Extras din Registrul de stat al vehiculelor (inclusiv electronic)

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al vehiculelor (adeverinţă), privind:

 • confirmarea înmatriculării vehiculului sau radierii lui din Registrul de stat al vehiculelor;
 • confirmarea posesiei vehiculului de către persoanele fizice şi juridice;
 • confirmarea lipsei în Registrul de stat al vehiculelor a interdicţiilor asupra vehiculului;
 • confirmarea înregistrării în Registrul de stat al vehiculelor a interdicţiilor asupra vehiculului.

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al vehiculelor (sub formă de document electronic ), privind:

 • confirmarea înmatriculării vehiculelor în Registrul de stat al vehiculelor e;
 • confirmarea dreptului de proprietate asupra vehiculelor e.

În calitate de solicitant poate acționa persoana fizică sau persoana juridică, care deține dreptul de proprietate asupra vehiculelor înregistrate în Registrul de stat al vehiculelor, precum și persoana delegată prin împuternicire de reprezentare MPower.

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pas 1. Depunerea cererii

  Cererea poate fi depusă:

  1) online prin accesarea butonului Solicită (doar servicii marcate cu litera „e”), pentru depunerea cererii este necesară semnătura electronică (extrasele emise se vor elibera exclusiv în formă electronică pe Portalul cetățeanului MCabinet);

  2) la ghișeul subdiviziunii structurale a ASP.

  Solicită

 • 2
  Pas 2. Achitarea serviciului

  Achitarea serviciului se poate realiza prin intermediul serviciului guvernamental de plăți Mpay.

  Achită

 • 3
  Pas 3. Eliberarea extrasului sub formă de document electronic (doar servicii marcate cu litera „e”)

  Rezultatul serviciului va reprezenta un Extras, sub formă de document electronic, de tip PDF, care va fi plasat pe Portalul guvernamental al cetățeanului (MCabinet). Extrasul emis va fi generat în mod automat, va conține informațiile solicitate din Registrul de stat al vehiculelor, un cod QR și va fi semnat cu semnătura electronică a conducătorului Agenției Servicii Publice.

  Livrează

 • 4
  Pas 4. Eliberarea extrasului (adeverinței)

  Eliberarea extrasului/adeverinței la ghișeul subdiviziunii structurale a ASP. Adeverinţele se înmânează, contra semnătură, solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau prin reprezentantul împuternicit în baza semnăturii electronice şi consemnată în Sistemul informațional automatizat ,,Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower), iar la cererea solicitantului - şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de recepţionare. La înmânarea adeverinţei solicitantul se identifică prin actul de identitate, iar în cazul înmânării acesteia reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit prin procură, suplimentar se prezintă documentele ce atestă dreptul de reprezentare. Prezentarea actului de identitate nu este obligatorie în cazul în care solicitantul poate fi identificat prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei.

Informația din această pagină este oferită de către Agenția Servicii Publice. În cazul în care considerați că informația este incompletă sau incorectă, vă rugăm să contactați reprezentanțiiAgenția Servicii Publice
Agenția Servicii Publice
Mai multe
Acest serviciu poate fi obținut prin Împuternicire de reprezentare
Crează o împuternicire
Acest serviciu poate fi solicitat și prin intermediul CUPS
Vezi lista CUPS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.