Catalogul Serviciilor Publice

Stare civilă, acte de identitate

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de obținerea actelor de stare civilă și actul/acte de identitate, adeverința de recrut

Adeverință de recrut
Obținerea adeverinței de recrut
Adeverinţă privind excluderea din evidenţa militară
Obținerea adeverinţei privind excluderea din evidenţa militară
Aviz cu privire la anularea, completarea şi/sau rectificarea actului de stare civilă
Avizul cu privire la anularea, completarea şi/sau rectificarea actului de stare civilă reflectă faptul operării modificărilor privind numele persoanei...
Aviz privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui și/sau prenumelui
Avizul de schimbare/neschimbare a numelui și/sau prenumelui reprezintă documentul de stare civilă care confirmă sau infirmă schimbarea numelui de...
Buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova
Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova reprezintă actul de identitate care se eliberează cetățenilor pentru întrebuinţare pe terit...
Buletin de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova
Buletinul de identitate electronic este actul de identitate de uz intern, care se eliberează la solicitarea cetățeanului Republicii Moldova cu capacit...
Buletin de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova
Buletinul de identitate provizoriu reprezintă actul de identitate care se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova, pentru întrebuinţare pe teritoriu...
Certificarea faptelor de stare civilă consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul ...
Prin certificarea faptului de stare civilă consemnat în stânga Nistrului şi mun. Bender se înțelege confirmarea producerii și consemnării în stânga Ni...
Certificat de capacitate matrimonială
Certificat de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsător...
Certificat explicativ
Serviciul de eliberare a certificatului explicativ face parte din categoria serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă care au drept scop...
Certificat privind starea civilă
Certificatul de starea civilă este actul oficial eliberat pentru confirmarea stării civile a persoanei, cetăţean al Republicii Moldova (celibatar, div...
Certificat/duplicat al certificatului de adopție
Certificatul de adopţie Duplicatul certificatul de adopţie reprezintă documentul eliberat persoanei fizice în urma confirmării înregistrării actului d...
Certificat/duplicat al certificatului de divorț
Certificatul de divorț Prin certificat de divorț se înțelege documentul eliberat persoanei fizice (cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, ap...
Certificat/duplicat al certificatului de naștere
Certificatul de naștere Prin certificat de naștere se înțelege documentul eliberat persoanei fizice (cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, ...
Certificat/duplicat al certificatului de paternitate
Duplicatul certificatului de stabilire a paternității reprezintă documentul eliberat persoanei fizice în urma confirmării înregistrării actului de sta...
Certificat/duplicat al certificatului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui
Certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui Prin certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui se înţelege documentul eliberat perso...
Documentarea cu acte de identitate pentru străini
Act de identitate - atestă identitatea si statutul juridic al străinului, dreptul de ședere al titularului în Republica Moldova, precum si durata si s...
Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberare...
Numele de familie şi prenumele constituie atributele de baza prin care se identifică persoana concretă şi care se înscriu în mod obligatoriu în actele...
Extras de pe actul de divorț
Prin extrasul de pe actul de divorț se înțelege documentul eliberat în temeiul actului de divorț, care conţine informaţii din conţinutul acestuia, eli...
Extras de pe actul de naștere
Prin extrasul de pe actul de naștere se înțelege documentul eliberat în temeiul actului de naștere, care conţine informaţii din conţinutul acestuia, e...
Extras de pe actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui
Extrasul de pe actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui Prin extrasul de pe actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui se înţelege documentu...
Extras din Registrul de stat al populaţiei (inclusiv electronic)
Extras (adeverință) din registru – reprezintă reproducerea unei părţi din Registrul de stat al populaţiei sau din alte resurse informaționale ale Agen...
Extras din Registrul de stat al populaţiei destinat persoanelor juridice de drept public şi privat
Extras din registru – reprezintă reproducerea unei părți din resursele informaționale referitoare la cetățenia Republicii Moldova, eliberarea actelor ...
Extras multilingv de pe actul de căsătorie
Extrasul multilingv de pe actul de căsătorie (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de căsătorie, destinat ut...
Extras multilingv de pe actul de naștere
Extrasul multilingv de pe actul de naștere (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de naștere, destinat utiliz...
Înregistrarea divorțului la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova
Cetățenii Republicii Moldova pot depune cererea de înregistrare a divorțului la misiunile diplomatice și oficiile consulare:Înregistrarea divorțului î...
Înregistrarea schimbării numelui și/sau a prenumelui
Numele de familie şi prenumele constituie atributele de baza prin care se identifică persoana concretă şi care se înscriu în mod obligatoriu în actele...
Înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă
Serviciul de înregistrare ulterioară a actului de stare civilă se prestează în scopul asigurării înregistrării actelor de naştere şi deces în cazul ne...
Întocmirea și eliberarea actelor de identitate a marinarului pentru cetățenii Republicii Moldova
-Efectuarea formalităților procedurale aferente perfectării actelor de identitate a marinarilor.
Legitimație de participant la lichidarea consecințelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl
Obținerea legitimației de participant la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl
Legitimație de veteran al serviciului militar
Perfectarea și eliberarea legitimației de veteran al serviciului militar
Legitimaţie de veteran de război
Obținerea legitimației de veteran de război şi de membru al familiei acestuia
Modificarea (rectificarea, completarea sau anularea) actului de stare civilă
Modificarea (rectificarea, completarea sau anularea) actului de stare civilă reprezintă o procedură de modificare a datelor înscrise în actul de stare...
Reconstituirea actului de stare civilă
Reconstituirea actului de stare civilă reprezintă o procedură de restabilire a unui act de stare civilă, dacă acesta a fost: înregistrat anterior...
Transcrierea actelor de stare civilă
Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate...
Transcrierea actului de stare civilă
Transcrierea actului de stare civilă reprezintă procedura prin care actele de stare civilă emise în străinătate pe numele cetăţenilor Republicii Moldo...