificat al personalului aeronautic
Certificat al personalului aeronautic, este documentul oficial individual cu termen de valabilitate, emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă prin...
Certificat al utilizatorului final
Document care garantează că mărfurile strategice exportate, reexportate sau importate vor fi utilizate conform destinaţiei stipulate în autorizaţia de...
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespu...
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespundere a remorcii/semiremorcii cu cer...
Certificat de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase
Obținerea certificatului de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase
Certificat de bună practică de distribuție a medicamentelor (GDP)
Obținerea certificatului de bună practică de distribuție a medicamentelor (GDP)
Certificat de bună practică de fabricație (GMP) a medicamentelor de uz veterinar
Obținerea certificatului de bună practică de fabricaţie pentru fabricarea produselor farmaceutice de uz veterinar
Certificat de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz uman (GMP)
Obținerea certificatului de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz uman (GMP)
Certificat de calificare a mijloacelor sintetice de antrenament
Certificat de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern
Obținerea certificatului de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern
Certificat de calitate al medicamentului
Obținerea certificatului de calitate al medicamentului
Certificat de confirmare a statutului întreprinderilor mici și mijlocii
Certificat de confirmare a statutului întreprinderilor mici și mijlocii
Certificat de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete
ln cadrut cerin[elor de calitate gi comercializare a fructelor gi legumetor proaspete conceptul de calitate este determinat de aspecful comercial al p...
Certificat de furnizor de servicii de navigaţie aeriană
Certificatul de furnizor de servicii de navigaţie aeriană constituie un instrument al controlului de stat în partea ce ţine de siguranţa zborurilor. Î...
Certificat de inofensivitate pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate
Obținerea certificatului de inofensivitate pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate
Certificat de inspecție a calității cerealelor și a derivatelor cerealelor
Obținerea certificatului de inspecție a calității cerealelor.
Certificat de înmatriculare a aeronavei
Certificatul de înmatriculare este documentul care se emite pentru fiecare aeronavă civilă în parte, prin care se certifică înscrierea acesteia în Reg...
Certificat de înregistrare al produsului farmaceutic de uz veterinar
Obținerea certificatului de înregistrare al produsului farmaceutic de uz veterinar
Certificat de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor
Obținerea certificatului de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor se efectuează la solicitarea operatorului din domeniul alimentar....
Certificat de navigabilitate pentru aeronavă
Certificat de navigabilitate - document care confirmă că, în urma unei inspecţii, revizii, reparaţii, modificări sau instalări, aeronava sau părţile e...
Certificat de operator aerian
Certificatul de operator aerian este un document care atestă certificarea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian comercial....
Certificat de operator de aerodrom/aeroport (eliberat conform Regulamentului privind procedurile adm...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea operatorului de aerodrom să desfășoare toate lucr...
Certificat de operator de aerodrom/heliport (eliberat conform Regulamentului privind cerințele admin...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea operatorului de aerodrom să desfășoare toate lucr...
Certificat de origine nepreferențiala a marfurilor
Obținerea certificatului de origine nepreferențiala a marfurilor
Certificat de rasă al mătcii de albine
Obținerea certificatului de rasă al mătcii de albine. Certificarea materialului genitor apicol (-certificate de rasă al mătcii de albine) destina...
Certificat de securitate în domeniul nuclear și radiologic
Permisiunea care atestă corespunderea instalației (utilajului) ce are surse de radiații ionizante, a mijlocului de transport al surselor radioactive, ...
Certificat de valoare biologica
Obținerea certificatului de valoare biologica
Certificat de verificare a livrării
Document care certifică faptul că mărfurile strategice controlate, specificate în autorizație, au fost legal importate pe teritoriul vamal al țării im...
Certificat internațional de import
Document care certifică faptul că importatorul dispune de autorizație de import al mărfurilor strategice și care urmează a fi prezentat instituțiilor ...
Certificat pentru centrele de medicină aeronautică
Autorizaţia instituţiei medicale este documentul care oferă instituţia medicale dreptul la examinarea şi evaluarea medicală a personalului aeronautic ...
Certificat pentru centrele de pregătire a personalului aeronautic
Organizaţia de pregătire aprobată (Approved training organization) - organizaţia aprobată de către un stat contractant conform cerinţelor p. 1.2.8.2 ş...
Certificat privind înregistrarea în calitate de plătitor la bugetul asigurărilor sociale de stat pen...
Eliberarea certificatului privind înregistrarea în calitate de plătitor la bugetul asigurărilor sociale de stat unităţilor, care nu cad sub incidenţa ...
Clasificarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei
Document emis în baza clasificării, care conține serie, număr, categorie de clasificare (pe stele), data eliberării, denumirea și adresa structurii cl...
Controlul de stat al calității medicamentului
Controlul de stat al calităţii medicamentelor fabricate în Republica Moldova şi a medicamentelor de import este efectuat în cadrul Laboratorului pentr...
Desemnarea persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsu...
Persoanele juridice care efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prin verificare metrologică...
Elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul r...
Elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul radiotehnic
Elaborarea, verificarea, redactarea și aprobarea denumirilor persoanelor juridice
Serviciul este prestat persoanelor juridice care intenționează să înregistreze oficial o întreprindere, instituție, organizație  pentru a as...
Eliberarea certificatelor de origine
Originea mărfurilor se confirmă prin dovada originii sub formă de: certificat de origine eliberat de autoritatea competentă a țării de export, sau dec...
Eliberarea certificatului privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat, compartimentul ...
