Certificat privind starea civilă

Certificatul de starea civilă este actul oficial eliberat pentru confirmarea stării civile a persoanei, cetăţean al Republicii Moldova (celibatar, divorţat sau văduv), care se eliberează pe un termen de 6 luni de la data eliberării.

Certificatul de starea civilă se eliberează pentru a fi prezentat autorităților competente de înregistrarea actelor de căsătorie din străinătate în vederea confirmării stării civile a persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Certificatul de starea civilă se eliberează în temeiul cererii solicitantului:

 • persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
 • rudelor de gradul I-II (dovada gradului de rudenie se face cu actele de stare civilă sau cu certificatele de stare civilă);
 • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
 • reprezentantului împuternicit prin procură autentificată notarial din numele persoanei fizice, sau prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower).

Programarea prealabilă pentru solicitarea serviciilor în subdiviziunile teritoriale ale ASP este disponibilă accesând link-ul: https://programare.asp.gov.md/qwebbook/index.jsp?lang=ro

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pasul 1. Depunerea cererii

  Cererea se depune prin următoarele modalități:

  1) online - prin apăsarea butonului Solicită. Serviciul online este accesibil pentru persoanele deținătoare de semnătură electronică sau mobilă;

  2) la Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor de stare civilă a Departamentului stare civilă (mun. Chişinău, str. M.Viteazul 11/1, et. 2);

  3) la Serviciul stare civilă din raza de domiciliu a solicitantului, inclusiv din cadrul centrului multifuncţional al Agenţiei Servicii Publice;

  4) la Misiunile diplomatice sau Oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în străinătate (MDOC);

  5) la Centrele unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS) din cadrul Autorităţilor publice locale.

  La momentul depunerii cererii, poate fi solicitat și serviciul de livrare MDelivery, care asigură livrarea documentului de stare civilă direct la locul aflării solicitantului, atât în Republica Moldova cât și în străinătate.

  Solicită

 • 2
  Pasul 2. Achitarea serviciului

  Achitarea tarifului pentru serviciul solicitat prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay.

  Achită

 • 3
  Pasul 3. Procesarea și Examinarea

  Crearea cererii de solicitare a certificatului privind starea civilă în programul electronic/Recepţionarea cererii de solicitare a certificatului privind starea civilă şi a actelor relevante acesteia.

  Identificarea actelor de stare civilă în programele tehnice disponibile şi în fondul arhivistic pe suport de hârtie. Verificarea datelor actului de stare civilă în sistemele informaţionale şi a statutului juridic civil al beneficiarului cu informaţia din conţinutul actului de stare civilă pe suport de hârtie şi în SIC "Acces Web".

  Introducerea/înregistrarea datelor în sistemul informational şi emiterea certificatului privind starea civilă.

 • 4
  Pasul 4. Ridicarea certificatului

  Certificatul privind starea civilă se înmânează, contra semnătură, fie personal titularului, fie reprezentantului lui legal, sau unei persoane ce dispune de procură autentificată notarial sau de împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower), ce îi oferă dreptul de a primi documentul respective.

  Există mai multe opțiuni de eliberare a documentului:

  1) ghișeu Centrul multifuncțional / DAEDSC / subdiviziune teritorială de prestare a serviciului al ASP;

  2) în străinătate, la MDOC ale Republicii Moldova;

  3) livrarea la adresa solicitată prin intermediul serviciului guvernamental de livrare MDelivery.

  Livrează

Informația din această pagină este oferită de către Agenția Servicii Publice. În cazul în care considerați că informația este incompletă sau incorectă, vă rugăm să contactați reprezentanțiiAgenția Servicii Publice
Agenția Servicii Publice
Mai multe
Acest serviciu poate fi obținut prin Împuternicire de reprezentare
Crează o împuternicire
Acest serviciu poate fi obținut prin Serviciul Guvernamental de livrare
Crează o comandă
Acest serviciu poate fi solicitat și prin intermediul CUPS
Vezi lista CUPS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.