Catalogul Serviciilor Publice

Persoanele cu dizabilități

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de beneficiile de care pot beneficia persoanele cu dizabilități, asistență socială

Determinarea gradului de dizabilitate și cauzei dizabilităţii şi perioadei pentru care a fost determ...
Ajutor material unic pentru însănătoșire cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei ...
Acordarea ajutorului material unic pentru însănătoșire cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C. A. E. Cernobîl. Persoanele ...
Avizarea prelungirii certificatului de concediu medical în cazul tratamentului de durată
Compensație unică pentru prejudiciul adus sănătății persoanelor cu dizabilităţi din rândul participa...
Acordarea unui ajutor material persoanelor cu dizabilități din rândul participanților la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la exp...
Elaborarea recomandărilor generale privind necesităţile de reabilitare și incluziune socială ale per...
Recomandările generale privind necesităţile de reabilitare și incluziune socială ale persoanei cu dizabilităţi se elaborează de Consiliul Naţional pen...
Emiterea Concluziei privind necesitatea deservirii cu transport, conform prevederilor actelor normat...
Concluzia este emisă de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, instituţie publică subordonată Ministerului&nbsp...
Indemnizaţie de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
Acordarea unui drept bănesc persoanelor asigurate care şi-au pierdut total sau cu cel puţin 35 % capacitatea de muncă, cărora li s-a stabilit pensie d...
Legitimație de participant la lichidarea consecințelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl
Obținerea legitimației de participant la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl
Stabilirea procentului pierderii capacităţii de muncă ca urmare a accidentului de muncă sau bolii pr...
Stabilirea procentului  pierderii capacităţii de muncă ca urmare a accidentului de muncă sau bolii profesionaleseefectuiează de către Consiliul N...