Catalogul Serviciilor Publice

Proprietate intelectuală

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de proprietatea intelectuală (persoane fizice și juridice)

Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale
Atestarea solicitanţilor de a obţine certificate de mandatar autorizat se efectuează de către Comisia de atestare şi disciplină a mandatarilor autoriz...
Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale
Atestarea solicitanţilor de a obţine certificate de mandatar autorizat se efectuează de către Comisia de atestare şi disciplină a mandatarilor autoriz...
Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet cu întocmirea și publicarea raportului de documenta...
Solicitantul poate cere, cu condiţia plăţii taxei stabilite, efectuarea unei cercetări documentare a stadiului tehnicii, ale cărei rezultate vor face ...
Depunerea cererii de brevet de invenție de scurtă durată/deschiderea fazei naționale a cererii inter...
Depunerea cererii de brevet de invenție/deschiderea fazei naționale a cererii internaționale, inclus...
Depunerea cererii divizionare, inclusiv examinarea formală și publicarea cererii
Divizarea poate fi solicitată la orice etapă a cererii şi se referă la repartizarea între cererile divizionare a produselor şi/sau serviciilor enumera...
Depunerea si examinarea cererii de limitare a brevetului
Cererea de limitare a brevetului se perfectează pe un formular-tip aprobat de AGEPI.
Depunerea și examinarea cererii de acordare a certificatului complementar de protecție
Cererea de acordare a certificatului complementar de protecţie se depune la AGEPI, pe un formular-tip aprobat de AGEPI, în termen de 6 luni de la data...
Depunerea și examinarea cererii de înregistrare a topografiei circuitului integrat
Se depune cererea, redactată pe un formular tip aprobat de AGEPI, prin care se solicită înregistrarea topografiei. Se examinează documentele enumerate...
Depunerea și examinarea contestației la avizul provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a ...
Cererea de examinarea a contestației la avizul provizoriu se completează și se depune la AGEPI de către solicitant sau de reprezentantul acestuia...
Depunerea și examinarea contestației la avizul provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a ...
Cererea de examinarea a contestației la avizul provizoriu se completează și se depune la AGEPI de către solicitant sau de reprezentantul acestuia...
Depunerea și examinarea formală a unei cereri de transformare a cererii de brevet european în proced...
O cerere de brevet european pentru care a fost achitată taxa de validare și care a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă, poate fi transforma...
Depunerea și examinarea respectării condițiilor de depunere a cererii de înregistrare a desenului/mo...
Cererea de înregistrare a desenului/modelului industrial se completează și se depune la AGEPI în 2 exemplare de către solicitant sau de reprezent...
Depunerea și examinarea unei cereri privind transformarea cererii
Transformarea cererii de brevet în cerere de brevet de scurtă durată sau vice versa se efectuează prin depunerea de către solicitant a cererii respect...
Depunerea unei opoziții
În termen de 3 luni de la data publicării cererii, orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie la înregistrare. C...
Depunerea, examinarea respectării condiţiilor de depunere şi publicarea cererii de înregistrare a mă...
Cererea de înregistrare a unei mărci se completează și se depune la AGEPI în 2 exemplare de către solicitant sau de reprezentantul acestuia. În c...
Depunerea, examinarea și publicarea cererii de brevet pentru soi de plantă
Cererea, conform alin.(1) lit.a) art. 33 din Legea nr. 39/2008, se depune în 4 exemplare pe un formular-tip aprobat de AGEPI, care trebuie să fie comp...
Eliberarea certificatului complementar de protecţie
Certificatul complementar de protecţie se eliberează titularului în termen de 2 luni de la data expedierii hotărîrii de acordare a certificatului. În ...
Eliberarea copiei echivalente a titlului de protecție, a copiei certificate de pe un document din do...
În cazul în care sînt mai mulţi titulari, brevetul se eliberează titularului desemnat în acordul încheiat între solicitanţi sau, în cazul în care nu a...
Examinarea cererii de introducere a unei modificări
Solicitarea introducerii modificărilor se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor, pe un formular-tip, aprobat de AGEPI....
Examinarea cererii și înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru un obiect al proprietă...
La solicitarea părţilor contractante, AGEPI înregistrează modificările rezultate din revizuirea clauzelor contractului de licenţă, gaj sau franchising...
Examinarea de fond a cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial
Examinarea de fond a cererii se efectuează în vederea respectării condiţiilor de protecţie a desenului modelului/industrial (și anume existența motive...
Examinarea și înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licență sau franciză pentru un obiect al p...
Solicitarea înregistrării unui contract se efectuează prin depunerea unei cereri, care se completează, prin dactilografiere sau imprimare, pe un formu...
