Catalogul Serviciilor Publice

Sănătate

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de asigurarea serviciilor de sănătatea pentru toate persoanele fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și a serviciilor aferente activității entităților (publice și private) care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății

Acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asisten...
În cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală se definesc următoarele categorii de persoane asigurate:  a) persoană asigurată...
Atestarea și legitimarea donatorului voluntar permanent de sînge
Atestarea și legitimarea donatorului voluntar permanent de sânge
Autorizare sanitar-veterinară de funcţionare
Autorizația sanitar-veterinară de funcționare permite solicitantului să opereze exploataţiile de animale, fermele de carantină, cele cu animale de vîn...
Autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport
Document oficial, emis de autoritatea sanitar-veterinară competentă (ANSA), care atestă respectarea cerințelor sanitar-veterinare în mijloacele de tra...
Autorizarea amplasării obiectivelor în zonele drumului public și/sau în zonele de protecție ale aces...
Autorizarea amplasării obiectivelor în zonele drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia
Autorizarea radiologică
Actul permisiv prin care persoanele juridice și fizice sunt autorizate să desfășoare activități nucleare și radiologice cu surse de radiație ionizantă...
Autorizarea radiologică parțială
Document ce permite desfășurarea activităților nucleare și radiologice numai pentru fazele pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor și a...
Autorizaţia pentru prestarea serviciilor de difuzare a producţiei editoriale, a casetelor video şi a...
Obținerea autorizaţiei pentru prestarea serviciilor de difuzare a producţiei editoriale, a casetelor video şi audio cu caracter erotic, cât şi pentru ...
Autorizație de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților lega...
Obținerea autorizației de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților legate de circulația substanțelor stupefian...
Autorizaţie de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio
Autorizaţia de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio este documentul ce confirmă dreptul de instalare şi exploatare a emiţătoarelor radio p...
Autorizație pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Obținerea autorizației pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Autorizaţie pentru fabricare a medicamentelor
Obținerea autorizaţiei de fabricare a medicamentelor
Autorizație pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrăr...
Obținerea autorizaţiei pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrării
Autorizaţie pentru zboruri regulate (pentru operatori aerieni naţionali şi din străinătate)
Autorizaţiei de exploatare a rutelor aeriene pentru operatorii aerieni naţionali este documentul care atestă dreptul deţinătorului de a efectua servic...
Autorizație sanitară de funcționare a obiectivelor
Autorizarea sanitară de funcționare a obiectivelor este procedura prin care ANSP confirmă prin act permisiv corespunderea uneia sau mai multor activit...
Aviz de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației contractuale
Obținerea Avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației contractuale 
Aviz de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare...
Obținerea avizului de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare
Aviz pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Obținerea avizului pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Aviz sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, e...
Obținerea avizului sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, echipamente şi tehnologii cu impact a...
Avizarea sanitară asupra menţiunilor de sănătate
Examinarea și avizarea sanitară asupra menţiunilor de sănătate înscrise pe produsele alimentare care identifică importanţa acestuia pentru un mod de v...
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Bilet de tratament balneosanatorial pentru veterani
Eliberarea unui document bănesc care acordă veteranilor dreptul la tratament balneosanatorial. Persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, Vetera...
Bilet de tratament balneosanatorial persoanelor asigurate
Eliberarea, prin intermediul angajatorului, a unui document bănesc care acordă persoanelor asigurate dreptul la tratament balneosanatorial. Persoană f...
Bilet de tratament în instituţiile balneosanatoriale persoanelor care au avut de suferit de pe urma ...
Eliberarea unui document bănesc care acordă dreptul la tratament balneosanatorial persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A...
Certificare sanitar-veterinara
Obținerea certificatului sanitar-veterinara
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea fitosanitara pentru export sau reexport
Obținerea certificatului fitosanitar pentru export sau reexport
Certificarea inginerilor cadastrali
Certificarea inginerilor cadastrali
Certificarea inginerilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinfo...
Certificarea inginerilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii
Certificarea produselor de comunicații electronice
Stabilirea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale ale reglementărilor tehnice aplicabile şi/sau cu cerinţele standardelor naţionale; asigurar...
Certificat acustic (de zgomot)
Obținerea certificatului acustic (de zgomot)
Certificat al întreprinderii de deservire la sol
Certificatul întreprinderii de deservire la sol este documentul eliberat de către AAC, care confirmă corespunderea deţinătorului normelor stabilite pe...
Certificat al personalului aeronautic
Certificat al personalului aeronautic, este documentul oficial individual cu termen de valabilitate, emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă prin...
