Permis de conducere

Documentarea primară cu permis de conducere al Republicii Moldova sau deschiderea unei noi categorii se efectuează în baza procesului verbal al comisiei de examinare persoanelor care au susţinut probele teoretică şi practică ale examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule:

 • Preschimbarea şi restabilirea permisului de conducere al Republicii Moldova se efectuează fără susținerea examenului;
 • Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de către autoritățile din stânga râului Nistru se efectuează fără susţinerea examenului, cu condiţia că solicitantul dispune de acte de identitate aprobate prin Legea nr. 273/1994, corespunde condiţiilor de vârstă prevăzute de regulamentul aprobat prin HG nr. 181/2022;
 • Restabilirea dreptului de a conduce vehicule obţinut iniţial la autoritățile din stânga râului Nistru (inclusiv şi în cazul când permisul de conducere este expirat) se efectuează cu susţinerea examenului, probele teoretică şi practică, conform categoriilor/subcategoriilor pentru care se solicită permis de conducere, în condiţiile prevăzute din Instrucţiuni cu privire la organizarea şi prestarea serviciilor de examinare şi documentare cu permis de conducere, cu condiția că solicitantul dispune de acte de identitate aprobate prin Legea nr.273/1994, corespunde condiţiilor de vârstă prevăzute de regulamentul aprobat prin HG nr.181/2022.
 • Conversiunea permiselor de conducere, obţinute în alte state se efectuează în baza examenului de obținere a dreptului de a conduce vehicule, cu excepţia titularilor permiselor de conducere eliberate de către autorităţile ţărilor cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale de conversiune a permiselor de conducere, eliberate de părţile contractante.

Prin excepție de la alineatul precedent, la preschimbarea permiselor de conducere, eliberate de către autorităţile statelor, care recunosc şi exercită conversiunea permiselor de conducere naţionale ale Republicii Moldova, fără susţinerea examenului de obţinere a permisului de conducere, va fi aplicat principiul de reciprocitate.

Pentru persoanele fizice care, din considerente religioase, au refuzat numărul de identificare de stat, la serviciile de eliberare/preschimbare/restabilire a permisului de conducere, în calitate de document de bază se va elibera permis de conducere provizoriu pe o perioadă de 10 ani, dacă nu sunt alte limitări.

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pas 1. Depunerea cererii

  Cererea se depune la:

  1) Ghișeul Centrului multifunctional /subdiviziunii structurale a ASP;

  2) În cazul preschimbării permisului de conducere, cererea, inclusiv, poate fi depusă Online.

  Solicită

 • 2
  Pas 2. Achitarea serviciului

  Achitarea tarifului pentru serviciul solicitat. Serviciul se execută doar după achitarea acestuia prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay. Modalități de plată: - pe pagina mpay.gov.md; - prin intermediul sistemelor de internet banking; - în numerar la ghişeul unei bănci; - la terminalul de plată.

  Achită

 • 3
  Pas 3. Procesarea solicitării

  Prelevarea imaginilor grafice (fotografierea şi crearea facsimilului semnăturii) imprimarea foto şi lipirea acestuia în Chestionar, imprimarea şi eliberarea permisului de conducere temporar pe perioada perfectării permisului de conducere naţional, după caz.

 • 4
  Pas 4. Executarea comenzii

 • 5
  Pas 5. Eliberarea permisului de conducere

  Actualizarea datelor în Registrul de Stat al Conducătorilor de vehicule. Înmânarea permisului de conducere solicitantului la ghișeul subdiviziunii structurale a ASP, reprezentantului prin procură autentificată potrivit legii sau persoanei delegate prin împuternicire de reprezentare MPower.

Informația din această pagină este oferită de către Agenția Servicii Publice. În cazul în care considerați că informația este incompletă sau incorectă, vă rugăm să contactați reprezentanțiiAgenția Servicii Publice
Agenția Servicii Publice
Mai multe
Acest serviciu poate fi obținut prin Serviciul Guvernamental de livrare
Crează o comandă
Acest serviciu poate fi solicitat și prin intermediul CUPS
Vezi lista CUPS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.