Ministerul Justiției

Ministerul Justiţiei este organul central de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Ministerul dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale. Ministerul exercită conducerea, coordonarea şi controlul în domeniile de competenţă, realizează politica statului în domeniul justiţiei şi drepturilor omului, contribuie la menţinerea stabilităţii şi calităţii cadrului normativ, la armonizarea acestuia cu standardele internaţionale, veghează asupra respectării principiului supremaţiei legii.
Contacte detaliate