Certificat de aprobare de model a mijloacelor de măsurare (inclusiv pentru loturi mici și exemplare ...
Document care certifică, că aprobarea de model a fost acordată.
Certificat de bună practică de fabricație (GMP) a medicamentelor de uz veterinar
Obținerea certificatului de bună practică de fabricaţie pentru fabricarea produselor farmaceutice de uz veterinar
Certificat de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern
Obținerea certificatului de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern
Certificat de furnizor de servicii de navigaţie aeriană
Certificatul de furnizor de servicii de navigaţie aeriană constituie un instrument al controlului de stat în partea ce ţine de siguranţa zborurilor. Î...
Certificat de inofensivitate pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate
Obținerea certificatului de inofensivitate pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate
Certificat de inspecție a calității cerealelor
Obținerea certificatului de inspecție a calității cerealelor
Certificat de înmatriculare a aeronavei
Certificatul de înmatriculare este documentul care se emite pentru fiecare aeronavă civilă în parte, prin care se certifică înscrierea acesteia în Reg...
Certificat de înregistrare al produsului farmaceutic de uz veterinar
Obținerea certificatului de înregistrare al produsului farmaceutic de uz veterinar
Certificat de navigabilitate pentru aeronavă
Certificat de navigabilitate - document care confirmă că, în urma unei inspecţii, revizii, reparaţii, modificări sau instalări, aeronava sau părţile e...
Certificat de operator aerian
Certificatul de operator aerian este un document care atestă certificarea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian comercial....
Certificat de operator de aerodrom/heliport (eliberat conform Regulamentului privind procedurile adm...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea operatorului de aerodrom să desfășoare toate lucr...
Certificat de origine nepreferențiala a marfurilor
Obținerea certificatului de origine nepreferențiala a marfurilor
Certificat de securitate în domeniul nuclear și radiologic
Permisiunea care atestă corespunderea instalației (utilajului) ce are surse de radiații ionizante, a mijlocului de transport al surselor radioactive, ...
Certificat de valoare biologica
Obținerea certificatului de valoare biologica
Certificat pentru centrele de medicină aeronautică
Autorizaţia instituţiei medicale este documentul care oferă instituţia medicale dreptul la examinarea şi evaluarea medicală a personalului aeronautic ...
Certificat pentru centrele de pregătire a personalului aeronautic
Organizaţia de pregătire aprobată (Approved training organization) - organizaţia aprobată de către un stat contractant conform cerinţelor p. 1.2.8.2 ş...
Certificat privind beneficierea/nebeneficierea de bilete de tratament balneosanatorial prin intermed...
Act oficial eliberat pentru confirmarea beneficierii/nebeneficierii de bilete de tratament balneosanatorial prin intermediul CTAS eliberate persoanelo...
Certificat social-juridic tematic
Obținerea certificatului social-juridic tematic
Certificatul de acreditare al prestatorului de servicii sociale
Obținerea certificatului de acreditare al prestatorului de servicii sociale
Compensaţie anuală bănească în mărimea costului mediu al biletului
Acordarea unui drept bănesc în mărimea costului mediu al unui bilet beneficiarului în cazul în care nu este posibilă procurarea şi acordarea biletului...
Compensaţie bănească în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilități ...
Acordarea unui drept bănesc în locul biletelor de tratament gratuit invalizilor de război după expirarea a doi ani calendaristici (01 ianuarie - 31 de...
Elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul r...
Elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul radiotehnic
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Înregistrarea agenților economici care produc, prelucrează, comercializează semințe
Înregistrarea agenților economici care produc, prelucrează, comercializează semințe
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea produselor alimentare noi
Efectuarea expertizei de evaluare a corespunderii produsului alimentar nou prevederilor din Regulamentul sanitar privind produsele alimentare noi, apr...
Înregistrarea produselor biodistructive
Înregistrarea produselor biodistructive
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Notificare privind comercializarea alcoolului etilic
Notificare privind comercializarea alcoolului etilic
Notificare privind desfășurarea activităților de expertiză în domeniul securității industriale
Notificare privind desfășurarea activităților de întreprinzător în domeniul securității industriale ...
Notificarea este prevăzută de Legea nr.116 din 18.05.2012 ,,privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase*” (Legea nr.116/2012) ...
Notificare privind importul semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificarea importulului semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului s...
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, fitosanitar și de siguranță a al...
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale
Pașaport fitosanitar
Obținerea pașaportului fitosanitar
Pașaportul stupinei (prisăcii)
Obținerea pașaportului stupinei (prisăcii)
Permis de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic
Obținerea permisului de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic
Raportarea informației privind inițierea/încetarea raporturilor de muncă
IRM19 - Informație pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă este necesară în scopul acordării statutului ...
Restituirea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate în plus sau eronat la f...
Plăţile administrate de CNAM (cu excepţia codurilor ECO 122100, 143322 și 143325 care se administrează de către SFS), achitate incorect sau în plus se...