Catalogul Serviciilor Publice

Educație și instruire

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de înregistrarea unei instituții de învățământ, împrumuturile pentru studenți, procedura de admitere la studii, învățământ vocațional

Adeverință de absolvire a cursului de instruire pentru mânuirea armei
Obținerea adeverinței de absolvire a cursului de instruire pentru mânuirea armei
Adeverinţă privind excluderea din evidenţa militară
Obținerea adeverinţei privind excluderea din evidenţa militară
Autentificarea actelor de studii
Procedura de autentificare a actelor de studii și a documentelor complementare emise de instituțiile de învățământ din Republica Moldova se realizează...
Coordonarea programelor de studii pentru școlile de formare profesională continuă a adulților în baz...
Programele de formare profesională continuă pe domenii de activitate se elaborează de către prestatorii de formare a adulților și se coordonează cu mi...
Evaluarea candidaților la funcția de director (etapa II)
Evaluarea externa a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării progra...
Evaluarea externa a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt p...
Indemnizația viageră sportivilor de performanță. Indemnizația viageră antrenorilor sportivilor de pe...
1) Sportivii cetățeni și rezidenți ai Republicii Moldova care au obținut pentru Republica Moldova una sau mai multe medalii de aur, de argint sau de b...
Livretul militar
Obținerea livretului militar
Perfectarea actelor de studii pentru absolvenții din raioanele de est ale RM și or. Bender