Catalogul Serviciilor Publice

Locuință și servicii locale

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de înregistrarea proprietății, închirierea și/sau darea în arendă a unei proprietăți, eliberarea permiselor pentru construcții, renovare și reconstrucție

Certificat privind înscrierile în registrul bunurilor imobile
Certificatul despre înscrierile în Registrul bunurilor imobile este o informație privind înscrierile la zi ce se conțin în Registrul bunurilor imobile...
Certificat privind valoarea bunului imobil
Certificatul privind valoarea bunului imobil este o informaţie privind valoarea estimată a unui bun imobil (teren, clădire sau altă construcţie supusă...
Conferirea/modificarea adresei obiectelor adresabile
Conferirea/modificarea adresei pentru o clădire sau încăpere izolată nou construite sau nou-formate în procedura formării bunurilor imobile. Adre...
Efectuarea notărilor în Registrul bunurilor imobile
Notarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de creanţă, faptelor juridice şi raporturilor juridice ce au legătură cu bunul imobil înregistrat...
Eliberarea documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului ca rezultat al desfacer...
Eliberarea documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului ca rezultat al desfacerii benevole a tranzacţiei sau a declarării ei nule...
Extras din capitolul supliment al Registrului bunurilor imobile
Extrasul din capitolul supliment al Registrului bunurilor imobile este eliberat în scopul informării asupra cuantumului valorii estimate în scopul imp...
Extras din registrul bunurilor imobile
Extrasul din Registrul bunurilor imobile este informaţia oficială care confirmă înscrisurile referitoare la bunul imobil, drepturile şi restricţiile î...
Informație din Planul național de adrese
Informaţia din Planul naţional de adrese conţine datele referitor la adresa conferită obiectelor informaţionale înregistrate în Registrul de stat al u...
Înregistrarea / radierea din evidență la reședință sau domiciliu
Înregistrarea / radierea din evidență la reședință sau domiciliu
Înregistrarea altor drepturi reale precum ipoteca, superficia, uzufructul, uzul, abitaţia, servitute...
Înregistrarea altor drepturi reale precum ipoteca, superficia, uzufructul, uzul, abitaţia, servitutea, dreptul de folosinţă asupra terenului stat...
Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate
Înregistrarea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil înregistrat în Registrul bunurilor imobile, dobândit în rezultatul unei tranzacţii sau p...
Înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului imobil nou format
Înregistrarea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil care a apărut în rezultatul desfăşurării procedurii de formare prin metoda comasării mai...
Înregistrarea primară selectivă a dreptului de proprietate
Prima înscriere efectuată în Registrul bunurilor imobile referitor la un bun imobil şi dreptul de proprietate asupra lui. Serviciul este solicitat de ...
Plan cadastral la nivel de sector cadastral
Furnizarea informaţiei din baza de date grafice a cadastrului, care conţine reprezentarea grafică a terenurilor incluse într-un sector cadastral, cu i...
Recepția lucrărilor cadastrale
Recepţionarea documentaţiei cadastrale, întocmită de companiile autorizate să execute lucrări cadastrale, pentru un bun imobil care urmează a fi înreg...
Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
Completarea formularului Titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren pentru terenurile proprietate privată, care, ulterior, se prezin...