Serviciul Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat este autoritatea publică, împuternicită să administreze impozitele, taxele şi alte plăţi în interesul statului.
Contacte detaliate