Catalogul Serviciilor Publice

Stare civilă, acte de identitate

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de obținerea actelor de stare civilă și actul/acte de identitate

Aviz privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie și/sau prenumelui
Avizul privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau prenumelui reprezintă documentul de stare civilă  care confirmă sau infi...
Aviz privind anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă
Avizul privind anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă reprezintă documentul de stare civilă prin care se confirmă faptul unor completări ...
Buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova
Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova reprezintă actul de identitate care se eliberează cetățenilor pentru întrebuinţare pe terit...
Buletin de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova
Buletinul de identitate provizoriu reprezintă actul de identitate care se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova, pentru întrebuinţare pe teritoriu...
Buletin de identitate provizoriu fără numărul de identificare de stat al persoanei fizice
Buletinul de identitate provizoriu fără numărul de identificare de stat reprezintă actul de identitate care se eliberează persoanei care renunţă la nu...
Certificat explicativ ce confirmă autenticitatea documentelor de stare civilă sau explică alte situa...
Serviciul de eliberare a certificatului explicativ face parte din categoria serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă care au drept scop...
Certificat privind capacitatea matrimonială
Certificatul privind capacitatea matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia...
Certificat privind starea civilă
Certificatul privind starea civilă este actul oficial eliberat pentru confirmarea stării civile a persoanei, cetăţean al Republicii Moldova (celibatar...
Certificat/duplicat al certificatului/extras de pe actul de stare civilă
Serviciul de eliberare a certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă face parte din categoria serviciilor de eli...
Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova
Persoanele care au renunțat la cetățenia Republicii Moldova pot solicita emiterea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova....
Extras multilingv de pe actul de stare civilă
Extrasul multilingv de pe actul de stare civilă (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, desti...
Înregistrarea divorțului
Înregistrarea divorțului se realizează în temeiul: a) declaraţiei comună a soţilor privind divorţul;    b) declaraţiei unuia dintre soţ...
Înregistrarea faptului recunoașterii paternității
Dacă părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, datele despre tată pot fi înscrise în baza declaraţiei comune a părinţilor privind stabilirea paternităţii...
Înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă
Serviciul de înregistrare ulterioară a actului de stare civilă se prestează în scopul asigurării înregistrării actelor de naştere şi deces în cazul ne...
Legitimaţie de veteran de război
Obținerea legitimației de veteran de război şi de membru al familiei acestuia
Modificarea (rectificarea, completarea sau anularea) actului de stare civilă
Modificarea (rectificarea, completarea sau anularea) actului de stare civilă reprezintă o procedură de modificare a datelor înscrise în actul de stare...
Reconstituirea actului de stare civilă
Reconstituirea actului de stare civilă reprezintă o procedură de restabilire a unui act de stare civilă, dacă acesta a fost: înregistrat anterior...
Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile Republicii Moldova și destinat u...
Supralegalizarea reprezintă procedura care se aplică actelor cu elemente de extraneitate, folosite în relații cu statele cu care Republica Moldova nu ...
Transcrierea actului de stare civilă
Transcrierea actului de stare civilă reprezintă procedura prin care actele de stare civilă emise în străinătate pe numele cetăţenilor Republicii Moldo...