Catalogul Serviciilor Publice

Persoanele cu dizabilități

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de beneficiile de care pot beneficia persoanele cu dizabilități, asistență socială

Determinarea gradului de dizabilitate și cauzei dizabilităţii şi perioadei pentru care a fost determ...
,,Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă este instituţie publică, subordonată Ministerului Muncii și Protec...
Ajutor material unic pentru însănătoșire cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei ...
Acordarea ajutorului material unic pentru însănătoșire cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C. A. E. Cernobîl. Persoanele ...
Avizarea prelungirii certificatului de concediu medical în cazul tratamentului de durată
Compensație unică pentru prejudiciul adus sănătății persoanelor cu dizabilităţi din rândul participa...
Acordarea unui ajutor material persoanelor cu dizabilități din rândul participanților la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la exp...
Indemnizaţie de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
Acordarea unui drept bănesc persoanelor asigurate care şi-au pierdut total sau cu cel puţin 35 % capacitatea de muncă, cărora li s-a stabilit pensie d...