Înregistrarea oficială în calitate de șomer

Șomer este considerată persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, care întrunește cumulativ următoarele condiţii:

 • are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • este aptă pentru prestarea unei munci;
 • nu are un loc de muncă;
 • nu studiază la o formă de învățământ cu frecvență;
 • caută activ un loc de muncă atât în mod individual, cit și prin intermediul subdiviziunii teritoriale și este disponibilă să înceapă activitatea de muncă;
 • este înregistrată cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pasul 1 Depunerea cererii

  Cererea de inregistrare și Declaratia pe propria raspundere privind întrunirea condițiilor de înregistrare cu statut de șomer se depun prin 2 modalități:

  1) online, accesând butonul Solicită prin intermediul sistemului https://e-iss.anofm.md/. Solicitarea înregistrării cu statut de șomer în regim on-line o pot face doar persoanele care dețin semnătură electronică. Cererile depuse în regim on-line se validează de către specialistul subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în momentul prezentării persoanei la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă. Termenul prezentării persoanei la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă nu poate depăși 14 zile calendaristice de la data depunerii cererii. Neprezentarea în termenul stabilit constituie temei pentru respingerea cererii.

  2) adresarea persoanei la orice subdiviziune teritorială pentru ocuparea forței de muncă a ANOFM.

  Solicită

 • 2
  Pasul 2 Verificarea și examinarea cererii

  Verificarea întrunirii de către persoană a condițiilor eligibile pentru înregistrarea cu statut de șomer.

 • 3
  Pasul 3 Completarea fișei șomerului

  Completarea în Sistemul informațional al pieței muncii administrat de ANOFM a fișei șomerului.

 • 4
  Pasul 4 Întocmirea dosarului

  Aplicarea semnăturii solicitantului pe fișa personală printată din sistem pe suport de hârtie și întocmirea dosarului șomerului.

Acest serviciu poate fi solicitat și prin intermediul CUPS
Vezi lista CUPS
Categoriile serviciului
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.