Certificat privind valoarea bunului imobil

Certificatul privind valoarea bunului imobil este o informaţie privind valoarea estimată a unui bun imobil (teren, clădire sau altă construcţie supusă înregistrării în Registrul bunurilor imobile), calculată conform Culegerii indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru calcularea taxei de stat la efectuarea tranzacţiilor gen cumpărare, vânzare, schimb, donaţie, gaj, moştenire, aprobată de către Ministerul Finanţelor la data de 15 iunie 1997. Certificatul se eliberează pentru bunurile imobile care nu au fost supuse evaluării în scopul impozitării conform HG 670/2003 (case de locuit din localitățile rurale, terenuri agricole).

Cerinţe faţă de solicitanţi: Orice persoană.

Programarea prealabilă pentru solicitarea serviciilor în cadrul Centrelor multifuncționale teritoriale este disponibilă accesând link-ul: https://programare.asp.gov.md/qwebbook/index.jsp?lang=ro

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pas 1. Depunerea solicitării

  Cererea poate fi depusă prin două modalități:

  1) Online - prin apăsarea butonului Solicită.  Serviciul online este accesibil atât pentru persoanele deținătoare de semnătură electronică/sau mobilă cât și pentru cetățenii ce nu dețin identitate electronică. Persoanele deținătoare de semnătură electronică/sau mobilă prin autentificarea în sistem vor semna cererea electronic și pot recepționa documentele exclusiv în format electronic din Portalul cetățeanului MCabinet (https://mcabinet.gov.md) sau pot comanda documentele cu livrare la ușă prin intermediul serviciul guvernamental MDelivery (https://mdelivery.gov.md). Persoanele fizice în calitate de proprietari ai bunurilor sale imobile care nu dețin identitate electronică, pot depune cererea online neautentificându-se și solicita livrarea pe suport de hârtie prin intermediul serviciului guvernamental de livrare MDelivery sau pot ridica documentul la ghișeul Centrului multifuncțional, iar solicitanții în calitate de moștenitor, persoane împuternicite prin procură de la notar precum și alte categorii de solicitanți pot depune cererea online, dar la eliberarea documentului se vor prezenta obligatoriu la ghișeul Centrului multifuncțional pentru a-și autentifica identitatea prin prezentarea buletinului de identitate și după caz prezentarea altor acte confirmative în original.

  2) La ghişeul din cadrul Centrului multifuncţional din raza serviciului cadastral teritorial unde se află bunul imobil.

  Solicită

 • 2
  Pas 2. Achitarea serviciului

  Serviciul poate fi achitat la ghișeu sau pentru opțiunea online, prin intermediul serviciului guvernamental MPay.

  Achită

 • 3
  Pas 3. Eliberarea certificatului

  Există mai multe opțiuni de eliberare a Documentului: 

  1) Persoanele deținătoare de semnătură electronică/sau mobilă vor putea recepționa Documentul în format electronic din Portalul cetățeanului MCabinet (https://mcabinet.gov.md).

  2) Pe suport de hârtie, beneficiarul prezentându-se la ghișeu sau selectând opțiunea de livrare prin intermediul serviciului guvernamental MDelivery (https://mdelivery.gov.md); 

  3) Solicitanții neautentificați (care nu dețin semnătură electronică), precum și solicitanții autentificați care au depus cererea în baza procurii de la notar sau moștenitorii, la eliberarea Documentului se vor prezenta la ghișeul Centrului Multifuncțional pentru prezentarea actelor confirmative în original.

  4) La ghișeul din cadrul Centrului Multifuncțional în cazul depunerii cererii la ghișeu.

  Livrează

Informația din această pagină este oferită de către Cadastrul Bunurilor Imobile. În cazul în care considerați că informația este incompletă sau incorectă, vă rugăm să contactați reprezentanțiiCadastrul Bunurilor Imobile
Cadastrul Bunurilor Imobile
Mai multe
Acest serviciu poate fi obținut prin Împuternicire de reprezentare
Crează o împuternicire
Acest serviciu poate fi obținut prin Serviciul Guvernamental de livrare
Crează o comandă
Acest serviciu poate fi solicitat și prin intermediul CUPS
Vezi lista CUPS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.