Oferirea informţiilor privind lipsa sau existenţa datoriilor la bugetul de stat a plătitorilor vamali....
Emiterea deciziilor tarifare prealabile de clasificare a mărfurilor
Persoanele interesate au dreptul de a solicita Serviciului Vamal emiterea unor decizii tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor. Serviciul ...
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Examinarea notificărilor și înregistrarea agenților economici care prestează activitate de reparare,...
Examinarea notificărilor și înregistrarea agenților economici care prestează activitate de reparare, montare, darea în folosință a mijloacelor de măsu...
Informație vizând genul principal de activitate, conform Clasificatorului Activităților din Economia...
Prezentarea informației vizând genul principal de activitate, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2), declarat de către...
Înregistrarea agenților economici care produc, prelucrează, comercializează semințe
Înregistrarea agenților economici care produc, prelucrează, comercializează semințe
Înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali
Decizie a autorității competente prin care se certifică faptul constituirii, radierii, precum și modificării datelor înscrise în Registrul de stat al ...
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, a filialelor şi a reprezentanţelor acestora
Decizia privind înregistrarea de stat a persoanei juridice, emisă în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se certifică faptul constit...
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea în calitate de rezident al Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti
Persoana fizică sau juridică a Republicii Moldova sau dintr-un alt stat, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activității de an...
Înregistrarea produselor alimentare noi
Efectuarea expertizei de evaluare a corespunderii produsului alimentar nou prevederilor din Regulamentul sanitar privind produsele alimentare noi, apr...
Înregistrarea produselor biodistructive
Înregistrarea produselor biodistructive
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Înregistrarea și actualizarea datelor despre exploatații animaliere
Se identifică și înregistrează în SITA animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini și a descendenților obținuți prin încru...
Licența pentru activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase; funcționarea caselor de amanet
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități cu metale prețioase și pietre prețioase, care au ca obiect: prelucrarea indu...
Licența pentru activitatea de broker vamal
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la activitatea de broker vamal. Cerințe față de solicitant:D...
Licență pentru activitate de întreținere a cazinoului
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de întreținere a cazinoului. Cerințe față de solicitant:Desfăşurarea activit...
Licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valo...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la activitatea de operare cu tichete de masă, inclusiv d...
Licență pentru activitatea de protecție a informației: importul, exportul, proiectarea, producerea s...
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de import, export, proiectare, producere și comercializarea mijloacelor tehn...
Licenţă pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străi...
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de plasare în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, act...
Licenţă pentru activitatea magazinelor duty-free în port
Obținerea licenței pentru activitatea magazinelor duty-free în port. Precondiții și alte cerințe pentru activitatea magazinelor duty-free în port, la ...
Licenţă pentru activitatea magazinelor, barurilor şi restaurantelor duty-free în aeroport
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la activitatea magazinelor, barurilor şi restaurantelor duty...
Licenţă pentru desfășurarea activității de notar
Obținerea licenței pentru desfășurarea activității de notar
Licență pentru desfășurarea activității farmaceutice
Obținerea licenței pentru activitățile farmaceutice, inclusiv cu folosirea preparatelor stupefiante și/sau psihotrope, desfășurată de întreprinderile ...
Licenţă pentru exercitarea activității de avocat
Obținerea licenței pentru exercitarea activității de avocat
Licenţă pentru exercitarea activității de executor judecătoresc
Obținerea licenței pentru exercitarea activității de executor judecătoresc
Licență pentru fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului,...
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției alc...
Licență pentru importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; f...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la importul produselor din tutun; importul şi/sau preluc...
Licență pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro...
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstra...
Licență pentru producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor...
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități cu armele și munițiile cu destinație civilă, cum ar fi producerea, asamblare...
Licență pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea ...
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, d...
Licenţă pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor...
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de producere, import, export, reexport, comercializare, depozitare a materia...
Modificarea postautorizare a produselor medicamentoase de uz uman
Modificarea postautorizare a produselor medicamentoase de uz uman
Notificare pentru activitatea de detectiv particular.
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Notificare privind comercializarea alcoolului etilic
Notificare privind comercializarea alcoolului etilic
Notificare privind desfășurarea activităților de expertiză în domeniul securității industriale
Notificare privind desfășurarea activităților de întreprinzător în domeniul securității industriale ...
Notificarea este prevăzută de Legea nr.116 din 18.05.2012 ,,privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase*” (Legea nr.116/2012) ...
Notificare privind importul semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificarea importulului semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului s...
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, fitosanitar și de siguranță a al...
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificarea privind activitatea de autogară
Notificarea privind activitatea de autogară
Notificarea privind activitatea de autoservice
Notificarea privind activitatea de autoservice
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale
Obținerea certificatului de calificare al auditorului
Obținerea certificatului de calificare al auditorului.
Pașaport fitosanitar
Obținerea pașaportului fitosanitar
Pașaportul stupinei (prisăcii)
Obținerea pașaportului stupinei (prisăcii). Paşaport al stupinei este un act (formular nr. 2-Ap), eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alime...
Permis de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic
Obținerea permisului de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic
Permis de pescuit sportiv, amator și de agrement
Permis de pescuit sportiv, amator și de agrement
Permis de zbor
Permis de Zbor – document emis pentru o aeronavă care nu este eligibilă de a obţine un Certificat de Navigabilitate, dar capabilă să zboare în siguran...
Permisiune pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explosive
Obținerea permisiunei pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explosive
Raportarea financiară
Raportarea statistică