Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Agenţia este autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății, cu subdiviziuni teritoriale – centre de sănătate publică, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredințate:1) supravegherea de stat, promovarea și protecția sănătăţii publice; 2) controlul de stat (inspecția) în sănătate; 3) monitorizarea și evaluarea stării de sănătate a populației; 4) acreditarea prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice.
Contacte detaliate