Catalogul Serviciilor Publice

Sănătate

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de asigurarea serviciilor de sănătatea pentru toate persoanele fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și a serviciilor aferente activității entităților (publice și private) care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății

Acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asisten...
În cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală se definesc următoarele categorii de persoane asigurate:  a) persoană asigurată...
Adeverință ce confirmă statutul persoanei în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă m...
Obținerea adeverinței ce confirmă statutul persoanei în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Atestarea și legitimarea donatorului voluntar permanent de sînge
Atestarea și legitimarea donatorului voluntar permanent de sânge
Autorizarea instituțiilor medico-sanitare pentru efectuarea prelevării și transplantului de organe, ...
Autorizarea persoanelor juridice care desfășoară activități de prelevare, transport și livrare de țe...
Autorizație de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților lega...
Obținerea autorizației de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților legate de circulația substanțelor stupefian...
Autorizaţie de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor
Obținerea autorizaţiei de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor
Autorizație pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Obținerea autorizației pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Autorizaţie pentru fabricare a medicamentelor
Obținerea autorizaţiei de fabricare a medicamentelor
Autorizație pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrăr...
Obținerea autorizaţiei pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrării
Autorizație sanitară de funcționare a obiectivelor
Autorizarea sanitară de funcționare a obiectivelor este procedura prin care ANSP confirmă prin act permisiv corespunderea uneia sau mai multor activit...
Aviz de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare...
Obținerea avizului de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare
Aviz pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Obținerea avizului pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Aviz sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, e...
Obținerea avizului sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, echipamente şi tehnologii cu impact a...
Avizarea sanitară asupra menţiunilor de sănătate
Examinarea și avizarea sanitară asupra menţiunilor de sănătate înscrise pe produsele alimentare care identifică importanţa acestuia pentru un mod de v...
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Bilet de tratament balneosanatorial pentru veterani
Eliberarea unui document bănesc care acordă veteranilor dreptul la tratament balneosanatorial. Persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, Vetera...
Bilet de tratament balneosanatorial persoanelor asigurate
Eliberarea, prin intermediul angajatorului, a unui document bănesc care acordă persoanelor asigurate dreptul la tratament balneosanatorial. Persoană f...
Bilet de tratament în instituţiile balneosanatoriale persoanelor care au avut de suferit de pe urma ...
Eliberarea unui document bănesc care acordă dreptul la tratament balneosanatorial persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A...
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea fitosanitara pentru export sau reexport
Obținerea certificatului fitosanitar pentru export sau reexport
Certificarea produselor de comunicații electronice
Stabilirea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale ale reglementărilor tehnice aplicabile şi/sau cu cerinţele standardelor naţionale; asigurar...
Certificat de bună practică de distribuție a medicamentelor (GDP)
Obținerea certificatului de bună practică de distribuție a medicamentelor (GDP)
Certificat de bună practică de fabricație (GMP) a medicamentelor de uz veterinar
Obținerea certificatului de bună practică de fabricaţie pentru fabricarea produselor farmaceutice de uz veterinar
Certificat de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz uman (GMP)
Obținerea certificatului de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz uman (GMP)
Certificat de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern
Obținerea certificatului de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern
Certificat de calitate al medicamentului
Obținerea certificatului de calitate al medicamentului
Certificat de inofensivitate pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate
Obținerea certificatului de inofensivitate pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate
Certificat de valoare biologica
Obținerea certificatului de valoare biologica
Certificat privind beneficierea/nebeneficierea de bilete de tratament balneosanatorial prin intermed...
Act oficial eliberat pentru confirmarea beneficierii/nebeneficierii de bilete de tratament balneosanatorial prin intermediul CTAS eliberate persoanelo...
Compensaţie anuală bănească în mărimea costului mediu al biletului
Acordarea unui drept bănesc în mărimea costului mediu al unui bilet beneficiarului în cazul în care nu este posibilă procurarea şi acordarea biletului...
Compensaţie bănească în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilități ...
Acordarea unui drept bănesc în locul biletelor de tratament gratuit invalizilor de război după expirarea a doi ani calendaristici (01 ianuarie - 31 de...
Controlul de stat al calității medicamentului
Controlul de stat al calităţii medicamentelor fabricate în Republica Moldova şi a medicamentelor de import este efectuat în cadrul Laboratorului pentr...
Elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul r...
Elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul radiotehnic
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Înregistrarea agenților economici care produc, prelucrează, comercializează semințe
Înregistrarea agenților economici care produc, prelucrează, comercializează semințe
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea persoanei la medicul de familie din instituția medico-sanitară ce prestează asistență ...
Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară achitată din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, fiecare cetăţean trebuie să se...
Înregistrarea produselor alimentare noi
Efectuarea expertizei de evaluare a corespunderii produsului alimentar nou prevederilor din Regulamentul sanitar privind produsele alimentare noi, apr...
Înregistrarea produselor biodistructive
Înregistrarea produselor biodistructive
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Înregistrarea unităților și persoanelor fizice, altele decât cele înregistrate de către organul înre...
În cazul unităților și al persoanelor fizice, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, al mediatorilor, al notarilor, al...
Licență pentru desfășurarea activității farmaceutice
Obținerea licenței pentru activitățile farmaceutice, inclusiv cu folosirea preparatelor stupefiante și/sau psihotrope, desfășurată de întreprinderile ...
Modificarea postautorizare a produselor medicamentoase de uz uman
Modificarea postautorizare a produselor medicamentoase de uz uman
Notificare privind comercializarea alcoolului etilic
Notificare privind comercializarea alcoolului etilic
Notificare privind desfășurarea activităților de expertiză în domeniul securității industriale
Notificare privind desfășurarea activităților de întreprinzător în domeniul securității industriale ...
Notificarea este prevăzută de Legea nr.116 din 18.05.2012 ,,privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase*” (Legea nr.116/2012) ...
Notificare privind importul semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificarea importulului semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului s...
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, fitosanitar și de siguranță a al...
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale
Pașaport fitosanitar
Obținerea pașaportului fitosanitar
Raportarea informației de evidență nominală a persoanelor neangajate asigurate de Guvern
Canalul electronic de raportare „Declaraţie electronică” oferă instituţiilor obligate să țină evidența categoriilor de persoane asigurate de Guvern po...
Raportarea informației privind inițierea/încetarea raporturilor de muncă
IRM19 - Informație pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă este necesară în scopul acordării statutului ...
Restituirea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate în plus sau eronat la f...
Plăţile administrate de CNAM (cu excepţia codurilor ECO 122100, 143322 și 143325 care se administrează de către SFS), achitate incorect sau în plus se...