Examinarea și înregistrarea Regulamentului de utilizare a mărcii colective/de certificare și publica...
Regulamentul de utilizare a mărcii colective, în conformitate cu articolul 52 din Legea nr.38/2008 privind protecţia mărcilor, se prezintă la AGEPI od...
Înregistrarea indicației geografice, denumirii de origine sau specialității tradiționale garantate
În cazul în care, în urma examinării cererii se constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea denumirii de origine, indicaţiei geografi...
Înregistrarea indicaţiei geografice, denumirii de origine, specialităţii tradiţionale garantate
În calitate de indicație geografică (în continuare - IG), denumire de origine (în continuare - DO) poate fi înregistrată denumirea geografică a u...
Înregistrarea titularului marcajelor de control în Registrul de stat al titularilor marcajelor de co...
În cadrul acestui serviciu se verifică respectarea condiţiilor pentru înregistrarea solicitantului în Registrul de Stat al titularilor marcajelor de c...
Înscrierea unui obiect al dreptului de autor sau al drepturilor conexe şi eliberarea adeverinţei pri...
În urma examinării cererii şi documentelor anexate la cerere, obiectul se înscrie în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi ...
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată după prelungire
În BD „Invenții” se verifică expirarea valabilității brevetelor de invenție de scurtă durată la începutul fiecărei luni și brevetele la care se apropi...
Modificarea datelor înscrise în Registrul național al mandatarilor autorizați în proprietatea intele...
Mandatarul autorizat este obligat să anunţe AGEPI orice modificare a datelor sale personale înscrise în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi ...
Modificarea titularului drepturilor patrimoniale (inclusiv înscrierea în Registru), pentru un obiect...
Solicitantul sau reprezentantul acestuia depune o cerere de modificare a titularului drepturilor patrimoniale şi setul de documente care atestă transm...
Obținerea marcajelor de control pentru exemplare de opere sau fonograme şi a adeverinţei privind eli...
Persoana înregistrată în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control sau reprezentantul acesteia depune cererea de eliberare a marcajelor d...
Organizarea medierii/arbitrajului
Cererea de mediere/arbitraj se completează şi se depune la AGEPI în scris de către solicitant/reclamant sau reprezentantul acestuia însoțite de actele...
Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat
Solicitarea de validare în Republica Moldova a cererii de brevet european şi a brevetului european eliberat pe baza unei astfel de cereri se publică d...
Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietății intelectuale
Reatestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează la expirarea certificatului de calificare a solicitantului, de către Co...
Recepționarea, verificarea, examinarea și transmiterea cererii conform procedurilor de înregistrare ...
Cererea de înregistrare internaţională se depune la AGEPI de solicitant sau de reprezentantul acestuia. În cadrul acestui serviciu se examinează, veri...
Reînnoirea valabilității certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial
Cererea de reînnoire a înregistrării desenului/modelului industrial (în continuare – cerere) se completează și se depune la AGEPI într-un exemplar&nbs...
Reînnoirea valabilității certificatului de înregistrare a mărcii
Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii (în continuare – cerere) se completează și se depune la AGEPI într-un exemplar de către titular ...
Repunerea în termenul omis
În cazul în care solicitantul nu a respectat un termen prescris pentru o procedură în faţa AGEPI în conformitate cu Legea nr. 50/2008 sau Regulamentul...
Restabilirea/repunerea în drepturi
Cererea de restabilire/repunere în drepturi se depune pe un formular-tip, întocmit şi aprobat de AGEPI, de către solicitant, titular sau orice altă pa...
Retragerea cererii de înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate intelectuală, retragerea op...
Solicitantul are dreptul să retragă cererea de brevet oricând până la data adoptării unei hotărâri referitor la această cerere. În cazul în care exist...
Revendicarea priorității convenționale sau de expoziție într-o cerere de înregistrare/brevetare a ob...
În conformitate cu art. 39 şi 40 din Legea nr. 50/2008,o persoană care a depus, conform prevederilor legale, o cerere de brevet de invenţie, de model ...
Revendicarea priorității unei cereri depuse la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cor...
În conformitate cu art. 39 şi 40 din Legea nr. 50/2008, o persoană care a depus, conform prevederilor legale, o cerere de brevet de invenţie, de model...
Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză pentru obiectele de pr...
Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală privind: a) statutul jurid...
Substituirea mărcii naționale cu o înregistrare internațională
Cererea de substituire a unei înregistrări naționale cu o înregistrare internațională se completează și se depune la AGEPI. După recepţionarea cererii...