Portalul Serviciilor Publice

13 evenimente de viaţa și 649 de servicii publice disponibile, din care 87 de e-Servicii
Șomaj, căutarea/obținerea unui loc de muncă
Puteți beneficia de suport din partea statului atât la angajarea în câmpul muncii, cât și la protecț...
Declararea și plata impozitelor/taxelor de către c...
Persoanele fizice, rezidenții Republicii Moldova pot fi subiecți de plată a următoarelor tipuri de i...
Imigrare și obținerea cetățeniei Republicii Moldov...
Deces, pierderea întreținătorului, moștenire
Decesul unei persoane reprezintă un fapt juridic în urma căruia apar o serie de drepturi și obligați...
Obținerea actelor de identitate (buletin, pașaport...
Închiderea unei afaceri
Cerințe specifice închiderii unei afaceri În capacitatea de întreprinzător aveți dreptul să încetaț...
Cazier judiciar pentru persoanele fizice și juridi...
Asigurarea drepturilor constituţionale privind accesul la informaţie a persoanelor fizice şi juridic...
Alocaţie socială de stat pentru persoanele cu diza...
Obținerea alocației sociale de stat pentru persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu dizabilităţi di...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după ca...
Vizarea permisului de armă de deținere și, după caz, de port al armei pentru persoana fizică...
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Subvenții pentru dezvoltarea agriculturii și mediu...
Gestionarea resurselor financiare destinate pentru susținearea producătorilor agricoli (persoane fiz...
Viză pentru Republica Moldova
Acordarea vizei pentru Republica Moldova