Catalogul Serviciilor Publice

Stare civilă, acte de identitate

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de obținerea actelor de stare civilă și actul/acte de identitate

Adeverința ce conține date din Registrul de stat al populaţiei sau din alte resurse informaționale ...
Adeverința ce conține date din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor se eliberează pe blanchetă tipiz...
Adeverință de recrut
Obținerea adeverinței de recrut
Aviz privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie și/sau prenumelui
Avizul privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau prenumelui reprezintă documentul de stare civilă  care confirmă sau infi...
Aviz privind anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă
Avizul privind anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă reprezintă documentul de stare civilă prin care se confirmă faptul unor completări ...
Aviz privind modificările operate în actele de stare civilă
Obținerea avizului privind modificările operate în actele de stare civilă
Buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova
Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova reprezintă actul de identitate care se eliberează cetățenilor pentru întrebuinţare pe terit...
Buletin de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova
Buletinul de identitate electronic este actul de identitate de uz intern, care se eliberează la solicitarea cetățeanului Republicii Moldova cu capacit...
Buletin de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova
Buletinul de identitate provizoriu reprezintă actul de identitate care se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova, pentru întrebuinţare pe teritoriu...
Buletin de identitate provizoriu fără numărul de identificare de stat al persoanei fizice
Buletinul de identitate provizoriu fără numărul de identificare de stat reprezintă actul de identitate care se eliberează persoanei care renunţă la nu...
Certificarea faptelor de stare civilă consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul ...
Prin certificarea faptului de stare civilă consemnat în stânga Nistrului şi mun. Bender se înțelege confirmarea producerii și consemnării în stânga Ni...
Certificat explicativ ce confirmă autenticitatea documentelor de stare civilă sau explică alte situa...
Serviciul de eliberare a certificatului explicativ face parte din categoria serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă care au drept scop...
Certificat privind capacitatea matrimonială
Certificatul privind capacitatea matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia...
Certificat privind starea civilă
Certificatul privind starea civilă este actul oficial eliberat pentru confirmarea stării civile a persoanei, cetăţean al Republicii Moldova (celibatar...
Certificat/duplicat al certificatului/extras de pe actul de stare civilă
Serviciul de eliberare a certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă face parte din categoria serviciilor de eli...
Extras multilingv de pe actul de stare civilă
Extrasul multilingv de pe actul de stare civilă (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, desti...
Extras privind înregistrarea de stat a actelor de stare civilă, eliberarea actelor de identitate și ...
Extras din registru – reprezintă reproducerea unei părți din resursele informaționale referitoare la cetățenia Republicii Moldova, eliberarea actelor ...
Înregistrare divorț
Cetățenii Republicii Moldova pot depune cererea de înregistrare a divorțului în baza declarației comune a soților. Înregistrarea actului de divorț în ...
Înregistrarea schimbării numelui și/sau a prenumelui
Numele de familie şi prenumele constituie atributele de baza prin care se identifică persoana concretă şi care se înscriu în mod obligatoriu în actele...
Înregistrarea schimbării numelui și/sau a prenumelui
Numele de familie şi prenumele constituie atributele de baza prin care se identifică persoana concretă şi care se înscriu în mod obligatoriu în actele...
Înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă
Serviciul de înregistrare ulterioară a actului de stare civilă se prestează în scopul asigurării înregistrării actelor de naştere şi deces în cazul ne...
Legitimaţie de veteran de război
Obținerea legitimației de veteran de război şi de membru al familiei acestuia
Modificarea (rectificarea, completarea sau anularea) actului de stare civilă
Modificarea (rectificarea, completarea sau anularea) actului de stare civilă reprezintă o procedură de modificare a datelor înscrise în actul de stare...
Reconstituirea actului de stare civilă
Reconstituirea actului de stare civilă reprezintă o procedură de restabilire a unui act de stare civilă, dacă acesta a fost: înregistrat anterior...
Transcrierea actelor de stare civilă
Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate...
Transcrierea actului de stare civilă
Transcrierea actului de stare civilă reprezintă procedura prin care actele de stare civilă emise în străinătate pe numele cetăţenilor Republicii Moldo...