Imigrare și obținerea cetățeniei Republicii Moldova

1.

Condiții de eligibilitate

Imigrarea este intrarea cetățenilor străini sau a persoanelor fără cetățenie (apatrizi) într-un anumit stat (în speță Republica Moldova), în scopul de a se stabili definitiv sau temporar pe teritoriul acestuia. Prin urmare acest pașaport este pentru cetățenii străini sau apatrizi care doresc să obțină drept de ședere provizorie sau permanentă.

Pentru a imigra, în funcție de situația specifică, poate fi necesară parcurgerea a o parte sau a tuturor pașilor incluși mai jos:

2.

Obținerea/prelungirea vizei de intrare pe teritoriul Republicii Moldova

2.1.
Obținerea vizei

înainte de obținerea dreptului de ședere aveți nevoie de a obține dreptul de a intra pe teritoriul Republicii Moldova solicitând și obținând viză de intrare în Republica Moldova.

Viza se obține la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sau prin intermediul portalului Viza electronică (http://evisa.gov.md/), destinat doar pentru viza de scurtă ședere – tip C.

Pentru cetățenii anumitor țări este nevoie de o invitație pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova. Pentru obținerea invitației, aveți nevoie de următoarele documente:

  • cererea tip privind eliberarea invitației completată la calculator, semnată de solicitant;
  • declarația scrisă în formă liberă – privind scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova, semnată de solicitant;
  • copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului, al cărui termen de valabilitate este nu mai puțin de șase luni, copiile vizelor anterioare obținute pentru Republica Moldova şi/sau alte state;
  • dovada existenței mijloacelor de întreținere (30 euro/zi) pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puțin de 300 euro, sau echivalentul în altă valută străină, în cazul unei șederi mai scurte de 10 zile, din partea solicitantului sau a persoanei invitate;
  • buletinul de identitate/permisul de ședere valabil a persoanei care invită, în original şi copie;
  • achitarea taxei de stat şi a serviciilor prestate.

Pentru mai multe detalii privind modul de obținere a vizei de intrare accesați linkul http://www.mfa.gov.md/vize-intrare-rm/cetatenii-straini-nevoie/

2.2.
Prelungirea vizelor

Viza care s-a acordat pe un termen de ședere mai mic de 90 de zile poate fi prelungită cu noi termene, astfel încât durata totală a șederii acordate să nu depășească 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 zile precedente fiecărei zile de ședere.

Prelungirea vizei poate avea loc doar în același scop pentru care a fost acordată. Prelungirea vizelor se face printr-un consemn aplicat în documentul de trecere a frontierei de stat, indiferent de modul de depunere a cererii de viză pentru intrarea pe teritoriul Republicii Moldova.

Solicitarea de prelungire a vizei se depune la autoritatea competentă pentru străini cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului stabilit de viză.

Pentru prelungirea vizei oferite în scop de muncă sunteți obligați să obțineți avizul favorabil al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

3.

Obținerea dreptului de ședere

Dacă sunteți cetățean străin (apatrid) care dorește să se stabilească cu reședința în Republica Moldova trebuie sa obțineți dreptul de ședere. Ulterior momentului îndeplinirii cerințelor si depunerii actelor necesare pentru dobândirea dreptului de ședere, puteți solicita permisele de ședere care atestă identitatea şi statutul juridic al străinului, dreptul de ședere al titularului în Republica Moldova, precum și durata și scopul pentru care vi s-a acordat acest drept, și care sunt valabile doar pe acest teritoriu.

Puteți solicita unul din următoarele tipuri de permise de ședere:

  • permisul de ședere provizorie, pe care îl puteți obține în cazul când s-a acordat sau s-a prelungit dreptul de ședere provizorie, pe perioada de valabilitate a dreptului de ședere, dar care nu poate depăși termenul de valabilitate a actului de identitate național;
  • permis de ședere provizorie pentru apatrizi dacă sunteți apatrid și vi s-a asigurat dreptul de ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova;

permisul de ședere permanentă în cazul în care nu sunteți apatrid și în cazul dobândirii dreptului de ședere permanentă, pe perioada valabilității pașaportului cetățeanului străin.

3.1.
Dreptul de ședere provizorie

Dacă sunteți cetățean străin (apatrid) care dorește să se stabilească cu reședința în Republica Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile puteți solicita acordarea dreptului de ședere provizorie.

Dreptul de ședere provizorie poate fi acordat în scop de:

3.2.
Dreptul de ședere permanentă

Puteți solicita dreptul de ședere permanentă dacă sunteți străin și aveți dreptul/permis de ședere provizorie (3 ani dacă sunteți căsătorit cu un cetățean al Republicii Moldova sau 5 ani – din alte considerente).

4.

Obținerea cetățeniei Republicii Moldova

4.1.
De către persoanele domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova