Catalogul Serviciilor Publice

Educație și instruire

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de înregistrarea unei instituții de învățământ, împrumuturile pentru studenți, procedura de admitere la studii, învățământ vocațional

Adeverință de absolvire a cursului de instruire pentru mânuirea armei
Obținerea adeverinței de absolvire a cursului de instruire pentru mânuirea armei
Autentificarea actelor de studii
Procedura de autentificare a actelor de studii și a documentelor complementare emise de instituțiile de învățământ din Republica Moldova se realizează...
Avizarea loturilor de carte intrate în țară cu titlu de ajutor umanitar
Avizarea loturilor de carte se face la cerere, în situaţiile în care acestea urmează a fi obiectul intrării în țară cu titlu de ajutor umanitar, efect...
Coordonarea programelor de formare profesională a adulților furnizate de prestatorii de servicii edu...
Programele de formare profesională continuă pe domenii de activitate se elaborează de către prestatorii de formare a adulților și se coordonează cu mi...
Evaluarea candidaților la funcția de director (etapa II) pentru învățământul general și profesional ...
Serviciul se prestează conform:  1. Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și ...
Evaluarea externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie şi acreditării progra...
Evaluarea externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii sau/și a instituțiilor de învățămâ...
Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general și de evaluare a cadrelor de conducere din î...
Procedura de evaluare externă se aplică tuturor instituțiilor, indiferent de modul de organizare și de tipul de proprietate concomitent cu filialele a...
Evaluarea personalului științifico-didactic
Activitatea de evaluare a personalului științific și științifico-didactic se realizează în baza solicitării (demersului) și dosarului depus de către p...
Perfectarea actelor de studii pentru absolvenții din raioanele de est ale RM și or. Bender
Recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate
Serviciul public de recunoaștere și echivalare a actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate presupune evaluarea și stabilirea nivelu...